Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 Ohrožený 40× 45×

Heliophanus dampfi Schenkel, 1923

České jménoskákavka rašelinná
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy45 nálezů, 23 kvadrátů
První nález 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblastOreo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťhumid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Nadm. výška300-1300

Literatura

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni. © Oto Zimmermann

V práci jsou prezentovány výsledky orientačního průzkumu v navrhované přírodní rezervaci „Mokřiny pod Křížovou horou“ rozkládající se v blízkosti obce Červená Voda ve východních Čechách. Zaznamenán byl výskyt 79 druhů pavouků. K významnějším nálezům patří například Arctosa leopardus, Heliophanus dampfi, Erigonella ignobilis, Diplocephalus permixtus a Walckenaeria unicornis.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (45 použitých nálezů)
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk822010
Neurčeno111014
Prosev51102
Zemní past2506
Individuální sběr616112
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (45 použitých nálezů)
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Rašelinné bory0101
Rašeliniště927116
Neurčeno23011
Mokré louky52205
Porosty borůvek3603
Bučiny nižších poloh1101
Mokřadní vrbiny0101
Dubohabřiny0101
Bylinné porosty břehů1001
Luční ostřicové mokřady0101
Kamenité suti nižších poloh1102
Lesní okraje0101
Břehy tekoucích vod0101
 SamciSamiceMláďataNálezy