Kvadráty: 6965
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agalenatea redii Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený 2x 2x
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araniella inconspicua Araniella inconspicua (Simon, 1874) Ohrožený 2x 2x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Gibbaranea bituberculata Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 2x 2x
Gibbaranea gibbosa Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Ohrožený 2x 2x
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Zilla diodia Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 2x 2x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cheiracanthium effossum Cheiracanthium effossum Herman, 1879 Ohrožený 4x 4x
Cheiracanthium punctorium Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosa lucifuga Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Haplodrassus dalmatensis Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) Ohrožený 1x 1x
Scotophaeus scutulatus Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Megalepthyphantes nebulosus Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Nematogmus sanguinolentus Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus fuscomarginatus Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) Ohrožený 4x 4x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 1x 1x
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený 2x 2x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dolomedes plantarius Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) Kriticky ohrožený 1x 1x
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Attulus saltator Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) Ohrožený 1x 1x
Macaroeris nidicolens Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pseudicius encarpatus Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 1x 1x
Steatoda triangulosa Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coriarachne depressa Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 2x 2x
Pistius truncatus Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený 1x 2x 3x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Titanoeca schineri Titanoeca schineri L. Koch, 1872 Téměř ohrožený 1x 1x 2x

Fotografie

Nematogmus sanguinolentus
Pseudicius encarpatus
Pachygnatha clercki
Titanoeca schineri
Cheiracanthium punctorium
Titanoeca schineri
Attulus saltator

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (11 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 2 3 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 1 1 0 1
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 3 4 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 1 1 2 2
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 1 3 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (12 použitých nálezů)
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 2 3 0 1
Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 3 4 0 1
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 1 1 2 1
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 1 3 1
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…SamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 1 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
viniceSamciSamiceMláďataNálezy
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy