Bibliografie

Řazení: Rok, Autoři / Autoři, Rok

2020

Pavouk 48 (7/2020)
Pavouk 48 (7/2020)
Pavouk 49 (12/2020)
Pavouk 49 (12/2020)
Průzkum pavouků PR Mutenská obora
Jelínek A. (2020): Průzkum pavouků PR Mutenská obora. Pavouk 49: 17-18 (in Czech).
Bájná Millerova skálovka konečně nafocena!
Jelínek A. & Šich R. (2020): Bájná Millerova skálovka konečně nafocena! Pavouk 48: 12 (in Czech).

2018

Pavouci vybraných lokalit Mostecka, Chomutovska a Žatecka (severozápadní Čechy).
Krásenský P., Bryja V., Dolanský J., Dolejš P., Hamřík T., Jelínek A., Krejčí T., Machač O., Roušar A., Řezáč M., Šich R. 2018: Pavouci vybraných lokalit Mostecka, Chomutovska a Žatecka (severozápadní Čechy).
Lovčík mokřadní Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) (Araneae: Pisauridae) v povodí řeky Dyje.
Machač O., Mačát Z., Jelínek A. & Reiter A. (2018): Lovčík mokřadní Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) (Araneae: Pisauridae) v povodí řeky Dyje (Fen raft spider Dolomedes plantarius in the Dyje river basin). Thayensia 15: 95–102 (in Czech, English summary).

2017

Pavouk 43 (12/2017)
Pavouk 43 (12/2017)
Pavouci kraje Vysočina.
Jelínek A. (2017): Pavouci kraje Vysočina [Spiders of the Vysočina Region]. ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice, 20 pp.
Pardosa maisa – slíďák slaništní? Pavouk 43: 14-15 (in Czech).
Krejčí T. & Jelínek A. (2017): Pardosa maisa – slíďák slaništní? Pavouk 43: 14-15 (in Czech).

2016

Pavouk 40 (7/2016)
Pavouk 40 (7/2016)

2004

Inventarizační průzkum fauny pavouků v NPR Zhejral. 2004
(2004): Inventarizační průzkum fauny pavouků v NPR Zhejral. 2004

2002

Příspěvek k poznání pavouků jihozápadní Moravy
Bryja V., Dolanský J., Kasal P., Jelínek A. & Erhart J. (2002): Příspěvek k poznání pavouků jihozápadní Moravy [The contribution tothe knowledge of arachnofauna of South-Western Moravia]. Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. Třebíč 40: 91–102 (in Czech, English summary).

2001

Rozšíření teplomilných druhů pavouků (Araneae) v údolí řeky Jihlavy na Českomoravské vrchovině.
Jelínek A. (2001): Rozšíření teplomilných druhů pavouků (Araneae) v údolí řeky Jihlavy na Českomoravské vrchovině [Distribution of thermophilous spiders (Araneae) in the Jihlava river valley of the Bohemian-Moravian Highland]. Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd přírodních 15: 333–357 (in Czech, English summary).

1999

Výskyt teplomilných druhů pavouků (Araneae) v údolí řeky Jihlavy na Českomoravské vrchovině
Jelínek A. (1999): Výskyt teplomilných druhů pavouků (Araneae) v údolí řeky Jihlavy na Českomoravské vrchovině [An occurrence ofthermophilous spider species (Araneae) in the Jihlava river valley at Českomoravská Vrchovina highland]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 60 pp. (in Czech).

1998

Příspěvek k poznání pavoučí zvířeny (Araneae) v údolí řeky Brtnice na Českomoravské vysočině
Svatoň J. & Jelínek A. (1998): Příspěvek k poznání pavoučí zvířeny (Araneae) v údolí řeky Brtnice na Českomoravské vysočině [Contribution to the knowledge of spider fauna (Araneae) in the Brtnice river valley in the Bohemian-Moravian Highlands]. Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních13: 83–109 (in Czech, English sumary).

1997

Ekologicko-faunistická charakteristika arachnofauny navrhovaného chráněného území Údolí řeky Brtnice
Jelínek A. (1997): Ekologicko-faunistická charakteristika arachnofauny navrhovaného chráněného území Údolí řeky Brtnice [Spiders ofthe proposed protected area Brtnice river valley]. BSc. thesis, University of Ostrava, Ostrava, 50 pp. (in Czech).

1995

První nález křižáka pruhovaného (Argiope bruennichi) na Českomoravské vrchovině (Araneae, Araneidae)
Jelínek A. (1995): První nález křižáka pruhovaného (Argiope bruennichi) na Českomoravské vrchovině (Araneae, Araneidae) [The first finding of banded garden spider (Argiope bruennichi) in the Bohemian-Moravian Highlands]. Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd přírodních12: 253–254 (in Czech, English summary).
Příspěvek k poznání pavoučí zvířeny (Araneae) břehových porostů vybraných rybníků Jihlavských vrchů
Jelínek A. & Svatoň J. (1995): Příspěvek k poznání pavoučí zvířeny (Araneae) břehových porostů vybraných rybníků Jihlavských vrchů [Contributionto the knowledge of the spider fauna (Araneae) in the growth on the banks of selected ponds in Jihlavské vrchy mts.]. Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd přírodních12: 167–177 (in Czech, English summary).

Média

3.7.2016Na Oslavě vědci objevili sklípkánky
Linkjihlava.idnes.cz
AutořiMgr. Aleš Jelínek
DruhyAtypus affinis Eichwald, 1830 LC
Atypus piceus (Sulzer, 1776) VU
Eresus moravicus Řezáč, 2008 CR

Statistiky

Nalezeno

  • Nálezy 1268
  • Druhy 241
  • Rody 133
  • Čtverce 7

Určeno

  • Nálezy 977
  • Druhy 194
  • Rody 114
  • Čtverce 3