Kvadráty: 6050 6369 5546 5259 7065 6757 5548 7165 5360 5347 6376 6764 7162 5869 6469 6956 6569 6974 7266 7154 6751 6952 7155 7053 6955 6854 7854 6953 6954 6471 6458 5253 7351 5746 6570 6668 6666 6076 5353 6957 6472 6575 5942 5842 5969 7168 6375 6071 7059 6475 5664 5547 5646 5868 5545 5957 5852 7072 7171 7172 7251 6667 5860 5958 6048 5949 6176 5850 6756 6749 6450 6770 6858 6869 6771 6054 7250 7169 6049 5948 5651 6370 7073 7071 5462 6246 6970 6547 6051 5951 6673 6457 6241 5562 6143 6874 7069 6159 7063 7166 7052 6867 6968 6868 6340 6447 7152 7151 7051 5553 5552 5352 6061 6052 5249 5653 6758 5453 5452 6963 6964 7367 6759 6659 6175 6766 5954 6478 6177 5544 5248 5961 5953 6474 5446 6864 6674 5250 5449 7451 5764 6152 6247 5751 5358 6348 5667 6352 6341 6240 5350 5853 5445 5641 5541 5644 5741 5450 5960 6859 6958 5848 5849 7057 7060 7159 5952 7163 7263 7262 6053 5857 6153 5861 7170 6765 6947 6946 6846 7046 7047 6845 7149 7048 5755 5663 6558 6557 6555 5962 7161 6256 6456 6773 6357 6551 5769 5754 5363 5762 5542 5150 6657 6160 6255 6250 5865 5965 5855 6656 6672 6572 6358 6960 6860 6362 5753 6172 6272 6865 5456 6148 6774 5260 5772 6273 6755 6363 5742 5841 5555 6663 5362 6275 5463 6154 6161 5744 5745 5349 5354 5763 6162 5859 5866 5971 6660 6252 6274 6361 6355 5256 5455 6658 5655 5854 5867 5767 6847 7160 5765 7067 7068 6863 5945 5645 6354 5351 5252 5657 5656 6650 5158 6476 5454 5153 6374 6070 5668 5355 5669 5255 7055 6141 6464 6461 6566 5157 6360 6151 5156 6951 5856 5768 6372 7354 6260 6573 6948 5551 6671 6068 6676 5643 6477 6747 6549 6568 6441 6850 5950 5770 6857 5567 5648 5152 5151 5959 6248 6047 5947 5858 6343 6349 5758 6063 6451 6350 6544 6848 5448 7252 5739 5740 5940 5840 5939 5638 6748 6062 6150 5556 6149 6055 6249 6268 6347 5863 6852 5963 5558 5543 6254 5647 5447 6754 5747 6655 6753 5864 5652 7148 5752 6972 5749 5870 6373 5955 6259 5254 5258 5364 5361 6174 5464 5457 5759 6545 6644 6548 6452 5557 6645 5862 6356 7054 6368 6664 6244 5559 6445 6576 5461 5460 7066 7267 6662 6762 6553 5649 6744
  Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 15x 295x 116x 428x
Pardosa agricola (Thorell, 1856) Kriticky ohrožený 1x 1x 2x
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 364x 132x 496x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 43x 2500x 90x 2633x
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený 4x 5x 680x 64x 753x
Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) Silně ohrožený 2x 14x 16x
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený 14x 13x 137x 53x 217x
Pardosa hyperborea (Thorell, 1872) Silně ohrožený 28x 28x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 5x 3041x 360x 3406x
Pardosa maisa Hippa & Mannila, 1982 Kriticky ohrožený 8x 8x
Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 34x 15x 161x 3x 213x
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) Silně ohrožený 16x 24x 2x 42x
Pardosa nebulosa (Thorell, 1872) Kriticky ohrožený 1x 1x
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) Ohrožený 6x 110x 1x 117x
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený 14x 29x 145x 26x 214x
Pardosa palustris (Linné, 1758) Není ohrožený 18x 18x 1193x 168x 1397x
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 4x 6x 1063x 104x 1177x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 20x 24x 2421x 146x 2611x
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 10x 18x 696x 74x 798x
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 Není ohrožený 158x 46x 204x
Pardosa saltuaria (L. Koch, 1870) Ohrožený 2x 2x 201x 205x
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) Silně ohrožený 145x 6x 151x
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) Ohrožený 2x 307x 4x 313x
Pardosa wagleri (Hahn, 1822) Kriticky ohrožený 2x 2x 11x 15x

Literatura

© Oto Zimmermann
Glyphosate-based herbicides are the world’s most consumed agrochemicals, and they are commonly used in various agroecosystems, including forests, as well as in urban zones and gardens. These herbicides are sold as formulations containing adjuvants. Other tank-mixing adjuvants (most often surfactants) are commonly added to these formulations prior to application. According to the manufacturers of agrochemicals, such tank mixes (as these are known in agronomic and horticultural practice) have modified properties and perform better than do the herbicides as used alone. The effects of these tank mixes on the environment and on beneficial arthropods are almost unknown. Therefore, we studied whether a herbicide formulation mixed with adjuvant has modified effects on one of the most common genera of ground-dwelling wolf spiders vis- a-vis the herbicide formulation and adjuvants themselves. Specifically, we studied the synergistic effect in the laboratory on the predatory activity (represented by the number of killed flies) of wolf spiders in the genus Pardosa after direct treatment using the glyphosate-based herbicide formulation Roundup klasik Pro ® , Roundup klasik Pro ® in a mixture with the surfactant Wetcit ® , Roundup klasik Pro ® in a mixture with the surfactant Agrovital ® , and the surfactants alone. We found that pure surfactants as well as herbicide-and-surfactants tank mixes significantly decrease the predatory activity of Pardosa spiders in the short term even as Roundup klasik Pro ® did not itself have any such effect. Our results support the hypothesis that plant protection tank mixes may have modified effect on beneficial arthropods as compared to herbicide formulations alone. Therefore, testing of pesticide tank mixes is highly important, because it is these tank mixes that are actually applied to the environment.

© Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně přírodních rezervací Černý důl a Komáří vrch získané v rozmezí let 2016–2017. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Orlické hory. Na lokalitě PR Černý důl bylo zjištěno 76 druhů, z nichž 16 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Na lokalitě PR Komáří vrch bylo zjištěno 61 druhů, z nichž bioindikačně velmi významných je 13. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studovaných lokalit.© Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.© Oto Zimmermann

The investigation was carried out in Northwest Anatolia in the period 2006–2011. From 24 localities, 14 wolf spider species in six genera were reported. The species represent lowland as well as mountain spider fauna of the Palaearctic region. In this study, Alopecosa farinosa, Aulonia albimana, Pardosa consimilis, Pardosa hortensis and Pardosa monticola are the first records for Marmara region in Turkey. Trabea paradoxa is the first record for Anatolia.© Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Velké dobrodružství: Physocyclus globosus (Taczanowski, 1874) zavlečen do Evropy; Revize třesavek Pholcus phalangioides v Národním muzeu; Pavouci v hledáčku šotoušů* – Holocnemus pluchei na „hlaváku“; Slíďák tatarský (Lycosa singoriensis) na Šumavě!; Zajímavý nález dvou druhů rodu Acantholycosa na jedné mýtině; Do třetice Araneus saevus, aneb jak je to s historicky druhým nálezem křižáka stromového u nás; Pardosa maisa – slíďák slaništní?; Rodinná dovolená v Beskydech; Spojení arachnologie a kultury; Významné nálezy pavouků z ČR III./ Remarkable records of spiders from Czech Republic III.; Hrabalky (Pompilidae) rodu Anoplius – specialisté na lov pavouků; Překvapení pod mikroskopem; 30th European Congress of Arachnology; 115. arachnologický seminář Brno 2017; Šplh po vlákně; Arachnologický spravodaj; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 139; Pokyny pro autory

© Oto Zimmermann

Results of the exploration of the araneofauna and the entomofauna in West Bohemian heathlands are presented. Spiders and carabid beetles were collected during the vegetation seasons in 2011 and 2012 by the method of pitfall trapping. In total, 3188 specimens of 171 Araneae species and 2168 specimens of 93 Carabid species were determined. The most frequent spiders were Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861), a common forest species. The following identified species are listed among the endangered spiders in the Czech Republic in the category „endangered“: Alopecosa schmidti (Hahn, 1835), Micaria dives (Lucas, 1846),  Peponocranium orbiculatum (O. P.-Cambridge, 1882), in the category „vulnerable“: Centromerus incilium (L. Koch, 1881), Evansia merens O. P.-Cambridge, 1900, Metopobactrus prominulus (O. P.-Cambridge, 1872), Arctosa figurata (Simon, 1876), Arctosa lutetiana (Simon, 1876), Pardosa nigriceps (Thorell, 1872), Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833), Xysticus striatipes L. Koch, 1870, Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) and Trichopterna cito (Blackwall, 1841). The most remarkable species of the Carabids were the Amara equestris equestris (Duftschmid, 1812), Amara pulpani Kult, 1949, Bradycellus ruficollis (Stephens, 1828), Carabus arcensis arcensis Herbst, 1784, Carabus problematicus harcyniae Sturm, 1815, Cymindis axillaris axillaris (Fabricius, 1794), Cymindis vaporariorum (Linné, 1758), Masoreus wetterhallii wetterhallii (Gyllenhal, 1813), Olisthopus rotundatus rotundatus (Paykull, 1790). Studied material was reposited at the Department of Zoology of the West Bohemian Museum in Pilsen.© Oto Zimmermann

This paper presents spider faunistics from abandoned coppice oak forest stands located along the South Moravia region. Spiders were collected from May to July 2012 by pitfall trapping at eight different localities. We collected 1945 adult spiders representing 20 families, 53 genera, and 90 species. More than one-third of all the species are known to be xerothermophilous with ecological restrictions to open and partly shaded  habitats such as forest-steppe and sparse forests which belong to endangered habitats along central Europe. The most abundant species were Pardosa alacris, Pardosa lugubris and Arctosa lutetiana from the family Lycosidae. In the surveyed area, 24 species were found listed in the Red List of Threatened Species in the Czech Republic (CR – 1 species, EN – 2 species, VU – 15 species, LC – 6 species). In general, we discovered a  substantially diversified spider community with a large presence of rare and endangered species characteristic for open and xeric habitats.© Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Skálovka Hermanova Zelotes hermani (Chyzer, 1897) – nový druh v ČR; Erigone cristatopalpus Simon, 1884; Mravčík ohridský (Zodarion ohridense Wunderlich, 1973) (Araneae: Zodariidae) – nový druh pro Českou republiku; Něco málo ze ZOO Praha: Modisimus culicinus (Simon, 1893); Kamenožrout zelený III; Významné nálezy pavouků z ČR II./ Remarkable records of spiders from Czech Republic II.; Skákavka ryšavonohá Ballus rufipes (Simon, 1868) (Araneae: Salticidae) – nový druh pro Slovenskou republiku; Inventarizace 2015; Co se skrývá v kokonech?; 114. seminář České arachnologické společnosti – Olomouc; 20th International Congress of Arachnology; Kroniky; Sedmdesáté narozeniny Antonína Kůrky; Bucharova mísa plná pavouků; Náš táta pavouk; Česká arachnologická bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 136 a 137; Nové knihy;

We investigated spider fauna in 6 substitute birch stands in northern Bohemia between 1988 and 1998 in areas destroyed by air pollution. Spiders were caught using either pitfall traps or photoeclectors and each collecting method was evaluated separately. The comparison of results from year 1988 and year 1998 showed an increase in number of individuals but not in number of species. Although no clear trends were found when comparing the data by biodiversity indexes, two distinct clusters separating localities in 1988 and 1998 were found when comparing spider communities by Soerensen's index and cluster analysis. Based on these data we identified species mainly responsible for such changes. Our stud y shows that although biodiversity evaluated by biodiversity indexes and number of species was not changed during ten years of succession, progressive changes in the spider community occur in its structure at the level of single species.

Fotografie

Pardosa agrestis

Pardosa alacris

Pardosa amentataPardosa bifasciata

Pardosa hortensis

Pardosa lugubris


Pardosa maisa
Pardosa nebulosa

Pardosa paludicola

Pardosa palustris


Pardosa prativaga

Pardosa pullata

Pardosa riparia

Pardosa sordidata


Pardosa wagleri


Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (7253 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 2504 792 86 143
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 3707 235 78 156
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 7799 3055 330 723
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 2024 1063 291 280
Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 315 191 9 52
Pardosa hyperborea (Thorell, 1872) 29 63 0 5
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 8288 3960 1037 1363
Pardosa maisa Hippa & Mannila, 1982 12 0 6 4
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 207 98 3 48
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 109 50 1 36
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 309 144 7 63
Pardosa palustris (Linné, 1758) 10974 3465 147 572
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 4784 2287 233 409
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 8749 3296 127 990
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1253 482 2 294
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 879 193 5 69
Pardosa saltuaria (L. Koch, 1870) 5901 1874 129 98
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 152 36 0 40
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 149 55 0 24
Pardosa wagleri (Hahn, 1822) 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 54 46 0 36
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 97 17 0 45
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 386 800 62 374
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 30 76 41 50
Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) 5 6 0 6
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 14 44 0 34
Pardosa hyperborea (Thorell, 1872) 4 8 0 8
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 195 330 15 234
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 48 45 0 27
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 14 23 5 9
Pardosa nebulosa (Thorell, 1872) 1 1 0 1
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 16 27 1 15
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 7 35 0 23
Pardosa palustris (Linné, 1758) 101 83 4 97
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 74 160 2 107
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 227 463 1 214
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 52 111 8 67
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 99 31 0 25
Pardosa saltuaria (L. Koch, 1870) 12 16 0 4
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 12 18 0 12
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 384 712 0 66
Pardosa wagleri (Hahn, 1822) 2 5 15 8
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 40 106 69 79
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 1 2 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 8 22 0 18
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 4 0 2
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 7 6 1 11
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 20 39 6 20
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 28 30 0 33
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 12 0 5
Pardosa saltuaria (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 10 20 0 13
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 118 32 0 48
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 2 5 0 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 4 8 0 8
Pardosa palustris (Linné, 1758) 119 28 0 37
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 2 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 3 1 0 4
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 17 5 0 4
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 6 11 21 24
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 7 3 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 6 3 0 6
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 3 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 4 22 0 11
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 8 17 2 17
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 1 2 0 2
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 3 36 0 7
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 16 2 33 17
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 2 3
?SamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 2 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 4 0 3
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 3 2 0 4
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 1
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 0 1 0 1
raSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 1 2 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 3 1 0 3
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 3 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa saltuaria (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (5893 použitých nálezů)
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 91 78 17 70
Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) 2 3 0 4
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Pardosa hyperborea (Thorell, 1872) 33 72 0 14
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 114 54 0 44
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 29 10 1 5
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 23 11 0 19
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 133 69 0 41
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1022 554 0 147
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 109 101 0 46
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 2 0 0 1
Pardosa saltuaria (L. Koch, 1870) 270 4 0 17
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 3 3 0 5
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 528 803 0 139
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 3 5 0 5
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 911 616 43 147
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 369 41 0 26
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 6 0 0 3
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 1 0 0 2
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 76 12 6 17
Pardosa palustris (Linné, 1758) 1422 162 25 64
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1516 977 63 91
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1629 485 18 172
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 101 31 0 10
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 8 22 0 5
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 6 0 0 2
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 6 0 4
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 250 207 5 45
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 86 22 0 16
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 2 1 0 3
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 1269 531 6 62
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 43 396 1 14
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 723 294 1 119
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 3 6 1 7
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 43 0 0 4
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 8 10 1 12
Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1535 435 90 188
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Pardosa palustris (Linné, 1758) 1 3 0 3
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 2 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 166 49 0 34
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 11 0 0 4
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 15 5 0 6
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 116 40 1 27
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 780 439 69 94
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 3 10 7 5
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 13 23 1 11
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 23 21 0 14
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 9 0 0 6
Pardosa palustris (Linné, 1758) 73 24 7 21
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 2 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 45 15 0 17
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 17 22 0 18
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 17 12 0 11
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 5 0 1 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 813 399 179 136
Pardosa palustris (Linné, 1758) 8 1 1 7
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 3 1 0 4
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 316 147 6 43
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 4
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 5 3 0 4
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1135 608 66 111
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 15 13 0 19
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 4 10 4 5
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 32 10 0 13
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 41 29 4 19
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 42 19 0 16
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 1 0 2
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 23 0 0 2
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 0 7 0 1
Pardosa wagleri (Hahn, 1822) 0 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 306 187 24 82
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 13 10 0 14
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 84 15 0 7
Pardosa palustris (Linné, 1758) 12 2 0 7
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 157 81 1 39
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 163 78 4 40
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 3 4 0 3
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 3 0 0 1
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 659 202 59 30
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 8 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 583 141 4 47
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 4 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 5 0 0 5
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 5 2 0 5
Pardosa palustris (Linné, 1758) 662 166 15 52
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 274 57 0 16
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 116 25 0 28
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 2
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 2 0 4
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 64 0 0 10
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 22 34 5 17
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 2 0 1 2
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 2 1 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 471 242 16 74
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 2 3 0 3
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 21 15 0 16
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 8 7 0 5
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 24 19 0 24
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 21 9 6 16
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 18 0 0 9
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 3 1 0 1
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 6 0 0 2
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 166 73 76 19
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 25 19 8 11
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 4 8 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 600 207 26 90
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 17 2 0 2
Pardosa palustris (Linné, 1758) 3 0 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 76 8 0 8
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 38 9 0 5
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 400 111 4 22
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 13 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 16 24 0 13
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 374 167 1 79
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 5 1 1 6
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 5 2 0 4
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 442 140 0 27
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 132 37 0 19
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 47 11 0 10
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 6 0 0 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 14 8 1 5
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 299 215 172 89
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 1 3 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 37 20 0 8
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 3 2 0 5
Pardosa palustris (Linné, 1758) 66 19 10 18
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 3 4 0 5
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 11 4 0 8
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 91 28 3 11
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 384 54 0 8
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 3 0 4
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 77 85 23 22
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 4 5 0 8
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 46 67 0 35
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 2 1 0 3
Pardosa palustris (Linné, 1758) 107 54 0 16
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 3 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 282 148 1 40
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 16 7 0 7
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 2 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 65 20 0 16
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 0 1 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 13 6 0 7
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 3 0 0 3
Pardosa palustris (Linné, 1758) 2509 641 76 48
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 871 122 2 17
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 678 232 15 44
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 16 0 0 7
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 38 12 0 6
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 155 128 15 49
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 3 1 0 2
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 2 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 171 47 0 12
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 5 8 0 4
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 148 35 0 21
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 88 26 0 17
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 60 37 0 23
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 3 0 0 3
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 244 102 1 23
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 4 9 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 186 40 0 27
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Pardosa palustris (Linné, 1758) 72 17 0 16
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 55 14 0 16
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 561 217 0 36
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 44 19 0 7
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 13 0 0 5
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 5 9 0 4
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 18 19 1 14
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 3 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 120 65 0 23
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 5 3 0 2
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 72 62 0 26
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 3 0 0 3
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 292 122 0 18
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 143 48 0 11
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1753 446 65 60
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 8 0 6
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 1 0 2
Pardosa palustris (Linné, 1758) 37 18 0 4
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 238 66 0 18
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 13 5 0 10
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 1 0 0 1
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 333 90 29 48
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 350 43 1 33
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 6 10 0 6
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 7 0 0 5
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 13 0 0 3
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 1 0 0 1
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 572 162 8 35
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 14 11 0 10
Pardosa maisa Hippa & Mannila, 1982 2 0 6 3
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 2 40 0 4
Pardosa palustris (Linné, 1758) 6 5 0 5
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 42 14 0 17
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 56 10 0 14
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 6 0 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 2 0 0 1
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa palustris (Linné, 1758) 205 25 0 17
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 18 6 0 11
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 3 4 0 7
Pardosa saltuaria (L. Koch, 1870) 4711 659 0 52
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 64 1 0 4
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 34 59 12 16
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 46 156 11 26
Pardosa palustris (Linné, 1758) 33 10 0 16
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 7 2 0 6
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 6 4 0 6
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 110 17 0 10
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 3 1 0 4
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 37 0 0 9
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 13 9 6 13
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 6 1 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 2 13 0 9
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 186 49 3 29
Pardosa palustris (Linné, 1758) 13 2 1 7
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 20 14 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 22 5 0 4
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 19 0 0 2
Pardosa wagleri (Hahn, 1822) 1 0 0 1
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 12 1 0 2
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 11 5 0 9
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 531 255 37 34
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 15 1 0 4
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 203 86 1 16
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 9 6 0 7
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 3 0 3
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 9 0 0 1
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 8 0 0 4
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 17 2 0 5
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 158 47 2 45
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 2 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 32 10 0 5
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 1 0 2
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 260 3 0 7
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 2 6 0 4
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 7 2 1 3
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 465 163 42 29
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 2 0 0 2
Pardosa palustris (Linné, 1758) 14 4 0 10
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 20 6 1 13
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 1
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 0 1 0 1
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 194 59 13 11
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 26 46 9 18
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 14 10 1 11
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 1 0 0 2
Pardosa palustris (Linné, 1758) 2 2 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 230 88 0 16
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 2
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 8 0 0 1
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 14 6 0 9
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 5 3 0 7
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 3 4 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 264 87 0 32
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 3 5 0 7
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 3 0 0 2
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 0 1 0 1
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 5 9 0 5
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 107 39 5 36
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 4 0 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 19 8 0 11
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 4 0 0 1
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 1 1 0 2
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 13 15 0 8
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 6 3 0 7
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 2 4 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 15 25 0 21
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 1 3 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 12 5 0 8
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 5 0 0 2
Pardosa saltuaria (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 29 32 6 15
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 3 0 4
Pardosa palustris (Linné, 1758) 2 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 3 10 0 7
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 158 79 9 23
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 73 19 0 5
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 3 2 0 1
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 0 5 1 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 165 75 17 11
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 122 52 0 8
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 65 18 0 16
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 2 1 1 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 40 13 0 11
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 6 8 0 4
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 3 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 341 284 1 5
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 4 3 0 4
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 117 39 0 6
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Pardosa palustris (Linné, 1758) 6 1 0 5
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 7 0 4
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 162 95 3 19
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 21 25 0 6
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 20 8 1 8
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 3 1 0 3
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 23 2 0 3
Pardosa palustris (Linné, 1758) 5 1 2 3
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 476 95 9 24
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 33 13 1 10
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 0 1 0 1
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 2 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 7 5 0 4
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 8 15 3 6
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 1 0 3
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 15 12 0 5
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 8 0 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 44 21 0 12
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 111 22 5 6
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 2 9 0 4
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 0 3 0 1
širokolisté horské nivySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 10 3 0 6
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 3 5 0 6
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 49 19 0 24
Pardosa saltuaria (L. Koch, 1870) 34 3 0 10
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 3 3 14 10
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 3 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 6 12 6
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 4 1 0 11
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 1 3 0 7
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 40 6 53 8
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 3 1 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 16 20 11 22
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 2
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 2 1 0 2
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 9 6 0 5
A121100SamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 260 121 0 12
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 3 2 0 3
Pardosa palustris (Linné, 1758) 365 172 0 13
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 11 4 0 6
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 8 2 0 4
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 2 16 0 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 50 47 1 16
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 59 31 0 3
Pardosa palustris (Linné, 1758) 1 1 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 20 23 0 8
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 2 0 3
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 7 0 0 5
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 9 0 9
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 14 11 0 11
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 11 9 0 2
Pardosa palustris (Linné, 1758) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 8 1 0 4
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 5 3 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 7 5 0 5
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 15 6 0 7
Pardosa saltuaria (L. Koch, 1870) 852 1222 129 14
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 2 5 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 6 7 1 5
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 1 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 26 63 0 13
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 1 3 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 3 8 0 5
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 6 3 0 2
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 81 78 0 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 1 0 3
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 78 48 0 10
Pardosa palustris (Linné, 1758) 1 1 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 10 5 0 4
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 5 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 59 5 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 65 11 0 15
Pardosa palustris (Linné, 1758) 19 1 0 3
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 3 0 0 3
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 63 18 0 8
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 39 11 0 15
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 3 6 0 4
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 5 26 0 8
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 3 3 0 3
Pardosa palustris (Linné, 1758) 0 2 2 3
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 7 0 4
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 38 9 0 5
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 10 10 0 7
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 1 1 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 3 1 0 3
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 4 13 0 4
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 6 0 2
Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) 3 2 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 3 0 9
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 4 0 0 4
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 3 13 0 6
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 17 4 0 5
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 1 0 1
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 0 1 0 1
štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 12 13 0 8
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 2
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 0 2 1 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Pardosa wagleri (Hahn, 1822) 1 1 1 2
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 30 2 0 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 4 1 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 44 4 0 2
Pardosa palustris (Linné, 1758) 63 10 0 4
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 9 1 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 8 1 0 2
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 275 315 0 9
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 8 14 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 6 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 4 2 0 3
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 5 0 0 4
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 3 2 0 4
Pardosa palustris (Linné, 1758) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 11 1 0 3
vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 149 33 0 11
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 11 0 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 5 2 1 8
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 1 2
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 2 1 0 1
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 1 0 0 1
bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 65 12 5 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 15 2 0 5
Pardosa nebulosa (Thorell, 1872) 1 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 2 0 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
slaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 2 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 3 0 2
Pardosa maisa Hippa & Mannila, 1982 10 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 20 36 0 4
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 70 21 10 2
0000000SamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 3 4 3 7
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 6 0 3
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 1 3 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 0 2 0 1
suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 41 16 7 5
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 0 1 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 38 43 0 5
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 18 4 0 2
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 1 2 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 29 2 0 3
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 2 1 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 3 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 8 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 3 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 3 2 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 3 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
skály a sutě v horáchSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 1 0 2
Pardosa saltuaria (L. Koch, 1870) 7 3 0 4
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 1 1 0 1
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 4 0 5
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 1 0 1
železniční náspySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 34 2 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 7 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 1 2 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Obhospodařované pozemkySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
kosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
kamenité břehy potokůSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 4 0 0 1
zahradySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 1 0 1
ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 2 0 0 1
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Acidofilní bukové bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 5 1 0 1
2121110SamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 27 1
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 5 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020