Kvadráty: 5546 6568 6865
  Nálezy podle období
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) Není ohrožený 5x 5x

Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763)

České jménotřesavka jižní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy5 nálezů, 3 kvadrátů
První nález 2009, K. Maršík, viz Pavouk 2011 (č. 31)
Poslední nález 2018 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníMediterranean, introduced elsewhere
Původnost stanovišťartificial
Hojnost výskyturare

Literatura

© Ota Zimmermann
Pavouci České republiky; Velké dobrodružství: Physocyclus globosus (Taczanowski, 1874) zavlečen do Evropy; Revize třesavek Pholcus phalangioides v Národním muzeu; Pavouci v hledáčku šotoušů* – Holocnemus pluchei na „hlaváku“; Slíďák tatarský (Lycosa singoriensis) na Šumavě!; Zajímavý nález dvou druhů rodu Acantholycosa na jedné mýtině; Do třetice Araneus saevus, aneb jak je to s historicky druhým nálezem křižáka stromového u nás; Pardosa maisa – slíďák slaništní?; Rodinná dovolená v Beskydech; Spojení arachnologie a kultury; Významné nálezy pavouků z ČR III./ Remarkable records of spiders from Czech Republic III.; Hrabalky (Pompilidae) rodu Anoplius – specialisté na lov pavouků; Překvapení pod mikroskopem; 30th European Congress of Arachnology; 115. arachnologický seminář Brno 2017; Šplh po vlákně; Arachnologický spravodaj; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 139; Pokyny pro autory

© Ota Zimmermann
Pavouci České republiky; Kamenožrout zelený; Hahnia microphthalma; Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) (Araneae:Linyphiidae) - nový druh pro Českou republiku; Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) a Uloborus plumipes (Lucas, 1846) v Brně; Beskydské tajemství – Ischyropsalis manicata; Méně známé druhy pavouků – Cozyptila blackwalli; Determinace samců Argenna patula a Argenna subnigra; Nález vzácné snovačky Theridion boesenbergi Strand, 1904 na okraji PP Plziny u Bechyně; Nález sklípkánka v bučině; Manuál k nálezové databázi České arachnologické společnosti; Sezónní adaptabilita?; Preparace, mikroskopování a fotografování drobných objektů; Zoodny Ostrava 2014; Arachnologická exkurze – Lednicko 2014; Druhá arachnologická exkurze – Beskydy 2014; K významnému životnímu jubileu Jaromíra Hajera; Česká bibliografie; Inventarizace 2013; Britská bibliografie – The Newsletter 128 a 129; Zajímaví pavouci Peru v obrazech

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (5 použitých nálezů)
Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1134
Fotografie0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (5 použitých nálezů)
Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) ESSamciSamiceMláďataNálezy
interiéry budov1033
Interiéry budov0202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019