Kvadráty: 5544
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 14x 14x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 6x 6x
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 2x 2x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 1x 1x
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 5x 5x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 5x 5x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 4x 4x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 3x 3x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassodes cupreus Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený 2x 1x 3x
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 3x 3x
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 3x 3x
Gnaphosa montana Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) Ohrožený 1x 1x
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 4x 4x
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes aeneus Zelotes aeneus (Simon, 1878) Téměř ohrožený 1x 1x
Zelotes clivicola Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 3x 3x
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Allomengea scopigera Allomengea scopigera (Grube, 1859) Není ohrožený 1x 1x
Asthenargus helveticus Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Není ohrožený 1x 1x
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus pabulator Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený 1x 1x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 13x 13x
Gonatium rubens Gonatium rubens (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený 1x 1x
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Lepthyphantes nodifer Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 Téměř ohrožený 1x 1x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený 1x 1x
Micrargus georgescuae Micrargus georgescuae Millidge, 1976 Není ohrožený 1x 1x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Sintula corniger Sintula corniger (Blackwall, 1856) Téměř ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 6x 6x
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 7x 7x
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca proxima Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 3x 3x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 7x 7x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 9x 9x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 11x 11x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený 3x 3x
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 2x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Sclerosomatidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Leiobunum limbatum Leiobunum limbatum L. Koch, 1861 1x 1x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 4x 4x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 4x 4x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 1x 1x

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (183 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 118 19 70 14
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 20 4 0 6
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 3 0 0 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 1 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 8 3 7 5
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 2 5 0 5
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 3 0 4
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 13 1 0 3
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 6 2 0 3
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 2 1 0 3
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 4 2 0 3
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 13 4 9 4
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 2 0 0 2
Zelotes aeneus (Simon, 1878) 0 1 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 1 1 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 2 1 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 2 1 0 3
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 0 0 1
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 1 0 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 1 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 2 0 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 41 37 0 13
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 1 0 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 4 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 3 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 8 17 1 6
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 11 12 0 7
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 1 0 1
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 2 0 3
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 23 2 2 5
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 26 9 1 7
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 20 9 3 9
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 18 6 0 5
Trochosa terricola Thorell, 1856 65 27 45 11
Zora silvestris Kulczyński, 1897 2 5 1 3
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 5 1 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 2 0 2
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 0 1 2
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 4 4 0 4
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 4 2 1 4
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 1 2 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Leiobunum limbatum L. Koch, 1861 0 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (183 použitých nálezů)
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 94 15 63 10
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 19 4 0 5
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 3 0 0 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 1 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 8 1 7 4
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 5 0 4
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 3 0 3
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 13 1 0 3
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 3 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 1 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 2 1 0 3
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 0 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 1 0 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 33 32 0 9
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 1 0 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 4 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 3 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 8 15 1 5
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 9 11 0 5
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 1 0 1
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 2 0 3
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 10 1 0 2
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 22 6 1 5
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 15 8 1 6
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 3 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 26 10 9 7
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 3 1 1 2
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 24 4 7 4
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 2 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 0 0 1
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 2 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 3 2 0 2
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 11 4 9 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Zelotes aeneus (Simon, 1878) 0 1 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 1 1 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 2 1 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 1 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 2 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 8 5 0 4
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 2 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 2 1 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 13 1 2 3
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 4 3 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 5 1 2 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 16 3 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 39 17 36 4
Zora silvestris Kulczyński, 1897 2 5 1 3
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 5 1 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 3 4 0 3
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 1 0 2
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 1 2 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Leiobunum limbatum L. Koch, 1861 0 0 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 1 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy