Rok
2019
Autoři
Mgr. Antonín Roušar
Helena Rothová
Mgr. Jan Dolanský
Jan Erhart
MUDr. Kryštof Rückl
Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.
doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Druhy
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 VU
Iberina candida (Simon, 1875) EN
Ischyropsalis hellwigi (Panzer, 1794)
Arctosa perita (Latreille, 1799) EN
Philodromus buxi Simon, 1884
Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) ES
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) VU
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) CR
Achaeridion conigerum (Simon, 1914) CR
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) ES
Uloborus plumipes Lucas, 1846 ES
Obsah
Pavouci České republiky
Steatoda nobilis – černý pasažér přistižen v ČR
Dolomedes
Proč si myslím, že to je Palliduphantes pillichi (Kulczyński, 1915) (aneb hozená rukavice nebo ručník)
Nález snovačky kuželové Achaeridion conigerum (Simon, 1914) v Krušných horách
Poznámka k článku Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR
Třesavka jižní (Holocnemus pluchei) – poznámky z předvánočního úklidu v Brně: Překvapivý nález
Pavouci (Araneae) bývalé pískovny v Komořanech v Praze
Žluté misky – méně obvyklá metoda odchytu pavouků
Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků V: rod Episyron
Krátké ohlédnutí za zářijovou exkurzí na Radotínských skalách
Slovenská arachnologická konference ve Východné
117. Arachnologický seminář v Plzni
Česká bibliografie
Britská bibliografie - The Newsletter 145
Nové knihy
Pokyny pro autory
Citace
Pavouk0047

Fotografie

Soubory ke stažení

pavouk-47.pdf