Rok
2016
Autoři
Mgr. Aleš Jelínek
Mgr. Jan Dolanský
Jan Erhart
Mgr. Jan Raška
RNDr. Milan Řezáč, Ph.D.
Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.
RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Druhy
Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1835) EN
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) EN
Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955 EN
Obsah

Pavouci České republiky
Zavlečenci
Méně známé druhy pavouků Nuctenea silvicultrix
Nová pravidelná rubrika "Významné nálezy pavouků v ČR"
Významné nálezy pavouků z ČR I./Remarkable records of spiders from Czech Republic I.
Nález pavučenky Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955
Poznámka k výskytu zápředníka Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802)
Klíšťata - neobvyklá kořist pavouků
Kořist larev hrabalek
Přírodní rozmanitost Vysočiny - výzva ke spolupráci
Zoodny České Budějovice 2016
Arachnologická exkurze 2016: Údolí Jihlavy a Oslavy
Česká bibliografie 2016
Britská bibliografie - The Newsletter 135
Pokyny pro autory

Citace
Pavouk0040

Fotografie

Soubory ke stažení

pavouk-40.pdf