Kvadráty: 5457
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) Není ohrožený 4x 4x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 4x 1x 5x
Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 2x 2x
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) Ohrožený 1x 1x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 Ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 2x 1x 3x
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Lathys humilis (Blackwall, 1855) Ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 8x 8x
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 6x 6x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 4x 4x
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Echemus angustifrons (Westring, 1861) Ohrožený 4x 4x
Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený 1x 1x
Iberina montana (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta conigera (O. P.-Cambridge, 1863) Není ohrožený 1x 1x
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 6x 6x
Aphileta misera (O. P.-Cambridge, 1882) Ohrožený 1x 1x
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) Téměř ohrožený 4x 4x
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 4x 3x 7x
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 8x 2x 10x
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Téměř ohrožený 1x 1x
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 4x 1x 5x
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 8x 8x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 8x 8x
Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) Není ohrožený 4x 4x
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený 1x 1x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 1x 3x
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1834) Silně ohrožený 1x 1x
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 1x 5x
Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Gongylidiellum vivum (O. P.-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený 4x 4x
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) Téměř ohrožený 1x 1x
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený 6x 6x
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený 1x 1x
Kaestneria pullata (O. P.-Cambridge, 1863) Ohrožený 1x 1x
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 1x 1x
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 14x 14x
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 8x 8x
Microlinyphia impigra (O. P.-Cambridge, 1871) Ohrožený 2x 2x
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 7x 2x 9x
Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881) Téměř ohrožený 1x 1x
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 6x 6x
Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 1x 3x
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 4x 4x
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený 4x 4x
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Saaristoa firma (O. P.-Cambridge, 1906) Není ohrožený 1x 1x
Stemonyphantes lineatus (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 2x 1x 3x
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený 4x 4x
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 6x 6x
Trichopterna cito (O. P.-Cambridge, 1873) Ohrožený 2x 2x
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 1x 3x
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) Není ohrožený 2x 2x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 4x 4x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 4x 4x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 1x 3x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Calositticus caricis (Westring, 1861) Ohrožený 1x 1x
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Hypositticus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Marpissa radiata (Grube, 1859) Ohrožený 1x 1x
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 2x 2x
Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Segestria senoculata (Linné, 1758) Není ohrožený 4x 4x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Meta menardi (Latreille, 1804) Není ohrožený 2x 2x
Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 2x 2x
Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený 6x 6x
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Episinus truncatus Latreille, 1809 Téměř ohrožený 2x 2x
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) Není ohrožený 4x 1x 5x
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 4x 1x 5x
Rugathodes instabilis (O. P.-Cambridge, 1871) Ohrožený 1x 1x
Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený 1x 1x
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený 4x 4x
Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 4x 1x 5x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 4x 4x
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 4x 1x 5x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (109 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) 0 1 0 1
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 2 0 1
Agyneta conigera (O. P.-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Aphileta misera (O. P.-Cambridge, 1882) 1 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 3 1 0 2
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 2 0 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) 1 0 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Kaestneria pullata (O. P.-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 2 0 0 1
Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881) 1 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Saaristoa firma (O. P.-Cambridge, 1906) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Trichopterna cito (O. P.-Cambridge, 1873) 2 1 0 2
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Calositticus caricis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Hypositticus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 1 0 2
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
?SamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 3 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 2 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 6 3 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 2 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Microlinyphia impigra (O. P.-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 3 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linné, 1758) 0 1 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 2 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 1 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 1 0 0 1
Rugathodes instabilis (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 1 0 1
Iberina montana (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 3 1 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (170 použitých nálezů)
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 2 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 8 0 2
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 6 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 2 2 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 6 0 2
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 0 4 0 2
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 2 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Segestria senoculata (Linné, 1758) 0 4 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 2 0 2
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 2 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 4 2 0 2
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 4 0 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Echemus angustifrons (Westring, 1861) 0 4 0 2
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 2 0 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 4 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 4 6 0 2
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 2 0 2
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Hypositticus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 2 0 2
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 3 0 1
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 1 2 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gongylidiellum vivum (O. P.-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 2 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 4 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Rugathodes instabilis (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 2
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) 1 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 4 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gongylidiellum vivum (O. P.-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 2 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 3 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 4 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Agyneta conigera (O. P.-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Kaestneria pullata (O. P.-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 1 2 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 2 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 0 0 1
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 1 0 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 2 0 0 1
Saaristoa firma (O. P.-Cambridge, 1906) 0 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 2 0 1
Iberina montana (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 2 0 0 1
Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881) 1 1 0 1
Trichopterna cito (O. P.-Cambridge, 1873) 2 1 0 2
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 2 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 0 0 1
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Aphileta misera (O. P.-Cambridge, 1882) 1 0 0 1
Křovinatý plášť lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Calositticus caricis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 0 0 1
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019