Kvadráty: 5849
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 5x 5x
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 2x 2x
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 3x 3x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona phragmitis Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona subsultans Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 2x 2x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 3x 3x
Drassyllus villicus Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený 1x 1x
Gnaphosa lugubris Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 1x 1x
Haplodrassus soerenseni Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) Téměř ohrožený 2x 2x
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 1x 1x
Micaria subopaca Micaria subopaca Westring, 1861 Ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 5x 5x
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta cauta Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) Téměř ohrožený 2x 2x
Agyneta equestris Agyneta equestris (L. Koch, 1881) Silně ohrožený 1x 1x
Agyneta subtilis Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený 1x 1x
Allomengea scopigera Allomengea scopigera (Grube, 1859) Není ohrožený 1x 1x
Allomengea vidua Allomengea vidua (L. Koch, 1879) Téměř ohrožený 1x 1x
Asthenargus helveticus Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 10x 10x
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 5x 5x
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes similis Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 Není ohrožený 3x 3x
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus levitarsis Centromerus levitarsis (Simon, 1884) Ohrožený 2x 2x
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 3x
Cnephalocotes obscurus Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 6x 6x
Diplocephalus permixtus Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený 1x 1x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Dismodicus elevatus Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) Téměř ohrožený 1x 1x
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Drepanotylus uncatus Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 3x 3x
Floronia bucculenta Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Hilaira excisa Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 3x 3x
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Improphantes nitidus Improphantes nitidus (Thorell, 1875) Téměř ohrožený 1x 1x
Lepthyphantes nodifer Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 Téměř ohrožený 1x 1x
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Lophomma punctatum Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 7x 7x
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený 1x 1x
Maro minutus Maro minutus O. Pickard-Cambridge, 1907 Ohrožený 1x 1x
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 3x 3x
Microlinyphia impigra Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený 1x 1x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 5x 5x
Notioscopus sarcinatus Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 4x 4x
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 17x 17x
Porrhomma convexum Porrhomma convexum (Westring, 1851) Téměř ohrožený 1x 1x
Porrhomma pallidum Porrhomma pallidum Jackson, 1913 Není ohrožený 2x 2x
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 4x 4x
Tapinocyba affinis Tapinocyba affinis Lessert, 1907 Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 5x 5x
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 3x 3x
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený 1x 1x
Trichopterna cito Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený 1x 1x
Walckenaeria alticeps Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria cuspidata Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený 4x 4x
Walckenaeria kochi Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 3x 3x
Walckenaeria nodosa Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 Ohrožený 1x 1x
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený 2x 2x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 7x 7x
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Alopecosa sulzeri Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) Ohrožený 1x 1x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 14x 14x
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 4x 4x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 4x 4x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 8x 8x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Attulus floricola Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 1x 1x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 8x 8x
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 3x 3x
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 1x 1x
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Rugathodes instabilis Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený 1x 1x
Theridion hemerobium Theridion hemerobium Simon, 1914 Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (260 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 50 7 0 5
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 1 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 17 4 0 3
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 2 0 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 3 1 0 3
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 1 2 0 1
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 3 2 0 2
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 13 15 0 5
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 5 1 0 1
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 1 1 0 2
Agyneta equestris (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 1 0 0 1
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 2 1 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 1 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 43 42 0 9
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 4 6 0 5
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 1 2 0 3
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 10 0 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 4 0 3
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 2 0 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 16 18 0 6
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 7 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 10 5 0 3
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 0 0 2
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 3 0 3
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 2 1 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 1 0 2
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 30 12 0 6
Macrargus rufus (Wider, 1834) 7 4 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Maro minutus O. Pickard-Cambridge, 1907 1 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 2 0 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 6 0 0 3
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 3 0 4
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 2 0 4
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 124 109 0 16
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 2 0 2
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 37 6 0 4
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 9 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 17 3 0 5
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 3 0 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 4 4 0 2
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 1 0 0 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 4 0 0 3
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 4 3 0 3
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 0 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 1 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 15 2 0 7
Apostenus fuscus Westring, 1851 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 2 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 23 7 0 6
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 264 52 0 13
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 37 20 0 4
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 4 2 0 4
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 2 0 4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 1 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 7 6 0 8
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 13 21 0 8
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 4 0 3
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 2 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 3 0 2
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 1 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 1 1 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 2 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 2 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 4 4 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (260 použitých nálezů)
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 3 1 0 3
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 13 15 0 5
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 1 1 0 2
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 2 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 43 42 0 9
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 3 5 0 3
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 1 2 0 3
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 10 0 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 3 0 2
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 10 5 0 3
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 30 12 0 6
Maro minutus O. Pickard-Cambridge, 1907 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 2 0 2
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 2 0 4
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 124 109 0 16
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 37 6 0 4
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 3 0 0 2
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 1 0 0 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 3 0 0 2
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 4 3 0 3
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 7 0 0 5
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 23 7 0 6
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 262 51 0 11
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 37 20 0 4
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 4 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 2 0 4
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 13 21 0 8
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 4 0 3
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 2 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 3 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 50 7 0 5
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 1 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 17 4 0 3
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 2 0 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 5 1 0 1
Agyneta equestris (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 1 0 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 3 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 2 0 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 15 15 0 4
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 2 1 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 7 4 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 2 0 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 5 0 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 1 0 2
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 2 0 2
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 9 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 16 3 0 4
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 4 4 0 2
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 0 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 1 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 7 2 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 1 0 2
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 2 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 2 0 3
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 4 4 0 3
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 1 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 1 1 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 2 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 0 1 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 1 2 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 7 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 1 2 0 1
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 2 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 2 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 1 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 1 0 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 2 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 4 4 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy