Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 16x 1262x 49x 1327x

Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834)

České jménoplachetnatka stinná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1327 nálezů, 184 kvadrátů
První nález 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929
Poslední nález 2015 , Tomáš Hamřík
Areál rozšířeníEuropean (U
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-300-600-1300

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1175 použitých nálezů)
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past1585162056945
Individuální sběr2873064
Prosev43140569
Smyk511216
Sklepávání12104
Eklektor291454072
?2705
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1116 použitých nálezů)
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
bučiny nižších poloh2281960110
suťové a roklinové lesy103113150
dubohabřiny5369254
Kultury listnáčů214009
Lesy2342310146
horské bučiny174221545
Lesní okraje615012
horské smrčiny6563033
kamenité suti nižších poloh1022021
rašeliniště922023
osluněné skály nižších poloh1732030
Lesy vyšších poloh a strmých svahů951211472
horská vřesoviště1202
travnaté stepi0101
Břehy tekoucích vod3948041
podmáčené smrčiny2840123
Horské biotopy1102
rašelinné bory2204
mokré louky2305
ostřicové porosty stojatých vod1001
výsadby jehličnanů3123130214
bažinné olšiny716216
suché křoviny1303
štěrkové břehy řek0202
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2505
Přirozené lesy7282054
Skalní a suťové biotopy2244
haldy a výsypky0005
reliktní bory na skalách9947
skály a sutě v horách0101
bylinné porosty břehů2305
širokolisté horské nivy6874029
lesostepní doubravy349012
paseky1540016
Louky0406
kamenolomy2002
Acidofilní bory4404
luční ostřicové mokřady0101
ruderály1001
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
údolní jasanoolšové luhy111608
lužní lesy nížin1702
Lesní cesta0202
alpínské trávníky1203
Močály12507
2121110243414022
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020