Records by time
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pistius truncatus (Pallas, 1772) Almost threatened 4x 10x 38x 13x 65x

Pistius truncatus (Pallas, 1772)

Czech nameběžník lichoběžníkovitý
Threat levelAlmost threatened
Records65 nálezů, 40 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2020 , Oto Zimmermann, Radek Šich, Kryštof Rückl
Distribution areaPalaearctic - Westp.
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry
StratumHerb layer, Shrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskyturare
Altitude200-400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (33 used records)
Pistius truncatus (Pallas, 1772) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Sklepávání311112
Individuální sběr1259
Smyk2215
Fotografie0101
Nárazová past0101
Eklektor0245
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (33 used records)
Pistius truncatus (Pallas, 1772) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Xerotermní travinobylinná společenstva0011
lesostepní doubravy2002
pastviny0101
kamenolomy0011
dubohabřiny0022
Lesní okraje2226
Louky a pastviny0011
údolní jasanoolšové luhy0144
travnaté stepi0213
Močály0011
lužní lesy nížin0041
Xerotermní travinobylinná společenstva1113
haldy a výsypky1001
Louky0011
Kultury listnáčů0033
Lesy1001
skalní stepi na vápenci0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020