Kvadráty: 6674
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Agalenatea redii Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Larinioides patagiatus Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Larinioides sclopetarius Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001+
Atypus piceus Atypus piceus (Sulzer, 1776) Ohrožený 11× 11×
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený
Clubiona similis Clubiona similis L. Koch, 1867 Kriticky ohrožený
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asthenargus paganus Asthenargus paganus (Simon, 1884) Není ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Centromerus sellarius Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Cnephalocotes obscurus Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Floronia bucculenta Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Formiphantes lephthyphantiformis Formiphantes lephthyphantiformis (Strand, 1907) Není ohrožený
Lepthyphantes minutus Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Lepthyphantes nodifer Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 Téměř ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Micrargus apertus Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Palliduphantes insignis Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) Téměř ohrožený
Pelecopsis radicicola Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Saaristoa abnormis Saaristoa abnormis (Blackwall, 1841) Silně ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Thyreosthenius parasiticus Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria alticeps Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) Není ohrožený
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Scotina celans Scotina celans (Blackwall, 1841) Ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Arctosa lutetiana Arctosa lutetiana (Simon, 1876) Ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula knorri Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Mysmenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Trogloneta granulum Trogloneta granulum Simon, 1922 Ohrožený
Nemastomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nemastoma lugubre Nemastoma lugubre (Müller, 1776)
Paranemastoma kochi Paranemastoma kochi (Nowicki, 1870)
Paranemastoma quadripunctatum Paranemastoma quadripunctatum (Perty, 1833)
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Lacinius dentiger Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848)
Phalangium opilio Phalangium opilio Linnaeus, 1758
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus aeneus Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Marpissa nivoyi Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) Ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Sibianor aurocinctus Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený
Sibianor tantulus Sibianor tantulus (Simon, 1868)
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha dearmata Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Téměř ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Enoplognatha latimana Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Neottiura suaveolens Neottiura suaveolens (Simon, 1880) Ohrožený
Parasteatoda tepidariorum Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Robertus truncorum Robertus truncorum (L. Koch, 1872) Téměř ohrožený
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Trogulidae 0-19001901-19501951-20002001+
Trogulus tricarinatus Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767)

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (206 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 1 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 2 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 0 1 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 1 5 2 8
Asthenargus paganus (Simon, 1884) 1 2 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 5 1 3
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 4 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 0 1 2
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 1 2 2 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 3 1 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 5 8 7
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 1 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 1 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Trogloneta granulum Simon, 1922 0 6 0 2
Nemastoma lugubre (Müller, 1776) 1 0 0 1
Paranemastoma kochi (Nowicki, 1870) 0 1 0 1
Paranemastoma quadripunctatum (Perty, 1833) 0 1 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 1 6 5
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 4 0 3 4
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 1 0 2
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 2 1 2
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Robertus truncorum (L. Koch, 1872) 0 3 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 4
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 1 7 0 3
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 2
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 3 2 0 1
Clubiona similis L. Koch, 1867 4 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 0 2 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 2 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Formiphantes lephthyphantiformis (Strand, 1907) 2 0 0 2
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 4 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 2 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 2 1 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 0 0 2 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 2 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 4 2 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 4 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 2 2 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 3 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 1 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 4 0 2
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 0 5 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 4 0 2
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 6 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 3
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 3
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 2
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 3
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 2
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Formiphantes lephthyphantiformis (Strand, 1907) 0 0 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 0 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Scotina celans (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 6 6 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 2 3 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 35 1 5
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 1 5 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 2 0 1
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 3 3 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 1 0 1
Asthenargus paganus (Simon, 1884) 1 2 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Saaristoa abnormis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 0 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Robertus truncorum (L. Koch, 1872) 0 3 0 1
VysavačSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 1
Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) 0 1 0 1
Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848) 1 1 0 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 1 0 0 1
Sibianor tantulus (Simon, 1868) 6 0 0 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (206 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 3
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 1 0 2
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 2 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 35 2 6
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 4
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 1 7 0 3
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 1 4 2 9
Clubiona similis L. Koch, 1867 4 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 2
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 0 2 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Asthenargus paganus (Simon, 1884) 1 2 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Formiphantes lephthyphantiformis (Strand, 1907) 2 0 0 2
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 6 1 4
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 4 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 4 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 2 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 2 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 0 1 2
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 1 2 2 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 3 1 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 5 8 7
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 1 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 2
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Trogloneta granulum Simon, 1922 0 3 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 1 6 5
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 0 3 3
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 2 1 0 3
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 2 1 2
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 1 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 2 5 3
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 4 0 2
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 0 5 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 3 0 2
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Robertus truncorum (L. Koch, 1872) 0 3 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 4 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 3 3 2
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 2
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Asthenargus paganus (Simon, 1884) 1 2 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 1 0 2
Formiphantes lephthyphantiformis (Strand, 1907) 0 0 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 0 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Saaristoa abnormis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Trogloneta granulum Simon, 1922 0 3 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Robertus truncorum (L. Koch, 1872) 0 3 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 0 1 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 2 0 2
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 3 2 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 2 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 2 1 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 0 0 2 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 2 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 4 2 0 1
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 4 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 2 2 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 3 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 6 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) 0 1 0 1
Scotina celans (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 6 6 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 2 3 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 1 0 0 1
Sibianor tantulus (Simon, 1868) 6 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Kamenité břehy potokůSamciSamiceMláďataNálezy
Nemastoma lugubre (Müller, 1776) 1 0 0 1
Paranemastoma kochi (Nowicki, 1870) 0 1 0 1
Paranemastoma quadripunctatum (Perty, 1833) 0 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy