Rok
2019
Autoři
Mgr. Antonín Roušar
Helena Rothová
Mgr. Jan Dolanský
Jan Erhart
Kryštof Rückl
Mgr. Ondřej Machač
doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Druhy
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 VU
Iberina candida (Simon, 1875) EN
Ischyropsalis hellwigi (Panzer, 1794)
Arctosa perita (Latreille, 1799) EN
Philodromus buxi Simon, 1884
Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) ES
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) VU
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) CR
Achaeridion conigerum (Simon, 1914) CR
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) ES
Uloborus plumipes Lucas, 1846 ES
Obsah
 • Pavouci České republiky
 • Steatoda nobilis – černý pasažér přistižen v ČR
 • Dolomedes
 • Proč si myslím, že to je Palliduphantes pillichi (Kulczyński, 1915) (aneb hozená rukavice nebo ručník)
 • Nález snovačky kuželové Achaeridion conigerum (Simon, 1914) v Krušných horách
 • Poznámka k článku Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR
 • Třesavka jižní (Holocnemus pluchei) – poznámky z předvánočního úklidu v Brně: Překvapivý nález
 • Pavouci (Araneae) bývalé pískovny v Komořanech v Praze
 • Žluté misky – méně obvyklá metoda odchytu pavouků
 • Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků V: rod Episyron
 • Krátké ohlédnutí za zářijovou exkurzí na Radotínských skalách
 • Slovenská arachnologická konference ve Východné
 • 117. Arachnologický seminář v Plzni
 • Česká bibliografie
 • Britská bibliografie - The Newsletter 145
 • Nové knihy
 • Pokyny pro autory
Citace
Pavouk0047

Fotografie

Česká arachnologická společnost © 2008-2020