Nálezy podle období
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) Kriticky ohrožený 14× 21×

Dolomedes plantarius (Clerck, 1757)

České jménolovčík mokřadní
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy21 nálezů, 16 kvadrátů
První nález 1958, F. Miller, Kůrka 2000a
Poslední nález 2021
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A, eM [Boh.]
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery humid
Stratum(Ground layer)
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery rare
Nadm. výška150-800

Literatura

 © Oto Zimmermann
Despite their ecological importance and diversity, spiders (Arachnida: Araneae) are underrepresented in con­servation policies in comparison to other groups. We review all extant conservation tools focusing on spiders in Europe, highlighting general patterns, limitations, gaps, and future directions. We assembled a comprehensive online database reporting all available information concerning the legal protection and conservation status of 4,154 spider species. Existing international legislation has limited coverage, with only one species listed in the Bern Convention and EU Habitats Directive. At the national and subnational levels, 178 species are formally mentioned in the legislation of 19 European  countries. Moreover, the International Union for Conservation of Nature (IUCN) includes assessments for 301 species worldwide, 164 of these threatened and eight native to Europe. In addition, spiders are mentioned in Regional Red Lists and Red Books in 28 out of 42 European countries considered in this review. Northern and Central European countries have the highest percentage of species assessed at the regional level in Red Lists and Red Books. The Mediterranean basin has the highest spider diversities in Europe but conservation efforts are lacking, both in terms of assessments and national or subna­tional legislation. Among European species, Dolomedes plantarius, Argyroneta aquatica and Eresus kollari are the most frequently mentioned in European conservation measures, possibly due to their ecological traits and their strict association with declining habitats. Considering the current threats to spiders in Europe, the protection of large areas of suitable habitat should be considered as the most effective approach to spider conservation.

 © Oto Zimmermann
Mokřady hostí podstatný podíl biodiverzity České republiky. Velká část druhů vázaných na tyto biotopy se však z dříve všudypřítomných průvodců naší krajiny stává položkami na červených seznamech a tam postupně šplhá do kategorií nejohroženějších. Hlavní příčinou není globální aridizace střední Evropy, nýbrž eutrofizace naší krajiny. Zatímco oligotrofní a mezotrofní mokřady kypí životem, v eutrofních přežívá obvykle řádově méně druhů. Eutrofizaci způsobuje především intenzifikace zemědělství, která s sebou přináší nadměrné používání umělých hnojiv obsahujících dusík a fosfor, a také spalování fosilních paliv. Při něm se do atmosféry dostávají oxidy dusíku, které obohacují živinami i místa, kam se nedostane zemědělská kontaminace.

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Steatoda nobilis – černý pasažér přistižen v ČR; Dolomedes; Proč si myslím, že to je Palliduphantes pillichi (Kulczyński, 1915) (aneb hozená rukavice nebo ručník); Nález snovačky kuželové Achaeridion conigerum (Simon, 1914) v Krušných horách; Poznámka k článku Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR; Třesavka jižní (Holocnemus pluchei) – poznámky z předvánočního úklidu v Brně: Překvapivý nález; Pavouci (Araneae) bývalé pískovny v Komořanech v Praze; Žluté misky – méně obvyklá metoda odchytu pavouků; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků V: rod Episyron; Krátké ohlédnutí za zářijovou exkurzí na Radotínských skalách; Slovenská arachnologická konference ve Východné; 117. Arachnologický seminář v Plzni; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 145; Nové knihy; Pokyny pro autory

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Druhy rodu Dysdera (Dysderidae) v Česku; Pholcus alticeps na severozápadě České republiky; Díky osobnímu automobilu; Výprava za stepníky a teplomilnými křižáky na jižní Moravu; Významné nálezy pavouků z ČR IV. / Remarkable records of spiders from Czechia IV.; Inventarizace 2017; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků II: rod Cryptocheilus; Jak dlouho vydrží Dolomedes pod vodou?; Rozloučení se Zdeňkem; Říkali jsme mu „haldový expert“; Zoologické dny Praha 2018; Arachnologická exkurze Litovelské Pomoraví; Česká bibliografie 2018; Britská bibliografie – The Newsletter 140 a 141; Pokyny pro autory

 © Ondřej Machač
New faunistic records and all known records of Dolomedes plantarius from the Dyje river basin are presented in this paper. Dolomedes plantarius is a rare spider species which lives among vegetation in littorals of ponds and on wetlands. Only three areas of occurrence are known from the Czech Republic – Třeboňsko, Českolipsko and recently South Moravia (along the Dyje river). All 10 faunistics records from the Dyje river basin are summarized and new records are commented.


 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Skálovka Hermanova Zelotes hermani (Chyzer, 1897) – nový druh v ČR; Erigone cristatopalpus Simon, 1884; Mravčík ohridský (Zodarion ohridense Wunderlich, 1973) (Araneae: Zodariidae) – nový druh pro Českou republiku; Něco málo ze ZOO Praha: Modisimus culicinus (Simon, 1893); Kamenožrout zelený III; Významné nálezy pavouků z ČR II./ Remarkable records of spiders from Czech Republic II.; Skákavka ryšavonohá Ballus rufipes (Simon, 1868) (Araneae: Salticidae) – nový druh pro Slovenskou republiku; Inventarizace 2015; Co se skrývá v kokonech?; 114. seminář České arachnologické společnosti – Olomouc; 20th International Congress of Arachnology; Kroniky; Sedmdesáté narozeniny Antonína Kůrky; Bucharova mísa plná pavouků; Náš táta pavouk; Česká arachnologická bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 136 a 137; Nové knihy;

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Méně známé druhy pavouků – Tibellus macellus; Problematika druhů Gnaphosa alpica a G. modestior; Zajímavý nález; Webová aplikace pro hodnocení ekologických a fenologických údajů u pavouků ČR; Nález Dolomedes plantarius v NPR Velký a Malý Tisý; Nová lokalita plachetnatky Piniphantes pinicola; Nová lokalita sekáče Trogulus closanicus; Rozhovor s Jurou Králem k jeho padesátinám; Vlastíkovi Růžičkovi k jeho šedesátinám; RNDr. Zdeněk Majkus CSc. – jubilující haldový expert; K 80. narodeninám nestora slovenskej arachnológie, Mgr. Jaroslava Svatoňa; 112. seminář České arachnologické společnosti; Noví členové ČAS; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizační zprávy členů ČAS za roky 2009–2012; Nové knihy

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (21 použitých nálezů)
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr22121417
Neurčeno3424
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (21 použitých nálezů)
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Břehy tekoucích vod0101
Bahnité břehy0101
Ostřicové porosty stojatých vod20534
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3072
Neurčeno1547
Lužní lesy nížin0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody0022
Močály0101
Rostlinstvo vodní hladiny1202
 SamciSamiceMláďataNálezy