Rok
2017
Autoři
Mgr. Aleš Jelínek
Obsah

Pavouci jsou díky pestrosti svých životních projevů ve všech typech prostředí včetně lidských obydlí velmi známou skupinou živočichů. Málokdo však ví, že představitelé této skupiny, kteří u veřejnosti vyvolávají většinou spíše neopodstatněné obavy nebo dokonce odpor, mají v přírodě svoji nezastupitelnou roli při zachování přirozené rovnováhy mezi rostlinstvem a hmyzem. Ve většině suchozemského prostředí totiž představují nejpočetnější skupinu predátorů ve společenstvech bezobratlých živočichů. Neplatí to však pouze pro ryze přírodní stanoviště, v současnosti se například intenzivně studují možnosti jejich využití jako regulátorů škůdců i v zemědělství, zejména v ovocných sadech, vinicích apod.

Vzhledem ke svému postavení v potravních řetězcích, druhové i ekologické rozmanitosti, patří pavouci k nejdůležitějším bioindikačním skupinám. Často se tak využívají i v praktické ochraně přírody, kde pomáhají  hodnotit jak kvalitu posuzovaných stanovišť, tak také vliv prováděných zásahů a opatření na tamější společenstva bezobratlých.

Citace
Jelínek A. (2017): Pavouci kraje Vysočina [Spiders of the Vysočina Region]. ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice, 20 pp.

Fotografie