Nálezy podle období  
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený 10× 39× 35× 88×

Pistius truncatus (Pallas, 1772)

České jménoběžník lichoběžníkovitý
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy88 nálezů, 51 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2022
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
Stratum
Canopies (Preference: Vysoká)
Koruny. Stromové koruny obvykle výše než 5 m.
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška150-700

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (88 použitých nálezů)
Pistius truncatus (Pallas, 1772) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Fotografie0114
Individuální sběr49514
Zemní past2056
Smyk4329
Sklepávání111110
Neurčeno481237
Nárazová past0202
Eklektor0245
Prosev0011
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (87 použitých nálezů)
Pistius truncatus (Pallas, 1772) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Pastviny3402
Suché lesní lemy0101
Ovocné sady s luční vegetací0001
Neurčeno391742
Louky0022
Vřesoviště nižších poloh1102
Suché křoviny1001
Xerotermní travinobylinná společenstva1124
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Vlhké doubravy0101
Lužní lesy nížin0387
Lesostepní doubravy2002
Kamenolomy0011
Suché doubravy0022
Lesní okraje2226
Louky a pastviny0011
Suché louky0213
Močály0022
Haldy a výsypky1001
Výsadby listnáčů0033
Lesy1001
Skalní stepi na vápenci0101
 SamciSamiceMláďataNálezy