Rok
2017
Autoři
Mgr. Aleš Jelínek
Mgr. Antonín Roušar
Mgr. Jan Dolanský
Jan Erhart
Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.
RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
Radek Šich
Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.
Ing. Vladimír Hula, Ph.D.
RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Druhy
Araneus saevus (L. Koch, 1872) RE
Clubiona saxatilis L. Koch, 1867 EN
Evansia merens O. Pickard-Cambridge, 1901 VU
Heterotrichoncus pusillus (Miller, 1958) RE
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) EN
Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) VU
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) LC
Pardosa maisa Hippa & Mannila, 1982 CR
Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839)
Rhysodromus histrio (Latreille, 1819) EN
Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) ES
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) ES
Obsah
Pavouci České republiky
Velké dobrodružství: Physocyclus globosus (Taczanowski, 1874) zavlečen do Evropy
Revize třesavek Pholcus phalangioides v Národním muzeu
Pavouci v hledáčku šotoušů* – Holocnemus pluchei na „hlaváku“
Slíďák tatarský (Lycosa singoriensis) na Šumavě!
Zajímavý nález dvou druhů rodu Acantholycosa na jedné mýtině
Do třetice Araneus saevus, aneb jak je to s historicky druhým nálezem křižáka stromového u nás
Pardosa maisa – slíďák slaništní?
Rodinná dovolená v Beskydech
Spojení arachnologie a kultury
Významné nálezy pavouků z ČR III./ Remarkable records of spiders from Czech Republic III.
Hrabalky (Pompilidae) rodu Anoplius – specialisté na lov pavouků
Překvapení pod mikroskopem
30th European Congress of Arachnology
115. arachnologický seminář Brno 2017
Šplh po vlákně
Arachnologický spravodaj
Česká bibliografie 2017
Britská bibliografie – The Newsletter 139
Pokyny pro autory
Citace
Pavouk0043

Fotografie

Soubory ke stažení

pavouk43.pdf