Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený 2x 2x 61x 39x 104x

Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831)

České jménokřižák trpasličí
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy104 nálezů, 44 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2020 , Radek Šich, Zdeňka Šichová
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid, very humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-700

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (67 použitých nálezů)
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Fotografie0404
Zemní past96013
Individuální sběr215115
Smyk19362127
Prosev4467
Sklepávání1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (55 použitých nálezů)
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) LCSamciSamiceMláďataNálezy
luční ostřicové mokřady0101
travnaté stepi0202
Luční úhory2706
Polní biotopy1001
Vlhké louky6804
pastviny0101
Vrchoviště0201
Pastviny0101
Skalní stepi na vápencových podkladech0101
Porosty vysokých ostřic0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody0202
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1001
Močály02198
Písečné přesypy1001
Xerotermy na jiných podkladech0062
Rákosiny, orobincové porosty51031
Xerotermní travinobylinná společenstva2806
Kácené vrbové křoviny1001
Rašeliniště a slatiniště3304
Parky1001
Mezofilní louky1001
Lesy0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou3102
Lužní lesy2001
Louky2001
Bažinné olšiny0101
Kultury listnáčů0101
Bylinné porosty na březích potoků a řek1001
 SamciSamiceMláďataNálezy