Kvadráty: 5457
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený 1x 1x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 2x 2x
Tegenaria domestica Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 2x 2x
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 2x 1x 3x
Textrix denticulata Textrix denticulata (Olivier, 1789) Téměř ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 2x 2x
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 2x 3x
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 5x 5x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 4x 4x
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 1x 1x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 4x 6x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 2x 4x
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 1x 2x 3x
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený 2x 2x
Leviellus stroemi Leviellus stroemi (Thorell, 1870) Ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Zilla diodia Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 2x 2x
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Atypus affinis Atypus affinis Eichwald, 1830 Téměř ohrožený 2x 2x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Cheiracanthium oncognathum Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 Ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Clubiona phragmitis Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 1x 2x 3x
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona subtilis Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 2x 2x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 2x 2x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 4x 4x
Lathys humilis Lathys humilis (Blackwall, 1855) Ohrožený 1x 1x
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 3x 3x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dysdera erythrina Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 4x 1x 5x
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 2x 2x
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 3x 3x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 2x 2x
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Echemus angustifrons Echemus angustifrons (Westring, 1861) Ohrožený 2x 2x
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 1x 1x
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 2x 2x
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený 2x 2x
Iberina difficilis Iberina difficilis (Harm, 1966) Ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta conigera Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 1x 1x
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 3x 3x
Aphileta misera Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) Ohrožený 1x 1x
Araeoncus crassiceps Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) Téměř ohrožený 2x 2x
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 4x 6x
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 2x 6x
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Dicymbium tibiale Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Téměř ohrožený 1x 1x
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x 4x
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 1x 5x
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený 2x 2x
Entelecara flavipes Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený 1x 1x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 2x 3x
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Floronia bucculenta Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Frontinellina frutetorum Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) Silně ohrožený 2x 2x
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 1x 3x
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Gongylidiellum vivum Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený 2x 2x
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Hylyphantes graminicola Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) Téměř ohrožený 1x 1x
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 1x 4x
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený 1x 1x
Kaestneria pullata Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený 1x 1x
Labulla thoracica Labulla thoracica (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 1x 1x
Lepthyphantes minutus Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 2x 3x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 7x 7x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 4x 4x
Microlinyphia impigra Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený 1x 1x
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x 2x
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 2x 6x
Mughiphantes pulcher Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881) Téměř ohrožený 1x 1x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 3x 2x 5x
Neriene emphana Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x 2x
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Pelecopsis elongata Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený 2x 1x 3x
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Porrhomma pygmaeum Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Saaristoa firma Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) Není ohrožený 1x 1x
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Tapinopa longidens Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x 2x
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený 2x 2x
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 4x 7x
Trichopterna cito Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený 2x 2x
Walckenaeria acuminata Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x 2x
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria mitrata Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 3x 3x
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený 2x 1x 3x
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x 2x
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený 1x 1x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 5x 5x
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 1x 2x 3x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 2x 3x
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 3x 3x
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 2x 2x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x 4x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 2x 2x 4x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 2x 3x
Nemastomatidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Mitostoma chrysomelas Mitostoma chrysomelas (Hermann, 1804) 1x 1x
Paranemastoma quadripunctatum Paranemastoma quadripunctatum (Perty, 1833) 1x 1x
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený 2x 2x
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 1x 3x
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 1x 1x
Philodromus fuscomarginatus Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) Ohrožený 2x 2x
Thanatus striatus Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený 1x 1x
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 3x 4x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x 2x
Attulus caricis Attulus caricis (Westring, 1861) Ohrožený 1x 1x
Attulus floricola Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 1x 1x
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x 4x
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Marpissa radiata Marpissa radiata (Grube, 1859) Ohrožený 1x 1x
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 2x 3x
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x 2x
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Sclerosomatidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Leiobunum limbatum Leiobunum limbatum L. Koch, 1861 1x 1x
Leiobunum rupestre Leiobunum rupestre (Herbst, 1799) 1x 1x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 1x 3x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Meta menardi Meta menardi (Latreille, 1804) Není ohrožený 1x 1x 2x
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 1x 3x 4x
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x 2x
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 4x 4x
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 3x 3x
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 3x 3x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 4x 6x
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 3x 3x
Episinus truncatus Episinus truncatus Latreille, 1809 Téměř ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 2x 6x 8x
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 2x 3x
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 2x 2x
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 2x 4x
Rugathodes instabilis Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený 1x 1x
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Theridion betteni Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený 1x 1x
Theridion hemerobium Theridion hemerobium Simon, 1914 Není ohrožený 2x 2x
Theridion mystaceum Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený 2x 2x 4x
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 2x 4x 6x
Theridiosomatidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Theridiosoma gemmosum Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) Téměř ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coriarachne depressa Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 1x 1x
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 2x 3x 5x
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 2x 4x 6x
Pistius truncatus Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený 1x 1x
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x 4x
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 2x 2x
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 4x 4x
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (492 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 2 0 0 2
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 2 0 2
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 0 0 1
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 0 0 1 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 2 0 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 2 0 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 0 2
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 1 2
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 2 1 3
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 2 2
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 2 0 2
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 2 0 2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 2 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 2 0 2
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 1 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 4 1 0 3
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 2 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) 1 2 1 2
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 2 0 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 1 1 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881) 1 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 2 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) 0 1 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 1 0 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 1 0 2
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 2 0 3
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 1 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 0 1 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 4 0 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 5 0 5
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 1 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 2 0 3
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 2 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 1 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 1 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Mitostoma chrysomelas (Hermann, 1804) 0 1 0 1
Paranemastoma quadripunctatum (Perty, 1833) 1 0 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 2 0 2
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 0 1 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 3 0 3
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Attulus caricis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 2
Leiobunum limbatum L. Koch, 1861 2 2 0 1
Leiobunum rupestre (Herbst, 1799) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 2 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 1 0 2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 1 1 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 2 0 2
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 0 2 0 2
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) 0 1 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 1 0 2
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 3 1 4
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 2 3
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 4 0 0 4
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 1 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 1 1 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 1 1 3
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 1 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 1 0 2
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 4 0 4
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 2 0 3
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 3 1 5
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 1 0 2
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 1 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 2 2 0 4
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 1 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 3 0 3
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 2 1 0 3
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 3 0 3
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 2 1 0 3
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 2 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 0 0 2
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 3 0 3
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 4 1 0 4
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 3 0 0 3
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 2 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 3 0 0 3
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 2 1 3
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 2 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 2 0 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 3 1 0 4
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 2 0 2
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 4 2 0 4
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 9 0 3
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 3 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 2 1 0 2
Echemus angustifrons (Westring, 1861) 0 4 0 2
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 7 0 3
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 2 0 0 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 2 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 6 0 4
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 2 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 6 5 0 4
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 9 0 4
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 2 4 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 2 0 2
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 0 0 2
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 6 0 3
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 9 11 0 7
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 10 0 4
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 3 3 0 4
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 3 0 3
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 4 0 2
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 2 0 2
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 2 8 0 2
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 2 2 0 2
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 2 0 2
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 4 0 3
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 2 0 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 1 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 2 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 4 0 2
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 3 0 3
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 2 0 2
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 3 0 2
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 2 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 2 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 4 2 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 2 2 0 2
Iberina difficilis (Harm, 1966) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 3 1 0 2
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 2 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 3 0 3
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 2 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 3 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 3 0 3
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (492 použitých nálezů)
Vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
Paranemastoma quadripunctatum (Perty, 1833) 1 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 0 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 2 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 0 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 2 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 1 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 1 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 1 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 0 1 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 3 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 2 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 6 3 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 2 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 3 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 2 0 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 3 0 2
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 0 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 4 0 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Echemus angustifrons (Westring, 1861) 0 4 0 2
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 2 0 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 4 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 2 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 4 6 0 2
Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881) 1 1 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 2 0 2
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 1 0 2
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 1 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 0 1 1
Mitostoma chrysomelas (Hermann, 1804) 0 1 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 1 0 1
Leiobunum limbatum L. Koch, 1861 2 2 0 1
Leiobunum rupestre (Herbst, 1799) 0 1 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 2 0 2
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 1 2
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 2 2
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 0 0 1
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 1 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 2 0 0 1
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) 0 1 1 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 1 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 2 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 2 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 8 0 2
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 6 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 2 2 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 6 0 2
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 4 0 2
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 2 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 4 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 2 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 2 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 4 2 0 2
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 1 0 2
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 3 1 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 3 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 2 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 2 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 4 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 2 0 1
Iberina difficilis (Harm, 1966) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 4 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 2 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 3 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 4 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 2 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 2 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 0 0 1 1
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) 1 1 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 1 0 2
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Attulus caricis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 1 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy