Rok
2016
Autoři
RNDr. Milan Řezáč, Ph.D.
RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
Citace
Řezáč M. & Dolejš P. (2016): Významné nálezy pavouků z ČR I. Remarkable records of spiders from Czech Republic I. Pavouk 40: 9-10 (in Czech).