Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 Téměř ohrožený 75× 88×

Lepthyphantes nodifer Simon, 1884

České jménoplachetnatka lopatková
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy88 nálezů, 37 kvadrátů
První nález 1938, F. Miller, Miller & Kratochvíl 1938
Poslední nález 2020 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška300-1350

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (88 použitých nálezů)
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev1325114
Neurčeno31010
Zemní past3830048
Individuální sběr620013
Smyk1303
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (88 použitých nálezů)
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Skály a sutě v horách4912
Reliktní bory na skalách1001
Neurčeno1218024
Kamenité suti nižších poloh41005
Stinné skály nižších poloh0404
Suťové a roklinové lesy1418013
Lesy4404
Lesní okraje3102
Horské bučiny2305
Horské smrčiny4107
Mokré louky0101
Paseky0002
Výsadby jehličnanů4607
Bučiny nižších poloh4002
Rašeliniště3205
Podmáčené smrčiny2103
Mokřadní olšiny0101
 SamciSamiceMláďataNálezy