Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený 201× 24× 227×

Hypomma bituberculatum (Wider, 1834)

České jménopavučenka dvoulaločná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy227 nálezů, 84 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2021 , Eva Líznarová
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
very humid (Preference: Vysoká)
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
semi-open (Preference: Vysoká)
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-900

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (227 použitých nálezů)
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past4337545
Individuální sběr3072746
Vysavač12302
Neurčeno32150184
Nárazová past1001
Sklepávání822016
Prosev1027112
Smyk1752021
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (227 použitých nálezů)
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno34162885
Ostřicové porosty stojatých vod734215
Bylinné porosty břehů3031214
Močály1747232
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1836023
Vlhké doubravy0101
Lužní lesy nížin0101
Mokřadní vrbiny0101
Mokré louky1727022
Rašeliniště1303
Stojaté a pomalu tekoucí vody2404
Luční ostřicové mokřady0101
Břehy tekoucích vod61309
Mokřadní olšiny1802
Suché křoviny0101
Louky1001
Ruderály1001
Lesní okraje4402
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny2301
Paseky0101
Lesní cesta0101
Výsadby jehličnanů1102
Ostatní pole0101
Rostlinstvo vodní hladiny0101
alpínské trávníky0101
Písčiny0001
 SamciSamiceMláďataNálezy