Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 4x 95x 35x 135x

Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871)

České jménoskákavka ulitová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy135 nálezů, 57 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2017 , Martin Kincl
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A, eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (85 použitých nálezů)
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past4522358
Individuální sběr915021
Žlutá miska1001
Smyk1102
Sklepávání0201
Prosev2002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (75 použitých nálezů)
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Nízké xerofilní křoviny0201
pastviny0702
lesostepní doubravy0101
Pískovna1001
Skalní a suťové biotopy0201
Xerotermy na jiných podkladech128018
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou4307
Rašeliniště a slatiniště0101
Xerotermní travinobylinná společenstva9508
Břehy tekoucích vod0101
Slaniska1001
Vrchoviště2102
Haldy a výsypky0101
Kamenolom1001
Skalní stepi na vápencových podkladech89219
Písečné přesypy1001
Louky a pastviny3002
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků3001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy5205
Lesní okraje0101
 SamciSamiceMláďataNálezy