Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 Není ohrožený 135× 15× 158×

Tapinocyba affinis Lessert, 1907

České jménopavučenka nevýrazná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy158 nálezů, 60 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - ME (U
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-1300

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (158 použitých nálezů)
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev1133023
Individuální sběr1829019
Neurčeno102326
Zemní past13735082
Eklektor5202
Smyk21006
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (158 použitých nálezů)
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy0405
Suťové a roklinové lesy1703
Skály a sutě v horách0201
Reliktní bory na skalách1402
Vlhké lesní lemy0101
Rašeliniště5409
Horské biotopy0101
Neurčeno1723336
Suché doubravy3504
Pastviny1001
Stinné skály nižších poloh20207
Mezofilní louky1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů266018
Horské smrčiny10404
Kamenité suti nižších poloh1203
Jeskyně5002
Ruderály1001
Paseky71010
Suché louky0101
Výsadby jehličnanů185015
Přirozené lesy1205
Luční ostřicové mokřady1001
Bučiny nižších poloh1303
Dubohabřiny3001
Suché křoviny4201
Úhory161201
Louky2003
Močály1001
Podmáčené smrčiny17002
Rašelinné bory1001
Lesní okraje1001
Výsadby listnáčů1302
Horská vřesoviště2001
Horské bučiny3403
Lesostepní doubravy0101
Acidofilní bory8901
Lužní lesy nížin3203
Mokřadní olšiny0101
alpínské trávníky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy