Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený 39× 61× 102×

Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839)

České jménoskálovka brýlová
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy102 nálezů, 32 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2021 , Jaroslav Blízek, J. Bouchal, R. Kmeco
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T, eM
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška150-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (102 použitých nálezů)
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past3925035
Individuální sběr9206
Prosev1001
Neurčeno3440059
Smyk1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (102 použitých nálezů)
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Suché louky2011016
Neurčeno3838065
Xerotermní travinobylinná společenstva12606
Nízké xerofilní křoviny5502
Ruderály1001
Travnaté stepi2102
Polní biotopy0101
Haldy a výsypky2204
Slaniska0101
Lesní okraje0101
Kamenité suti nižších poloh3102
Suché doubravy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy