Články
Významné nálezy pavouků z ČR III. Remarkable records of spiders from Czech Republic III. Pavouk 43: 16 (in Czech).
Autoři: Mgr. Antonín Roušar, Mgr. Jan Dolanský
Revize třesavek Pholcus phalangoides v Národním muzeu. Pholcus phalangioides in the National Museum revised. Pavouk 43: 4-7 (in Czech, English abstract).
Autoři: RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
Pavouci v hledáčku šotoušů* – Holocnemus pluchei na „hlaváku“. Holocnemus pluchei found at the main railway station in Prague. Pavouk 43: 8-10 (in Czech, English abstract).
Autoři: RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
Hrabalky (Pompilidae) rodu Anoplius – specialisté na lov pavouků. Pavouk 43: 17-20 (in Czech).
Autoři: Jan Erhart
Zajímavý nález dvou druhů rodu Acantholycosa na jedné mýtině. Pavouk 43: 12 (in Czech).
Autoři: Ing. Vladimír Hula, Ph.D.
Pardosa maisa – slíďák slaništní? Pavouk 43: 14-15 (in Czech).
Autoři: Mgr. Aleš Jelínek, Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.
Překvapení pod mikroskopem. Pavouk 43: 21 (in Czech).
Autoři: Mgr. Antonín Roušar
 Do třetice Araneus saevus, aneb jak je to s historicky druhým nálezem křižáka stromového u nás. Pavouk 43: 13 (in Czech).
Autoři: MUDr. Kryštof Rückl
Pavouci České republiky. Spiders of the Czech republic. Pavouk 43: 3-4 (in Czech, English abstract).
Autoři: RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Šplh po vlákně. Rope climbing. Pavouk 43: 24-25 (in Czech, English abstract).
Autoři: RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Velké dobrodružství: Physocyclus globosus (Taczanowski, 1874) zavlečen do Evropy. Physocyclus globosus (Taczanowski, 1874) introduced to Europe. Pavouk 43: 4-5 (in Czech, English abstract).
Autoři: Ing. Vladimír Hula, Ph.D., RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Slíďák tatarský (Lycosa singoriensis) na Šumavě! Pavouk 43: 11 (in Czech).
Autoři: Radek Šich
Rodinná dovolená v Beskydech. Pavouk 43: 15-16 (in Czech).
Autoři: Radek Šich

Fotografie

Soubory ke stažení

Pavouk 43 (12/2017)