Kvadráty: 7046
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 5x 5x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araniella alpica (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený 2x 2x
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený 1x 1x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 4x 4x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 4x 1x 5x
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 Není ohrožený 2x 2x
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) Není ohrožený 4x 4x
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Drepanotylus uncatus (O. P.-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 2x 2x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 3x 3x
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 4x 4x
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 3x 3x
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený 6x 6x
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 4x 4x
Stemonyphantes lineatus (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 Není ohrožený 4x 4x
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 4x 4x
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) Silně ohrožený 2x 2x
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 6x 6x
Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 Silně ohrožený 2x 2x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) Silně ohrožený 2x 2x
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) Ohrožený 13x 13x
Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený 2x 2x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 Ohrožený 1x 1x
Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870) Silně ohrožený 7x 7x
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 2x 2x
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Robertus scoticus Jackson, 1914 Téměř ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (52 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 5 0 3
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 2 1 0 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Drepanotylus uncatus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 4 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 4 7 0 3
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 3 2
Stemonyphantes lineatus (Linné, 1758) 0 0 1 1
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 2 0 2
Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 4 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 2 2 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 1 18 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 0 1 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 22 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 4 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 13 13 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 1 3 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 2 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 2 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 9 1 3 1
Robertus scoticus Jackson, 1914 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (51 použitých nálezů)
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 2 1 0 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Drepanotylus uncatus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 4 7 0 3
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 3 1
Stemonyphantes lineatus (Linné, 1758) 0 0 1 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 2 2 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 0 1 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 2 1
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 22 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 4 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 13 13 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 1 3 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 2 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 2 0 1
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 9 1 3 1
Robertus scoticus Jackson, 1914 1 0 0 1
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 1 0 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 1 18 0 7
Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870) 0 0 0 4
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019