Kvadráty: 7065 7161 7266
  Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pardosa maisa Hippa & Mannila, 1982 Kriticky ohrožený

Pardosa maisa Hippa & Mannila, 1982

České jménoslíďák slaništní
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy9 nálezů, 3 kvadrátů
První nález 1969, R. Obrtel, Miller & Obrtel 1975a
Poslední nález 2022 , Radek Šich, Kryštof Rückl, Petr Beneš, Viktor Střeštík
PopisSlíďák známý od nás pouze z mokřadního slaniska u rybníka Nesyt na jižní Moravě. Vzhledem k míře ohrožení jeho biotopu se jedná o jeden z nejohroženějších pavouků u nás.
Areál rozšířeníEuropean - ME-ea. (Finland, P, CZ, A, H) [Pan.]
Fytogeografická oblast
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška150-400

Literatura

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Velké dobrodružství: Physocyclus globosus (Taczanowski, 1874) zavlečen do Evropy; Revize třesavek Pholcus phalangioides v Národním muzeu; Pavouci v hledáčku šotoušů* – Holocnemus pluchei na „hlaváku“; Slíďák tatarský (Lycosa singoriensis) na Šumavě!; Zajímavý nález dvou druhů rodu Acantholycosa na jedné mýtině; Do třetice Araneus saevus, aneb jak je to s historicky druhým nálezem křižáka stromového u nás; Pardosa maisa – slíďák slaništní?; Rodinná dovolená v Beskydech; Spojení arachnologie a kultury; Významné nálezy pavouků z ČR III./ Remarkable records of spiders from Czech Republic III.; Hrabalky (Pompilidae) rodu Anoplius – specialisté na lov pavouků; Překvapení pod mikroskopem; 30th European Congress of Arachnology; 115. arachnologický seminář Brno 2017; Šplh po vlákně; Arachnologický spravodaj; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 139; Pokyny pro autory

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (9 použitých nálezů)
Pardosa maisa Hippa & Mannila, 1982 CRSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr0101
Zemní past692937
Sklepávání1031
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (9 použitých nálezů)
Pardosa maisa Hippa & Mannila, 1982 CRSamciSamiceMláďataNálezy
Lužní lesy nížin0101
Neurčeno582904
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2063
Slaniska10001
 SamciSamiceMláďataNálezy