Kvadráty: 5951
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Tegenaria domestica Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený
Textrix denticulata Textrix denticulata (Olivier, 1789) Téměř ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Agalenatea redii Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Gibbaranea bituberculata Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Gibbaranea gibbosa Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 10×
Zilla diodia Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001+
Atypus muralis Atypus muralis Bertkau, 1890 Silně ohrožený 10×
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium campestre Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 Téměř ohrožený
Cheiracanthium virescens Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) Téměř ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona brevipes Clubiona brevipes Blackwall, 1841 Téměř ohrožený
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubiona subsultans Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 17× 17×
Lathys stigmatisata Lathys stigmatisata (Menge, 1869) Ohrožený
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dysdera erythrina Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 13× 16×
Eresidae 0-19001901-19501951-20002001+
Eresus kollari Eresus kollari Rossi, 1846 Ohrožený 13× 19×
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Callilepis schuszteri Callilepis schuszteri (Herman, 1879) Ohrožený
Drassodes cupreus Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 30× 35×
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 10×
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus pumilus Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 10×
Drassyllus villicus Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený
Gnaphosa bicolor Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) Ohrožený
Gnaphosa lucifuga Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 11×
Gnaphosa lugubris Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený
Gnaphosa opaca Gnaphosa opaca Herman, 1879 Ohrožený
Haplodrassus kulczynskii Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 Ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 16× 20×
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Zelotes electus Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Zelotes longipes Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Téměř ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený
Iberina microphthalma Iberina microphthalma (Snazell & Duffey, 1980) Téměř ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Abacoproeces saltuum Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 18× 18×
Araeoncus crassiceps Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) Téměř ohrožený
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 22× 22×
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 18× 18×
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Erigonoplus jarmilae Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) Ohrožený
Gongylidiellum vivum Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Improphantes geniculatus Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) Silně ohrožený
Ipa keyserlingi Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Micrargus subaequalis Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Minicia marginella Minicia marginella (Wider, 1834) Ohrožený
Nematogmus sanguinolentus Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 10× 11×
Ostearius melanopygius Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) Není ohrožený
Palliduphantes alutacius Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Saloca diceros Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tapinopa longidens Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Tiso vagans Tiso vagans (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Trichopterna cito Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený
Walckenaeria monoceros Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) Silně ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený
Liocranoeca striata Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) Téměř ohrožený
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Scotina palliardii Scotina palliardii (L. Koch, 1881) Ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa aculeata Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) Ohrožený
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 18× 19×
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 24× 27×
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa schmidti Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) Silně ohrožený
Alopecosa sulzeri Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) Ohrožený
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Arctosa figurata Arctosa figurata (Simon, 1876) Ohrožený 10× 10×
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 11× 15×
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 17× 18×
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený 27× 28×
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 18× 18×
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 20× 20×
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 12× 16×
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Trochosa robusta Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený 17× 19×
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 18× 19×
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 10×
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero aphana Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Ero tuberculata Ero tuberculata (De Geer, 1778) Silně ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora manicata Zora manicata Simon, 1878 Ohrožený
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Lacinius dentiger Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848)
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 57× 57×
Philodromus rufus Philodromus rufus Walckenaer, 1826 Silně ohrožený
Thanatus atratus Thanatus atratus Simon, 1875 Ohrožený
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Asianellus festivus Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený
Attulus penicillatus Attulus penicillatus (Simon, 1875) Silně ohrožený
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Attulus saltator Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) Ohrožený
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha laetabunda Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 11× 11×
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Pellenes nigrociliatus Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) Ohrožený
Pellenes tripunctatus Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Philaeus chrysops Philaeus chrysops (Poda, 1761) Ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Pseudicius encarpatus Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Sibianor aurocinctus Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Talavera petrensis Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) Ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 22× 22×
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Tetragnatha nigrita Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Enoplognatha latimana Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
Episinus truncatus Episinus truncatus Latreille, 1809 Téměř ohrožený
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 14× 14×
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený
Parasteatoda tepidariorum Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 53× 54×
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Robertus neglectus Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Bassaniodes robustus Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) Ohrožený
Coriarachne depressa Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Ebrechtella tricuspidata Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený 13× 16×
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Ozyptila scabricula Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený
Ozyptila simplex Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) Téměř ohrožený
Psammitis ninnii Psammitis ninnii (Thorell, 1872) Silně ohrožený
Psammitis sabulosus Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) Ohrožený
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Thomisus onustus Thomisus onustus Walckenaer, 1805 Ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 33× 36×
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 11× 11×
Xysticus ferrugineus Xysticus ferrugineus Menge, 1876 Silně ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 17× 22×
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 15× 17×
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Zodarion italicum Zodarion italicum (Canestrini, 1868) Není ohrožený
Zoropsidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zoropsis spinimana Zoropsis spinimana (Dufour, 1820) Není ohrožený

Fotografie

Eresus kollari
Parasteatoda tepidariorum
Zoropsis spinimana
Eratigena atrica
Lacinius dentiger
Alopecosa schmidti
Eratigena atrica

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1329 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 1 0 0 1
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 3 0 0 2
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 2 0 0 2
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 0 0 1
Atypus muralis Bertkau, 1890 4 0 0 3
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 1 0 2
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 2 1 0 3
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 6 11 0 8
Eresus kollari Rossi, 1846 10 1 5 10
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 23 16 11 20
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 3 1 0 4
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 20 4 0 10
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 3 1 0 3
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 31 8 0 10
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 15 12 0 6
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 5 7 2 7
Gnaphosa opaca Herman, 1879 4 4 1 6
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 4 1 0 3
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 14 10 0 13
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 4 4 0 4
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 4 4 0 5
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 4 0 0 4
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 7 1 1 5
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 2
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 1
Iberina microphthalma (Snazell & Duffey, 1980) 1 2 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 24 10 0 13
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 2 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 11 4 0 3
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 5 2 0 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 5 1 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 1 2 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 9 13 0 5
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 141 13 0 10
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 91 14 0 6
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 0 3 0 2
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) 3 0 0 3
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 0 8 0 5
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 23 1 0 3
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 95 148 0 7
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 5 0 4
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 7 0 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 3 0 5
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 4 9 0 8
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 3 4 0 6
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 2 0 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 4 0 0 3
Agroeca cuprea Menge, 1873 3 0 0 3
Apostenus fuscus Westring, 1851 3 2 0 3
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 2 1 0 3
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 10 5 2 12
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 38 15 3 18
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 21 7 0 7
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 2 0 2
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Arctosa figurata (Simon, 1876) 10 3 0 8
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 12 2 0 6
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 376 191 0 18
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 6 3 0 3
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 42 27 14 20
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 13 7 0 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 3 2 0 3
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 511 256 0 19
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 211 54 0 14
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 28 8 0 8
Trochosa robusta (Simon, 1876) 11 13 9 16
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 74 23 0 15
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 3 0 4
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 37 20 0 9
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 6 0 0 1
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 4 2 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 0 0 2
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Thanatus atratus Simon, 1875 8 0 0 6
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 6 2 0 5
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 5 0 0 5
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 5 1 0 4
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 5 3 0 2
Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 1 0 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 3 0 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 3 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 2 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 2 1 0 3
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 31 50 0 13
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 2 5 0 3
Episinus truncatus Latreille, 1809 2 0 0 2
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 3 3 0 5
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 6 0 0 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 1 0 2
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 4 0 3
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 2 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 14 4 0 12
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 4 3 0 7
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 14 0 0 5
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 10 0 0 7
Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) 2 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 11 2 0 9
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 11 2 0 7
Xysticus ferrugineus Menge, 1876 2 0 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 37 17 0 15
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 2 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 18 2 1 8
Zodarion italicum (Canestrini, 1868) 23 21 0 2
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 10 4 0 8
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 45 0 0 3
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 2
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 3 0 0 2
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 1 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 3
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 2
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 3 0 4
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Atypus muralis Bertkau, 1890 0 0 0 3
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 1 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 5 0 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 3 0 5
Eresus kollari Rossi, 1846 1 0 1 4
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 5 0 0 3
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 20 1 10
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 2 0 3
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 4 0 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 0 3 0 4
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 3 2 0 5
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 3 1 0 4
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 5 0 4
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 4
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 1 0 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 2 0 4
Erigone atra Blackwall, 1833 3 1 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 2
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 3 5 0 3
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 4 0 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 4 0 4
Minicia marginella (Wider, 1834) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 3 0 0 3
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 11 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 6 0 3
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 7 1 0 5
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 2 2 0 5
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 2 0 2
Apostenus fuscus Westring, 1851 15 2 0 5
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 2 2 0 3
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 3 0 0 3
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 2 1 0 4
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 2 0 0 3
Arctosa figurata (Simon, 1876) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 5 4 0 7
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 39 0 9
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 12 7 0 6
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 3 41 0 13
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 2 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 0 3
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 1 0 3
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Zora manicata Simon, 1878 5 0 0 4
Zora silvestris Kulczyński, 1897 2 1 0 4
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus rufus Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 2 1 0 3
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 2 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 1 0 3
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 1 0 3
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 7 3 0 8
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 3
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 0 5 0 6
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 3 4 0 4
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 1 0 2
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 2 1 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 7 0 3
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 5 0 3
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 3 1 0 3
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 0 0 4
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 3 0 2
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 4 3 0 5
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 3 0 4
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 2
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 7 0 0 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 3 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 3 1 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 0 0 3
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 10 0 0 4
Xysticus kochi Thorell, 1872 8 0 0 2
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 2 1 0 4
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Zodarion italicum (Canestrini, 1868) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 2 3 0 5
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 4 0 5
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 6 34 0 17
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2 2 0 3
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 3 0 5
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 4 4 0 8
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 64 63 0 57
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 5 0 5
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 7 2 0 8
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 1 0 3
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 1 1 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 4 1 0 4
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 48 33 0 38
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 2 0 3
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 5 0 0 4
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 19 0 19
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 3 0 3
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 2 1 0 2
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 5 2 0 3
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 1 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 1
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 17 4 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 4 0 4
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 1 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 1 0 2
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 1 0 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 3 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 1 0 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 2 0 0 1
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 2 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 1 2 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 2 0 3
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 26 24 0 12
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 3 0 0 1
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 2 0 0 2
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 3 1 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 15 2 0 2
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 2 0 0 1
Zodarion italicum (Canestrini, 1868) 6 3 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 2 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Atypus muralis Bertkau, 1890 1 0 0 2
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 1 1 2 3
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 1 2
Eresus kollari Rossi, 1846 7 0 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 5 3 3 3
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 2 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 3 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 3 4 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 5 2 0 4
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 9 3 0 4
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848) 0 1 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 10 10 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 4 0 0 2
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 2 0 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 4 1 0 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 8 3 0 3
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 1 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 0 1 2
Zoropsis spinimana (Dufour, 1820) 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Atypus muralis Bertkau, 1890 2 1 0 2
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 1 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Eresus kollari Rossi, 1846 1 3 0 3
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Arctosa figurata (Simon, 1876) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 3 2 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 4 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 0 1 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 2 0 2
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 0 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 5 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 2
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 1 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 0 0 1
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 1 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1330 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 10 4 0 8
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 3 0 0 3
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 45 0 0 3
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 2 0 0 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 2
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 3 0 0 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 3
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 1 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 3
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 4 5 2 8
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Atypus muralis Bertkau, 1890 3 1 0 7
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 1 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 1 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 2 0 2 4
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 5 0 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 3 9 1 10
Eresus kollari Rossi, 1846 3 3 6 13
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 5 0 0 3
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 2 0 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 19 33 4 18
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 2 2 0 4
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 1 0 2
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 4 0 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 30 18 0 8
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 12 4 0 10
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 3 1 0 4
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 2 2 0 3
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 7 0 6
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 2 2 0 6
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 1 0 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 11 12 0 7
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 3 0 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 2
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 3 5 0 3
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 3 0 3
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 4 3 0 4
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 5 8 0 6
Minicia marginella (Wider, 1834) 1 0 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 3 0 0 3
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 7 0 0 2
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 11 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 6 0 3
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 9 1 0 6
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 2 2 0 5
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 2 0 2
Apostenus fuscus Westring, 1851 15 2 0 5
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 1 0 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 4 0 0 2
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 2 2 0 3
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 8 3 0 8
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 14 5 0 11
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 13 5 0 4
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 2 0 0 3
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 3 2 0 2
Arctosa figurata (Simon, 1876) 2 0 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 11 6 0 11
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 5 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 39 0 9
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 15 11 0 9
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 10 7 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 3 45 0 15
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 21 3 0 5
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 1 4 0 4
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 3 0 5
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 2 0 3
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 28 7 0 4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 7 1 0 4
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 1 2
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Zora manicata Simon, 1878 5 0 0 4
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 4 2 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 2 1 0 4
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus rufus Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 1 2
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 4 2 0 4
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 3 1 2 6
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 6 4 0 5
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 4 2 0 3
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 6 3 0 3
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 4 0 0 3
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 1 1 5
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 1 0 4
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 11 4 0 10
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 2 0 4
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 5 3 0 5
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 5 5 0 8
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 1 0 2
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 11 7 0 7
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 2 0 0 2
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 2 1 0 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 7 0 3
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 5 0 3
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 3 1 0 3
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 0 0 4
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 3 0 2
Episinus truncatus Latreille, 1809 3 1 0 4
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 2 0 3
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 1 0 2
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 2
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 2 1 0 2
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 1 2
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 7 2 0 5
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 5 0 0 4
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 3 0 0 2
Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) 2 0 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 10 1 1 5
Xysticus audax (Schrank, 1803) 3 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 3 1 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 7 2 0 9
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 10 0 0 4
Xysticus kochi Thorell, 1872 24 3 0 6
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 2 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 14 3 1 10
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Zodarion italicum (Canestrini, 1868) 30 24 0 4
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 1 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 2 0 0 2
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 2 3 0 5
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 2 4 0 6
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 6 34 0 17
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 9 0 0 5
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 2 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 25 8 0 7
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 2 1 0 3
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 4 0 0 4
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 4 5 0 6
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 9 3 0 8
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 7 4 0 11
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 1 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 2 0 3
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 4 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 10 1 0 4
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 260 121 0 12
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 3 2 0 3
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 365 172 0 13
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 11 4 0 6
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 8 2 0 4
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 25 5 0 9
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 3 0 2
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 10 12 0 5
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 64 63 0 57
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 5 0 5
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 3 1 0 3
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 2 0 3
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 9 12 0 14
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 1 0 3
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 2 3 0 3
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 4 2 0 5
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 72 47 0 44
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 2 0 3
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 5 0 0 4
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 3 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 11 21 0 26
Xysticus kochi Thorell, 1872 32 14 0 10
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 2 1 0 2
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 3 0 0 2
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Atypus muralis Bertkau, 1890 4 0 0 3
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 1 0 2
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 5 7 0 6
Eresus kollari Rossi, 1846 9 1 0 5
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 10 6 11 16
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 2 1 0 3
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 2 1 0 3
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 5 6 2 6
Gnaphosa opaca Herman, 1879 4 4 1 6
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 4 1 0 3
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 5 7 0 7
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 4 3 0 4
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 7 1 1 5
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 4 2 0 6
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 2 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 5 1 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 1 2 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 0 0 2
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 0 3 0 2
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) 3 0 0 3
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 0 8 0 5
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 4 9 0 8
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 4 0 3
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 0 0 1
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 4 0 0 3
Agroeca cuprea Menge, 1873 3 0 0 3
Apostenus fuscus Westring, 1851 2 0 0 2
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 2 1 0 3
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 9 3 2 10
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 36 14 3 16
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 2 0 2
Arctosa figurata (Simon, 1876) 10 3 0 8
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 1 0 2
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 42 25 14 19
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 11 11 9 15
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 0 0 2
Thanatus atratus Simon, 1875 8 0 0 6
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 3 0 0 3
Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 2 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 0 0 2
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 2 3 0 4
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 10 4 0 10
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 4 3 0 7
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 7 0 0 5
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 11 2 0 7
Xysticus ferrugineus Menge, 1876 2 0 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 0 0 2
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 10 2 1 7
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 1 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 10 4 0 4
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 3 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 18 7 0 6
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 11 2 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 5 2 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 2 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 133 18 0 10
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 89 15 0 5
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 22 0 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 94 143 0 5
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 3 0 5
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 115 70 0 5
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 145 84 0 5
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 180 47 0 5
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 20 5 0 3
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 48 17 0 4
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 2 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 0 0 2
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 27 40 0 5
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 5 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 9 2 0 6
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 1 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 3 12 0 8
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 3 0 2
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 8 0 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 5 0 3
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 2 2 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 2 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 5 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 3 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 3 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)SamciSamiceMláďataNálezy
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Iberina microphthalma (Snazell & Duffey, 1980) 1 2 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 5 0 3
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 2 0 0 2
Apostenus fuscus Westring, 1851 1 2 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 0 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 10 10 0 1
Zoropsis spinimana (Dufour, 1820) 0 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 0 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Skalní stepi na jiných hornináchSamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 1 0 1
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 5 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Eresus kollari Rossi, 1846 7 0 0 1
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 1 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy