Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 Není ohrožený 8x 135x 8x 151x

Tapinocyba affinis Lessert, 1907

České jménopavučenka nevýrazná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy151 nálezů, 59 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - ME (U
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-1000

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (125 použitých nálezů)
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev1018016
Individuální sběr1829019
Zemní past13735082
Eklektor5202
Smyk21006
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (115 použitých nálezů)
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy0405
Horské biotopy0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy3504
Suťové a roklinové lesy1101
Pastviny1001
Pískovcová skalní města20207
Mezofilní louky1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů266018
Horské smrčiny1403
Rašeliniště a slatiniště5207
Kamenité sutě1203
Jeskyně5002
Urbánní biotopy1001
Lesní paseky71010
Xerotermy na jiných podkladech0101
Smrkové monokultury163013
Přirozené lesy1205
Slatiniště1001
Kultury jehličnanů1001
Acidofilní bukové bučiny1303
Skupiny stromů, remízky < 1 ha3001
Křovinatý plášť lesa4201
Polní úhory161201
Přirozené smrčiny (bory a březiny)9001
Louky2003
Močály1001
Podmáčené smrčiny17002
Rašelinné březiny a bory1001
Lesní okraje1001
Kultury listnáčů1302
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladu2001
Horské buko-jedlové lesy3403
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy0101
Acidofilní bory8901
Lužní lesy3203
Borové monokultury1201
Bažinné olšiny0101
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
Vrchoviště0001
 SamciSamiceMláďataNálezy