Nálezy podle období
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 2x 1x 155x 32x 190x

Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843

České jménozápředník rákosní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy190 nálezů, 76 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2020 , Radek Šich, Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500

Literatura

 © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (190 použitých nálezů)
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno30263056
Individuální sběr5575159
Prosev1513017
Zemní past146818
Smyk2536030
Eklektor3003
Sklepávání91307
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (190 použitých nálezů)
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno32243855
Haldy a výsypky1102
Rákosiny, orobincové porosty1838032
Rákosiny eutrofních stojatých vod0101
Močály2849030
Písčité břehy1101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2104
Mokré louky0001
Slaniska1001
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy10505
Porosty vysokých ostřic1815113
Lužní lesy2204
Slatiniště2303
Břehy tekoucích vod2705
Vlhké louky8306
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…1101
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy4101
Lesní okraje2002
Rašeliniště a slatiniště6708
Louky0101
Mezofilní louky0201
Vrchoviště2102
Pozemní komunikace1101
Bažinné olšiny1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody5205
Skalní stepi na vápencových podkladech2001
Smrkové monokultury0301
Urbánní biotopy1001
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
 SamciSamiceMláďataNálezy