Nálezy podle období
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 155× 38× 196×

Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843

České jménozápředník rákosní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy196 nálezů, 80 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2020 , Radek Šich, Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška150-750

Literatura

 © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (196 použitých nálezů)
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno30263056
Individuální sběr5578162
Smyk2539033
Prosev1513017
Zemní past146818
Eklektor3003
Sklepávání91307
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (196 použitých nálezů)
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno32243855
Haldy a výsypky1102
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2042039
Kamenolomy0101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Bylinné porosty břehů0101
Močály2849030
Písčité břehy1101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Mokré louky8307
Slaniska1001
Lužní lesy nížin168010
Ostřicové porosty stojatých vod1815113
Luční ostřicové mokřady2303
Břehy tekoucích vod2705
Bahnité břehy1101
Lesní okraje2002
Rašeliniště88010
Louky0101
Mezofilní louky0201
Pozemní komunikace1101
Mokřadní olšiny1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody5205
Skalní stepi na vápenci2001
Výsadby jehličnanů0301
Ruderály1001
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
 SamciSamiceMláďataNálezy