Records by time
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Not endangered 1x 4x 95x 37x 137x

Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871)

Czech nameskákavka ulitová
Threat levelNot endangered
Records137 nálezů, 57 kvadrátů
First record 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2020 , Petr Veselý, M. Linhart
Distribution areaPalaearctic - E-A, eM
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (87 used records)
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past4622359
Individuální sběr916022
Žlutá miska1001
Smyk1102
Sklepávání0201
Prosev2002
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (77 used records)
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Xerotermy na jiných podkladech138019
Nízké xerofilní křoviny0201
Xerotermní travinobylinná společenstva9609
pastviny0702
lesostepní doubravy0101
Pískovna1001
Skalní a suťové biotopy0201
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou4307
Rašeliniště a slatiniště0101
Břehy tekoucích vod0101
Slaniska1001
Vrchoviště2102
Haldy a výsypky0101
Kamenolom1001
Skalní stepi na vápencových podkladech89219
Písečné přesypy1001
Louky a pastviny3002
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků3001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy5205
Lesní okraje0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords