Content
Pavouci České republiky
Velké dobrodružství: Physocyclus globosus (Taczanowski, 1874) zavlečen do Evropy
Revize třesavek Pholcus phalangioides v Národním muzeu
Pavouci v hledáčku šotoušů* – Holocnemus pluchei na „hlaváku“
Slíďák tatarský (Lycosa singoriensis) na Šumavě!
Zajímavý nález dvou druhů rodu Acantholycosa na jedné mýtině
Do třetice Araneus saevus, aneb jak je to s historicky druhým nálezem křižáka stromového u nás
Pardosa maisa – slíďák slaništní?
Rodinná dovolená v Beskydech
Spojení arachnologie a kultury
Významné nálezy pavouků z ČR III./ Remarkable records of spiders from Czech Republic III.
Hrabalky (Pompilidae) rodu Anoplius – specialisté na lov pavouků
Překvapení pod mikroskopem
30th European Congress of Arachnology
115. arachnologický seminář Brno 2017
Šplh po vlákně
Arachnologický spravodaj
Česká bibliografie 2017
Britská bibliografie – The Newsletter 139
Pokyny pro autory
Year
2017
Authors
Mgr. Aleš Jelínek
Mgr. Antonín Roušar
Mgr. Jan Dolanský
Jan Erhart
Mgr. Ondřej Machač
RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
Radek Šich
Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.
Ing. Vladimír Hula, Ph.D.
RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Species
Araneus saevus (L. Koch, 1872) RE
Clubiona saxatilis L. Koch, 1867 EN
Evansia merens O. P.-Cambridge, 1901 VU
Heterotrichoncus pusillus (Miller, 1958) RE
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) EN
Acantholycosa norvegica (Thorell, 1872) VU
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) LC
Pardosa maisa Hippa & Mannila, 1982 CR
Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839)
Rhysodromus histrio (Latreille, 1819) EN
Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) ES
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) ES
Citation
Pavouk0043

Downloadable files

pavouk43.pdf
Czech Arachnological Society © 2008-2019