Kvadráty: 6267
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 1x 1x
Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) Ohrožený 1x 1x
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený 1x 1x
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený 1x 1x
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Atypus piceus (Sulzer, 1776) Ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona germanica Thorell, 1871 Ohrožený 1x 1x
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Hahnia ononidum Simon, 1875 Téměř ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený 1x 1x
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Porrhomma microps (Roewer, 1931) Není ohrožený 1x 1x
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený 3x 3x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 2x 2x
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) Kriticky ohrožený 3x 3x
Theridiosomatidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) Téměř ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (31 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 1 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) 0 2 1 2
Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Hahnia ononidum Simon, 1875 1 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 2 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 2 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 0 3 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 2 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 10 10 10 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (31 použitých nálezů)
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 2 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 1 0 2
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 2 0 1
Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) 0 1 1 1
Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) 0 1 0 1
Porosty vysokých ostřicSamciSamiceMláďataNálezy
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 0 1 0 1
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 1 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 0 3 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia ononidum Simon, 1875 1 0 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 1 0 1
Rákosiny eutrofních stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) 0 1 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 2 0 1
vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 10 10 10 1
 SamciSamiceMláďataNálezy