Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený 2x 39x 56x 97x

Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839)

České jménoskálovka brýlová
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy97 nálezů, 31 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2020 , Eva Líznarová
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T, eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Nadm. výška200-400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (38 použitých nálezů)
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past3823032
Individuální sběr8105
Smyk1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (34 použitých nálezů)
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Xerotermní travinobylinná společenstva12606
Xerotermy na jiných podkladech2010015
Nízké xerofilní křoviny5502
Ruderály1001
Polní biotopy0101
Haldy a výsypky2204
Slaniska0101
Lesní okraje0101
Kamenité sutě3102
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy