Nálezy podle období  
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 156× 50× 209×

Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843

České jménozápředník rákosní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy209 nálezů, 82 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl, Viktor Střeštík
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
very humid (Preference: Vysoká)
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
semi-open (Preference: Vysoká)
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-750

Literatura

 © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (209 použitých nálezů)
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr5580164
Zemní past2413824
Smyk2739035
Prosev1514018
Vysavač271502
Neurčeno30263056
Eklektor3003
Sklepávání91307
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (209 použitých nálezů)
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2245042
Neurčeno68463864
Haldy a výsypky1102
Kamenolomy0101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Bylinné porosty břehů0101
Močály2849030
Písčité břehy1101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Mokré louky9308
Slaniska1001
Lužní lesy nížin168010
Ostřicové porosty stojatých vod1815113
Luční ostřicové mokřady2303
Břehy tekoucích vod2705
Bahnité břehy1101
Lesní okraje2002
Rašeliniště88010
Louky0101
Mezofilní louky0201
Pozemní komunikace1101
Mokřadní olšiny1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody5205
Skalní stepi na vápenci2001
Výsadby jehličnanů0301
Ruderály1001
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
 SamciSamiceMláďataNálezy