Rok
2017
Autoři
Mgr. Antonín Roušar
Mgr. Jan Dolanský
Citace
Dolanský J. & Roušar A. (2017): Významné nálezy pavouků z ČR III. Remarkable records of spiders from Czech Republic III. Pavouk 43: 16 (in Czech).