Kvadráty: 5761
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Tegenaria domestica Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius ferox Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus angulatus Araneus angulatus Clerck, 1757 Téměř ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Hypsosinga pygmaea Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený
Larinioides ixobolus Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) Není ohrožený
Larinioides sclopetarius Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Zilla diodia Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Argyroneta aquatica Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený
Nigma walckenaeri Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený
Scotophaeus scutulatus Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Sosticus loricatus Sosticus loricatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Entelecara erythropus Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Hylyphantes graminicola Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) Téměř ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Micrargus subaequalis Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený
Styloctetor compar Styloctetor compar (Westring, 1861) Ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa inquilina Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero aphana Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus fuscomarginatus Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) Ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dolomedes fimbriatus Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Attulus floricola Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Dendryphantes hastatus Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Tetragnatha nigrita Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Enoplognatha mordax Enoplognatha mordax (Thorell, 1875) Kriticky ohrožený
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Parasteatoda tepidariorum Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Thomisus onustus Thomisus onustus Walckenaer, 1805 Ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (107 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 3 0 0 2
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 2 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 1 1 0 1
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 1 1 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 3 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 1 0 2
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 2 0 0 2
Sosticus loricatus (L. Koch, 1866) 1 1 0 2
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 2 0 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 3 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 2 3 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Styloctetor compar (Westring, 1861) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 2 0 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 0 0 2
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 3 8 0 4
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2 6 0 4
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 1 2 0 2
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 2 1 0 3
Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 3 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 7 1 0 3
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 2 0 0 2
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 2 1 0 2
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 3 1 0 3
Enoplognatha mordax (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 3 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 2 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 3 2 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 2 0 2
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 0 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 3 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (107 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 3 0 0 2
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 2 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 1 1 0 1
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 1 1 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 3 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 1 0 2
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 2 0 0 2
Sosticus loricatus (L. Koch, 1866) 1 1 0 2
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 2 0 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 3 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 2 3 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Styloctetor compar (Westring, 1861) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 2 0 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 0 0 2
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 3 8 0 4
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2 6 0 4
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 1 2 0 2
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 2 1 0 3
Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 3 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 7 1 0 3
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 2 0 0 2
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 2 1 0 2
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 3 1 0 3
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 2 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 3 2 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 2 0 2
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Enoplognatha mordax (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 3 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 3 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 0 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy