Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený 3x 70x 47x 120x

Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839)

České jménoskálovka brýlová
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy120 nálezů, 26 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2013 , Robert Tropek
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T, eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Nadm. výška200-400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (30 použitých nálezů)
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past2610025
Smyk1001
Individuální sběr4003
?0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (26 použitých nálezů)
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) ENSamciSamiceMláďataNálezy
travnaté stepi209014
haldy a výsypky2204
slaniska0101
Lesní okraje0101
kamenité suti nižších poloh3102
Xerotermní travinobylinná společenstva2203
dubohabřiny1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019