Kvadráty: 5457
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Tegenaria domestica Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený
Textrix denticulata Textrix denticulata (Olivier, 1789) Téměř ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený
Leviellus stroemi Leviellus stroemi (Thorell, 1870) Ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Zilla diodia Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001+
Atypus affinis Atypus affinis Eichwald, 1830 Téměř ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Cheiracanthium oncognathum Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 Ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubiona phragmitis Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Clubiona subtilis Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Téměř ohrožený
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený
Lathys humilis Lathys humilis (Blackwall, 1855) Ohrožený
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dysdera erythrina Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Echemus angustifrons Echemus angustifrons (Westring, 1861) Ohrožený
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený
Iberina difficilis Iberina difficilis (Harm, 1966) Ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta conigera Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Aphileta misera Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) Ohrožený
Araeoncus crassiceps Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) Téměř ohrožený
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Dicymbium tibiale Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Téměř ohrožený
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený
Entelecara flavipes Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Floronia bucculenta Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Frontinellina frutetorum Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) Silně ohrožený
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Gongylidiellum vivum Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Hylyphantes graminicola Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) Téměř ohrožený
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený
Kaestneria pullata Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený
Labulla thoracica Labulla thoracica (Wider, 1834) Není ohrožený
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený
Lepthyphantes minutus Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Microlinyphia impigra Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Mughiphantes pulcher Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881) Téměř ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene emphana Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Pelecopsis elongata Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Porrhomma pygmaeum Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Saaristoa firma Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) Není ohrožený
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený
Tapinopa longidens Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Trichopterna cito Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený
Walckenaeria acuminata Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria mitrata Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Nemastomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Mitostoma chrysomelas Mitostoma chrysomelas (Hermann, 1804)
Paranemastoma quadripunctatum Paranemastoma quadripunctatum (Perty, 1833)
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Philodromus fuscomarginatus Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) Ohrožený
Thanatus striatus Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Attulus caricis Attulus caricis (Westring, 1861) Ohrožený
Attulus floricola Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Marpissa radiata Marpissa radiata (Grube, 1859) Ohrožený
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený
Sclerosomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Leiobunum limbatum Leiobunum limbatum L. Koch, 1861
Leiobunum rupestre Leiobunum rupestre (Herbst, 1799)
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Meta menardi Meta menardi (Latreille, 1804) Není ohrožený
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Episinus truncatus Episinus truncatus Latreille, 1809 Téměř ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Rugathodes instabilis Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Theridion betteni Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený
Theridion hemerobium Theridion hemerobium Simon, 1914 Není ohrožený
Theridion mystaceum Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Theridiosomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Theridiosoma gemmosum Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) Téměř ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coriarachne depressa Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Pistius truncatus Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001+
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (492 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 2 0 0 2
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 2 0 2
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 0 0 1
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 0 0 1 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 2 0 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 2 0 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 0 2
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 1 2
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 2 1 3
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 2 2
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 2 0 2
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 2 0 2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 2 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 2 0 2
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 1 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 4 1 0 3
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 2 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) 1 2 1 2
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 2 0 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 1 1 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881) 1 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 2 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) 0 1 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 1 0 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 1 0 2
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 2 0 3
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 1 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 0 1 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 4 0 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 5 0 5
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 1 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 2 0 3
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 2 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 1 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 1 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Mitostoma chrysomelas (Hermann, 1804) 0 1 0 1
Paranemastoma quadripunctatum (Perty, 1833) 1 0 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 2 0 2
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 0 1 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 3 0 3
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Attulus caricis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 2
Leiobunum limbatum L. Koch, 1861 2 2 0 1
Leiobunum rupestre (Herbst, 1799) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 2 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 1 0 2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 1 1 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 2 0 2
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 0 2 0 2
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) 0 1 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 1 0 2
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 3 1 4
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 2 3
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 4 0 0 4
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 1 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 1 1 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 1 1 3
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 1 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 1 0 2
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 4 0 4
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 2 0 3
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 3 1 5
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 1 0 2
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 1 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 2 2 0 4
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 1 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 3 0 3
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 2 1 0 3
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 3 0 3
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 2 1 0 3
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 2 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 0 0 2
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 3 0 3
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 4 1 0 4
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 3 0 0 3
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 2 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 3 0 0 3
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 2 1 3
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 2 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 2 0 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 3 1 0 4
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 2 0 2
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 4 2 0 4
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 9 0 3
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 3 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 2 1 0 2
Echemus angustifrons (Westring, 1861) 0 4 0 2
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 7 0 3
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 2 0 0 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 2 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 6 0 4
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 2 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 6 5 0 4
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 9 0 4
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 2 4 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 2 0 2
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 0 0 2
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 6 0 3
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 9 11 0 7
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 10 0 4
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 3 3 0 4
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 3 0 3
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 4 0 2
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 2 0 2
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 2 8 0 2
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 2 2 0 2
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 2 0 2
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 4 0 3
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 2 0 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 1 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 2 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 4 0 2
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 3 0 3
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 2 0 2
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 3 0 2
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 2 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 2 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 4 2 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 2 2 0 2
Iberina difficilis (Harm, 1966) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 3 1 0 2
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 2 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 3 0 3
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 2 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 3 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 3 0 3
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (492 použitých nálezů)
Vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
Paranemastoma quadripunctatum (Perty, 1833) 1 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 0 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 2 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 0 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 2 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 1 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 1 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 1 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 0 1 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 3 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 2 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 6 3 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 2 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 3 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 2 0 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 3 0 2
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 0 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 4 0 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Echemus angustifrons (Westring, 1861) 0 4 0 2
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 2 0 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 4 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 2 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 4 6 0 2
Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881) 1 1 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 2 0 2
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 1 0 2
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 1 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 0 1 1
Mitostoma chrysomelas (Hermann, 1804) 0 1 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 1 0 1
Leiobunum limbatum L. Koch, 1861 2 2 0 1
Leiobunum rupestre (Herbst, 1799) 0 1 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 2 0 2
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 1 2
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 2 2
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 0 0 1
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 1 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 2 0 0 1
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) 0 1 1 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 1 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 2 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 2 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 8 0 2
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 6 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 2 2 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 6 0 2
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 4 0 2
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 2 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 4 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 2 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 2 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 4 2 0 2
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 1 0 2
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 3 1 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 3 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 2 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 2 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 4 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 2 0 1
Iberina difficilis (Harm, 1966) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 4 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 2 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 3 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 4 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 2 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 2 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 0 0 1 1
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) 1 1 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 1 0 2
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Attulus caricis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 1 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy