Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 16× 1282× 71× 1369×

Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834)

České jménoplachetnatka stinná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1369 nálezů, 189 kvadrátů
První nález 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929
Poslední nález 2023 , Alice Háková
Areál rozšířeníEuropean (U
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded (Preference: Vysoká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1369 použitých nálezů)
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past1564161556938
Individuální sběr4990078
Prosev32991559
Smyk1843236
Neurčeno741530182
Sklepávání12104
Eklektor291454072
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1369 použitých nálezů)
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Horské smrčiny8594348
Dubohabřiny1422012
Neurčeno12819130235
Suťové a roklinové lesy105117853
Rašeliniště924124
Mokré louky2406
Reliktní bory na skalách101048
Bylinné porosty břehů3707
Vlhké lesní lemy1201
Bučiny nižších poloh2281960110
Lužní lesy nížin1323011
Suché doubravy4452244
Výsadby listnáčů214009
Lesy2342310146
Horské bučiny174221545
Lesní okraje615012
Kamenité suti nižších poloh1022021
Stinné skály nižších poloh1732030
Lesy vyšších poloh a strmých svahů951211472
Porosty borůvek1001
Suché louky0101
Břehy tekoucích vod3948041
Podmáčené smrčiny916012
Horské biotopy1102
Rašelinné bory2204
Ostřicové porosty stojatých vod1001
Výsadby jehličnanů5557280237
Mokřadní olšiny716216
Suché křoviny1303
Štěrkové břehy řek0202
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2505
Přirozené lesy7282054
Skalní a suťové biotopy2244
Haldy a výsypky0005
Skály a sutě v horách0101
Širokolisté horské nivy6874029
Lesostepní doubravy349012
Paseky1540016
Louky0406
Kamenolomy2002
Acidofilní bory4404
Luční ostřicové mokřady0101
Ruderály1001
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Lesní cesta0202
alpínské trávníky1203
Močály12507
Horská vřesoviště0201
 SamciSamiceMláďataNálezy