Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 16× 1282× 63× 1361×

Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834)

České jménoplachetnatka stinná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1361 nálezů, 186 kvadrátů
První nález 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean (U
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1361 použitých nálezů)
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev32981558
Individuální sběr4988077
Smyk1843236
Zemní past1561161256932
Neurčeno741530182
Sklepávání12104
Eklektor291454072
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1361 použitých nálezů)
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Dubohabřiny1421011
Suťové a roklinové lesy105117853
Rašeliniště924124
Mokré louky2406
Horské smrčiny8592347
Reliktní bory na skalách101048
Bylinné porosty břehů3707
Vlhké lesní lemy1201
Neurčeno12618830230
Bučiny nižších poloh2281960110
Lužní lesy nížin1323011
Suché doubravy4452244
Výsadby listnáčů214009
Lesy2342310146
Horské bučiny174221545
Lesní okraje615012
Kamenité suti nižších poloh1022021
Stinné skály nižších poloh1732030
Lesy vyšších poloh a strmých svahů951211472
Porosty borůvek1001
Suché louky0101
Břehy tekoucích vod3948041
Podmáčené smrčiny916012
Horské biotopy1102
Rašelinné bory2204
Ostřicové porosty stojatých vod1001
Výsadby jehličnanů5557280237
Mokřadní olšiny716216
Suché křoviny1303
Štěrkové břehy řek0202
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2505
Přirozené lesy7282054
Skalní a suťové biotopy2244
Haldy a výsypky0005
Skály a sutě v horách0101
Širokolisté horské nivy6874029
Lesostepní doubravy349012
Paseky1540016
Louky0406
Kamenolomy2002
Acidofilní bory4404
Luční ostřicové mokřady0101
Ruderály1001
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Lesní cesta0202
alpínské trávníky1203
Močály12507
Horská vřesoviště0201
 SamciSamiceMláďataNálezy