Kvadráty: 5457
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria domestica Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 1x 3x
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Leviellus stroemi Leviellus stroemi (Thorell, 1870) Ohrožený 1x 1x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cheiracanthium oncognathum Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 Ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona phragmitis Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 1x 1x 2x
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona subtilis Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Lathys humilis Lathys humilis (Blackwall, 1855) Ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dysdera erythrina Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 4x 4x
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 3x 3x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 2x 2x
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Echemus angustifrons Echemus angustifrons (Westring, 1861) Ohrožený 2x 2x
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený 1x 1x
Iberina difficilis Iberina difficilis (Harm, 1966) Ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta conigera Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 1x 1x
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 3x 3x
Aphileta misera Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) Ohrožený 1x 1x
Araeoncus crassiceps Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) Téměř ohrožený 2x 2x
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 3x 5x
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 2x 6x
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Dicymbium tibiale Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Téměř ohrožený 1x 1x
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 1x 3x
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený 2x 2x
Entelecara flavipes Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený 1x 1x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x 2x
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Frontinellina frutetorum Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) Silně ohrožený 1x 1x
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 1x 3x
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Gongylidiellum vivum Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený 2x 2x
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Hylyphantes graminicola Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) Téměř ohrožený 1x 1x
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený 1x 1x
Kaestneria pullata Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený 1x 1x
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 1x 1x
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 7x 7x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 4x 4x
Microlinyphia impigra Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený 1x 1x
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 2x 6x
Mughiphantes pulcher Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881) Téměř ohrožený 1x 1x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 3x 3x
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x 2x
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Pelecopsis elongata Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený 2x 1x 3x
Porrhomma pygmaeum Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Saaristoa firma Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) Není ohrožený 1x 1x
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x 2x
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený 2x 2x
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Trichopterna cito Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený 2x 2x
Walckenaeria acuminata Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x 2x
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria mitrata Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 2x 2x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Attulus caricis Attulus caricis (Westring, 1861) Ohrožený 1x 1x
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Marpissa radiata Marpissa radiata (Grube, 1859) Ohrožený 1x 1x
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Meta menardi Meta menardi (Latreille, 1804) Není ohrožený 1x 1x
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Episinus truncatus Episinus truncatus Latreille, 1809 Téměř ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 2x 1x 3x
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 1x 3x
Rugathodes instabilis Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený 1x 1x
Theridion betteni Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený 1x 1x
Theridion mystaceum Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený 2x 2x
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 2x 1x 3x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 2x 2x
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 2x 1x 3x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (75 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) 0 1 0 1
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 2 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 1 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 3 1 0 2
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 2 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) 1 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 2 0 0 1
Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881) 1 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) 0 1 0 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 1 0 2
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Attulus caricis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 1 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 1 0 1
Iberina difficilis (Harm, 1966) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 3 1 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (173 použitých nálezů)
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 2 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 8 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 6 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 2 2 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 6 0 2
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 4 0 2
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 2 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 4 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 2 0 2
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 2 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 4 2 0 2
Pískovcová skalní městaSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 4 0 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Echemus angustifrons (Westring, 1861) 0 4 0 2
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 2 0 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 4 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 4 6 0 2
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 2 0 2
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 2 0 2
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 3 1 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 3 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 2 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 2 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 4 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 2
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 4 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 2 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 3 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 4 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 2 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 2 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 0 0 1
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 1 0 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 2 0 0 1
Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) 0 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 2 0 1
Iberina difficilis (Harm, 1966) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 2 0 0 1
Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881) 1 1 0 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 1 0 2
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 2 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 0 0 1
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) 1 1 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 1 0 1
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Attulus caricis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Křovinatý plášť lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
zahradySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy