Kvadráty: 6676
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) Téměř ohrožený 2x 2x
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 6x 6x
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 2x 2x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araniella inconspicua (Simon, 1874) Ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 Není ohrožený 2x 2x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 4x 4x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Segestria senoculata (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (22 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 2 0 2
Araniella inconspicua (Simon, 1874) 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 2 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linné, 1758) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (16 použitých nálezů)
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020