Records by time  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Not endangered 95× 51× 151×

Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871)

Czech nameskákavka ulitová
Threat levelNot endangered
Records151 nálezů, 63 kvadrátů
First record 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2021 , Tomáš Krejčí
Distribution areaPalaearctic - E-A, eM
Phytogeographic area
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Altitude150-1050

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (151 used records)
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past5623369
Smyk2103
Individuální sběr1216025
Neurčeno1017250
Žlutá miska1001
Sklepávání0201
Prosev2002
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (151 used records)
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno2814368
Suché louky148021
Travnaté stepi1001
Kamenolomy2002
Lesy0001
Nízké xerofilní křoviny0201
Xerotermní travinobylinná společenstva9609
Pastviny0702
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2002
Lesostepní doubravy5306
Skalní a suťové biotopy0201
Porosty borůvek4307
Rašeliniště2203
Břehy tekoucích vod0101
Slaniska1001
Haldy a výsypky0101
Skalní stepi na vápenci89219
Písčiny1001
Louky a pastviny3002
Suché doubravy3001
Lesní okraje0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords