Kvadráty: 6965
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agalenatea redii Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
Araneus triguttatus Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Araniella inconspicua Araniella inconspicua (Simon, 1874) Ohrožený
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Gibbaranea bituberculata Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Gibbaranea gibbosa Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Zilla diodia Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium effossum Cheiracanthium effossum Herman, 1879 Ohrožený
Cheiracanthium punctorium Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Lathys humilis Lathys humilis (Blackwall, 1855) Ohrožený
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Gnaphosa lucifuga Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Haplodrassus dalmatensis Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) Ohrožený
Scotophaeus scutulatus Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Megalepthyphantes nebulosus Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Nematogmus sanguinolentus Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Ohrožený
Oedothorax gibbifer Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) Ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromus buchari Philodromus buchari Kubcová, 2004 Téměř ohrožený
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený
Philodromus fuscomarginatus Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) Ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Dolomedes plantarius Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) Kriticky ohrožený
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus saltator Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) Ohrožený
Carrhotus xanthogramma Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) Ohrožený
Macaroeris nidicolens Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Marpissa muscosa Marpissa muscosa (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Pseudicius encarpatus Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Steatoda triangulosa Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coriarachne depressa Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Diaea livens Diaea livens Simon, 1876 Silně ohrožený
Ebrechtella tricuspidata Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pistius truncatus Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Tmarus stellio Tmarus stellio Simon, 1875 Silně ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca schineri Titanoeca schineri L. Koch, 1872 Téměř ohrožený
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001+
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený

Fotografie

Nematogmus sanguinolentus
Pseudicius encarpatus
Pachygnatha clercki
Titanoeca schineri
Cheiracanthium punctorium
Titanoeca schineri
Attulus saltator

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (136 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 23 15 1 8
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 2 0 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 2 3 0 4
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 2 6 1 5
Araniella inconspicua (Simon, 1874) 0 5 0 2
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 6 14 0 6
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 10 0 4
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 2 2 2 4
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 2 0 3
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 8 13 0 6
Cheiracanthium effossum Herman, 1879 1 2 0 2
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 3 0 5 4
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 1 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 2 3 0 1
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus buchari Kubcová, 2004 0 21 0 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 2 2 0 2
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 1 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 4 0 3
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 16 4 0 4
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 1 9 3 6
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 2 0 2
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 2 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 2
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Diaea livens Simon, 1876 0 2 8 4
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 2 2 0 2
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 1 7 5
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Tmarus stellio Simon, 1875 1 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 0 0 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 1 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella inconspicua (Simon, 1874) 0 1 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 2 3 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 1 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 3 4 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella inconspicua (Simon, 1874) 0 1 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 0 0 1
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 1 0 0 1
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 0 1 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 1 1 2 2
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 1 3 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (136 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 23 15 1 8
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 2 0 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 2 3 0 4
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 2 6 1 5
Araniella inconspicua (Simon, 1874) 0 5 0 2
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 6 14 0 6
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 10 0 4
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 2 2 2 4
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 2 0 3
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 8 13 0 6
Cheiracanthium effossum Herman, 1879 1 2 0 2
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 3 0 5 4
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 1 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 2 3 0 1
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus buchari Kubcová, 2004 0 21 0 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 2 2 0 2
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 1 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 4 0 3
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 16 4 0 4
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 1 9 3 6
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 2 0 2
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 2 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 2
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Diaea livens Simon, 1876 0 2 8 4
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 2 2 0 2
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 1 7 5
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Tmarus stellio Simon, 1875 1 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 0 0 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 1 1
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Araniella inconspicua (Simon, 1874) 0 2 0 2
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 0 0 1
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 1 0 0 1
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 0 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 2 3 0 1
Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 3 4 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 1 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 1 1 2 1
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 1 3 1
Bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
ViniceSamciSamiceMláďataNálezy
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy