Kvadráty: 6863
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 4x 7x
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 4x 4x
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 4x 4x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 3x 2x 5x
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený 15x 15x
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 2x 3x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x 4x
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený 2x 4x 6x
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený 3x 3x
Araneus angulatus Clerck, 1757 Téměř ohrožený 3x 3x
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 5x 5x
Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 5x 5x
Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 5x 5x
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 3x 3x
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 4x 9x
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený 3x 3x
Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 3x 3x
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 3x 4x 7x
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený 5x 2x 7x
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 3x 3x
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 2x 2x 4x
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 8x 11x
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x 4x
Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Atypus muralis (Bertkau, 1890) Silně ohrožený 8x 8x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 Ohrožený 3x 3x
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) Téměř ohrožený 2x 1x 3x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona germanica Thorell, 1871 Ohrožený 3x 3x
Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 4x 4x
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 Ohrožený 2x 2x
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 Není ohrožený 3x 3x
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Clubiona saxatilis L. Koch, 1867 Silně ohrožený 2x 2x
Clubiona similis L. Koch, 1867 Kriticky ohrožený 3x 3x
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený 3x 3x
Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 3x 3x
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 5x 4x 9x
Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) Kriticky ohrožený 2x 2x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Altella biuncata (Miller, 1949) Silně ohrožený 7x 7x
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) Není ohrožený 2x 2x 4x
Brigittea latens (Fabricius, 1775) Ohrožený 3x 3x
Brommella falcigera (Balogh, 1935) Silně ohrožený 2x 2x
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) Není ohrožený 3x 2x 5x
Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 3x 4x 7x
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) Ohrožený 1x 1x
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 6x 6x
Dysdera moravica Řezáč, 2014 Téměř ohrožený 1x 1x
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 5x 6x 11x
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 3x 3x
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 7x 31x 38x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) Ohrožený 4x 2x 6x
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) Ohrožený 3x 8x 11x
Cryptodrassus hungaricus (Balogh, 1935) Kriticky ohrožený 3x 4x 7x
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený 2x 2x
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 5x 20x 25x
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 5x 10x 15x
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 5x 6x 11x
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený 3x 12x 15x
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 22x 22x
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený 2x 2x 4x
Echemus angustifrons (Westring, 1861) Ohrožený 5x 4x 9x
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 7x 8x 15x
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 7x 25x 32x
Gnaphosa opaca Herman, 1879 Ohrožený 5x 14x 19x
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) Ohrožený 3x 3x
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 Ohrožený 2x 2x
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 16x 16x
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený 2x 2x 4x
Micaria albovittata (Lucas, 1846) Nezvěstný 2x 2x
Micaria dives (Lucas, 1846) Silně ohrožený 7x 7x
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený 4x 4x
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 5x 4x 9x
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený 5x 5x
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Sosticus loricatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 3x 6x 9x
Zelotes aeneus (Simon, 1878) Téměř ohrožený 2x 2x
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) Téměř ohrožený 2x 2x
Zelotes atrocaeruleus (Simon, 1878) Kriticky ohrožený 7x 7x
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 Téměř ohrožený 6x 6x
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 4x 58x 62x
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) Ohrožený 3x 9x 12x
Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 12x 12x
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Téměř ohrožený 5x 18x 23x
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 5x 99x 104x
Zelotes segrex (Simon, 1878) Kriticky ohrožený 3x 2x 5x
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený 7x 18x 1x 26x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Acartauchenius scurrilis (O. P.-Cambridge, 1873) Ohrožený 3x 2x 5x
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Není ohrožený 1x 1x
Agyneta conigera (O. P.-Cambridge, 1863) Není ohrožený 3x 3x
Agyneta equestris (L. Koch, 1881) Silně ohrožený 2x 2x
Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836) Silně ohrožený 1x 1x
Agyneta mollis (O. P.-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený 1x 1x
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 3x 11x 14x
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 3x 3x
Agyneta subtilis (O. P.-Cambridge, 1863) Ohrožený 3x 3x
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 22x 25x
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 3x 3x
Bathyphantes setiger F. O. P.-Cambridge, 1894 Silně ohrožený 3x 3x
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Canariphantes nanus (Kulczyński, 1898) Kriticky ohrožený 3x 3x
Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) Téměř ohrožený 10x 10x
Centromerus capucinus (Simon, 1884) Silně ohrožený 2x 2x
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený 3x 16x 19x
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 10x 13x
Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 2x 5x
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 3x 3x
Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) Není ohrožený 3x 3x
Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený 3x 3x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 3x 3x
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 2x 5x
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) Ohrožený 3x 3x
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1834) Silně ohrožený 3x 6x 9x
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený 3x 3x
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený 3x 3x
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) Silně ohrožený 2x 2x
Incestophantes crucifer (Menge, 1866) Ohrožený 2x 2x 4x
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Ohrožený 3x 2x 5x
Lasiargus hirsutus (Menge, 1869) Ohrožený 2x 2x
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 5x 5x
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 2x 5x
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený 3x 3x
Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 3x 3x
Metopobactrus prominulus (O. P.-Cambridge, 1873) Ohrožený 5x 5x
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený 3x 3x
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 3x 2x 5x
Minicia marginella (Wider, 1834) Ohrožený 5x 2x 7x
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Moebelia penicillata (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Ohrožený 3x 3x
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 3x 2x 5x
Neriene furtiva (O. P.-Cambridge, 1871) Nezvěstný 3x 3x
Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 3x 4x 7x
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 8x 8x
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) Silně ohrožený 6x 6x
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený 3x 2x 5x
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Peponocranium orbiculatum (O. P.-Cambridge, 1882) Silně ohrožený 2x 2x
Peponocranium praeceps Miller, 1943 Silně ohrožený 2x 2x
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 5x 2x 7x
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 3x 8x 11x
Stemonyphantes lineatus (Linné, 1758) Není ohrožený 5x 5x
Styloctetor compar (Westring, 1861) Ohrožený 2x 2x
Styloctetor romanus (O. P.-Cambridge, 1873) Silně ohrožený 3x 3x
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený 2x 2x
Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) Ohrožený 2x 8x 10x
Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 5x 5x
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 3x 3x
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 5x 2x 7x
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Theonina cornix (Simon, 1881) Ohrožený 3x 3x
Theonina kratochvili Miller & Weiss, 1979 Ohrožený 2x 2x
Thyreosthenius biovatus (O. P.-Cambridge, 1875) Ohrožený 2x 2x
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 2x 5x
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) Ohrožený 2x 10x 12x
Trichopterna cito (O. P.-Cambridge, 1873) Ohrožený 3x 4x 7x
Typhochrestus digitatus (O. P.-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 3x 2x 5x
Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria capito (Westring, 1861) Téměř ohrožený 10x 10x
Walckenaeria corniculans (O. P.-Cambridge, 1875) Není ohrožený 3x 3x
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x 4x
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený 3x 3x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 3x 3x
Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený 2x 12x 14x
Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený 5x 6x 11x
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 3x 3x
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) Ohrožený 3x 10x 13x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 32x 35x
Alopecosa cursor (Hahn, 1831) Silně ohrožený 3x 2x 5x
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 5x 24x 29x
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 3x 1x 4x
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) Silně ohrožený 3x 4x 1x 8x
Alopecosa solitaria (Herman, 1879) Silně ohrožený 5x 5x
Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839) Kriticky ohrožený 3x 3x
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) Ohrožený 5x 21x 1x 27x
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 10x 15x
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) Kriticky ohrožený 2x 2x
Arctosa figurata (Simon, 1876) Ohrožený 8x 8x
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený 3x 3x
Arctosa maculata (Hahn, 1822) Silně ohrožený 3x 3x
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 3x 4x 7x
Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 3x 6x 9x
Pardosa agricola (Thorell, 1856) Kriticky ohrožený 1x 1x
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 8x 8x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 2x 5x
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený 3x 59x 62x
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený 3x 3x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 4x 5x
Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 5x 5x
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený 3x 3x
Pardosa palustris (Linné, 1758) Není ohrožený 3x 10x 13x
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 4x 4x 8x
Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 3x
Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený 5x 5x
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 3x 2x 5x
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 3x 3x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 5x 29x 34x
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x 4x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 3x 2x 5x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 3x 3x
Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 3x 2x 5x
Ero tuberculata (De Geer, 1778) Silně ohrožený 5x 5x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora manicata Simon, 1878 Ohrožený 11x 21x 32x
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený 5x 4x 9x
Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený 7x 2x 9x
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 5x 5x
Oxyopidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) Téměř ohrožený 3x 2x 5x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 4x 7x
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 5x 5x
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 3x 3x
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) Téměř ohrožený 3x 2x 5x
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) Ohrožený 3x 3x
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 Ohrožený 4x 16x 20x
Thanatus atratus Simon, 1875 Ohrožený 2x 2x 4x
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 8x 8x
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 5x 6x 11x
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 3x 4x 7x
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 Ohrožený 3x 2x 5x
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 Ohrožený 4x 6x 10x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 2x 5x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 18x 23x
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený 3x 3x
Attulus penicillatus (Simon, 1875) Silně ohrožený 2x 2x
Attulus saltator (O. P.-Cambridge, 1868) Ohrožený 3x 3x
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 2x 5x
Calositticus caricis (Westring, 1861) Ohrožený 3x 3x
Chalcoscirtus brevicymbialis Wunderlich, 1980 Ohrožený 5x 4x 9x
Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 2x 2x
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 3x 2x 1x 6x
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 10x 13x
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 8x 13x
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený 3x 10x 13x
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožený 3x 3x
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 3x 2x 5x
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 6x 1x 10x
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 5x 2x 7x
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 4x 4x 8x
Hypositticus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený 3x 3x
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 3x 3x
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) Ohrožený 4x 4x
Marpissa radiata (Grube, 1859) Ohrožený 3x 3x
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) Ohrožený 3x 3x
Neon rayi (Simon, 1875) Silně ohrožený 4x 4x
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 4x 2x 6x
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) Ohrožený 5x 5x
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 5x 2x 7x
Philaeus chrysops (Poda, 1761) Ohrožený 7x 4x 11x
Phlegra bresnieri (Lucas, 1846) Nezvěstný 3x 3x
Phlegra cinereofasciata (Simon, 1868) Silně ohrožený 3x 2x 5x
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 5x 26x 31x
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Není ohrožený 3x 3x
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) Ohrožený 3x 12x 15x
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) Téměř ohrožený 3x 3x
Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 10x 15x
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 3x 2x 5x
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený 3x 2x 5x
Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený 3x 3x
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 3x 2x 5x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 Ohrožený 3x 3x
Segestria senoculata (Linné, 1758) Není ohrožený 3x 3x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Meta menardi (Latreille, 1804) Není ohrožený 1x 1x
Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 2x 2x
Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 2x 2x
Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 3x 2x 5x
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) Není ohrožený 5x 5x
Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 3x 3x
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený 3x 3x
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 3x 2x 5x
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 3x 3x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 3x 3x
Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) Není ohrožený 5x 4x 9x
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) Ohrožený 3x 6x 9x
Dipoena erythropus (Simon, 1881) Kriticky ohrožený 1x 1x
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 8x 10x
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 5x 2x 7x
Episinus truncatus Latreille, 1809 Téměř ohrožený 5x 8x 13x
Euryopis episinoides (Walckenaer, 1847) Nezvěstný 3x 3x
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 6x 6x
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 Silně ohrožený 3x 3x
Lasaeola coracina (C. L. Koch, 1837) Silně ohrožený 3x 3x
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) Téměř ohrožený 3x 3x
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) Není ohrožený 3x 4x 7x
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) Ohrožený 3x 4x 7x
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 4x 7x
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 3x 3x
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 4x 7x
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 3x 3x
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 3x 2x 5x
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) Ohrožený 3x 2x 5x
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený 5x 5x
Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený 2x 2x
Theridion boesenbergi Strand, 1904 Kriticky ohrožený 3x 3x
Theridion melanurum Hahn, 1831 Není ohrožený 3x 3x
Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený 2x 2x
Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 3x 3x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) Ohrožený 3x 3x
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 1x 1x
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 2x 2x
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený 2x 2x
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 3x 4x 7x
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený 5x 5x
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) Ohrožený 2x 2x
Ozyptila rauda Simon, 1875 Kriticky ohrožený 3x 3x
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený 3x 2x 5x
Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený 3x 3x
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) Silně ohrožený 7x 2x 9x
Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 2x 2x
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 Ohrožený 3x 2x 5x
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený 2x 2x
Xysticus acerbus Thorell, 1872 Není ohrožený 4x 4x
Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 7x 2x 9x
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 3x 3x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 4x 7x
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 3x 4x 1x 8x
Xysticus ferrugineus Menge, 1876 Silně ohrožený 5x 5x
Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 3x 4x 7x
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 2x 2x
Xysticus marmoratus Thorell, 1875 Silně ohrožený 2x 2x
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 2x 2x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 5x 14x 19x
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 Téměř ohrožený 2x 2x
Trachelidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cetonana laticeps (Canestrini, 1868) Silně ohrožený 3x 3x
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 3x 2x 5x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (546 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 1 0 2
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 6 1 1 7
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 2 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 0 1 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 2 0 2
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) 1 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 2 0 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 6 2 9
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 8 0 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 5 4 0 5
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 2 2 0 4
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 1 0 2
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 9 0 0 5
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 14 6 0 11
Echemus angustifrons (Westring, 1861) 0 1 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 3 1 0 3
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 8 9 0 9
Gnaphosa opaca Herman, 1879 2 5 0 5
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 6 5 0 7
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 1 0 2
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 2
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 2 1 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 62 25 0 31
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 2 2 0 4
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 5 0 5
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 6 5 0 7
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 76 48 0 45
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 8 2 0 7
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 7 0 6
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 23 5 0 11
Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) 3 1 0 4
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 3 12 0 7
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 13 2 0 5
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Lasiargus hirsutus (Menge, 1869) 0 2 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 1 0 2
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 2 1 0 3
Peponocranium orbiculatum (O. P.-Cambridge, 1882) 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) 1 3 0 4
Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) 5 0 0 4
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Thyreosthenius biovatus (O. P.-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 5 1 0 4
Trichopterna cito (O. P.-Cambridge, 1873) 0 2 0 2
Typhochrestus digitatus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 2 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 2 4 0 5
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 8 4 0 6
Apostenus fuscus Westring, 1851 4 1 0 3
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 7 1 0 5
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 26 24 3 16
Alopecosa cursor (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 31 17 0 12
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 1 0 1 2
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 21 3 2 13
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 2 4 2 5
Arctosa figurata (Simon, 1876) 0 4 0 4
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 2 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 2 2 0 3
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 4 0 0 3
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 81 105 41 29
Pardosa palustris (Linné, 1758) 7 8 0 5
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 2 1 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 66 17 0 15
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 1 1
Zora manicata Simon, 1878 4 6 0 6
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 2 0 0 1
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 5 7 0 7
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 5 0 0 3
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 2 0 1 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 2 0 2
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 5 1 0 4
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 5 0 4
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 4 6 4 10
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 2 0 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 1 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 2 0 1 3
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 2 0 2
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 2 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 1 1 3
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 2 7 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 4 1 3
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) 0 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 2 0 2
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 7 2 1 5
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 3 1 0 1
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Sosticus loricatus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 0 1 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) 2 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 1 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 5 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 1 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 2 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 1 0 1
Zora manicata Simon, 1878 0 2 1 3
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 1 1
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 2 0 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 3 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 11 2 0 3
Chalcoscirtus brevicymbialis Wunderlich, 1980 1 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 2 1 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Phlegra cinereofasciata (Simon, 1868) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 8 44 0 2
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 0 1 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 5 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 7 6 5 3
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona saxatilis L. Koch, 1867 2 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Dipoena erythropus (Simon, 1881) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Incestophantes crucifer (Menge, 1866) 0 1 0 1
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 1 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (942 použitých nálezů)
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 1 0 2
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 1 5 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 0 1
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 6 2 1 8
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 2 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 4 1 2
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 2 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 2 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 5 12 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Atypus muralis (Bertkau, 1890) 1 12 0 3
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 1 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 1 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona saxatilis L. Koch, 1867 2 0 0 1
Clubiona similis L. Koch, 1867 1 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 1 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 2 2 0 3
Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Altella biuncata (Miller, 1949) 2 2 0 3
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) 1 0 0 1
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Brommella falcigera (Balogh, 1935) 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) 0 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 3 1 0 4
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 7 1 10
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 0 1 0 1
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 12 12 0 4
Cryptodrassus hungaricus (Balogh, 1935) 0 2 0 1
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 11 4 0 9
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 5 3 0 6
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 3 3 0 3
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 12 5 0 6
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 12 5 0 8
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 2 2 0 2
Echemus angustifrons (Westring, 1861) 0 3 0 3
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 2 1 0 3
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 8 10 0 11
Gnaphosa opaca Herman, 1879 2 5 0 6
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 0 3 0 1
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 5 5 0 6
Micaria albovittata (Lucas, 1846) 0 1 0 1
Micaria dives (Lucas, 1846) 1 5 0 3
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 1 0 2
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) 0 7 0 2
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 2 5 0 3
Zelotes atrocaeruleus (Simon, 1878) 1 2 0 3
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 2 2 0 2
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 41 15 0 24
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 3 3 0 6
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 5 0 6
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 8 3 1 5
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 65 46 1 42
Zelotes segrex (Simon, 1878) 1 1 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 5 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 14 12 0 12
Acartauchenius scurrilis (O. P.-Cambridge, 1873) 0 4 0 1
Agyneta equestris (L. Koch, 1881) 1 1 0 1
Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Agyneta mollis (O. P.-Cambridge, 1871) 0 5 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2 6 0 5
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 0 1 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 10 3 0 7
Canariphantes nanus (Kulczyński, 1898) 3 1 0 1
Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) 3 0 0 3
Centromerus capucinus (Simon, 1884) 1 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 3 12 0 7
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 13 2 0 5
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 2 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 1 3 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 2 4 0 1
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 2
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Incestophantes crucifer (Menge, 1866) 0 1 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 0 0 0 1
Lasiargus hirsutus (Menge, 1869) 0 2 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Metopobactrus prominulus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 2 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 1 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 2 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 3 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 1 0 2
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 1 1 0 3
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 1 0 0 1
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 0 1 0 1
Peponocranium orbiculatum (O. P.-Cambridge, 1882) 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) 1 4 0 5
Stemonyphantes lineatus (Linné, 1758) 0 0 0 1
Styloctetor romanus (O. P.-Cambridge, 1873) 1 1 0 1
Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) 5 0 0 4
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 2
Theonina cornix (Simon, 1881) 2 8 0 1
Theonina kratochvili Miller & Weiss, 1979 0 5 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 5 1 0 5
Trichopterna cito (O. P.-Cambridge, 1873) 0 2 0 1
Typhochrestus digitatus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 2 4 0 5
Walckenaeria corniculans (O. P.-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 4 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 8 5 0 7
Apostenus fuscus Westring, 1851 4 1 0 3
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 7 2 0 6
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 20 12 3 11
Alopecosa cursor (Hahn, 1831) 0 4 0 2
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 31 16 0 12
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 1 0 1 2
Alopecosa solitaria (Herman, 1879) 0 3 0 1
Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839) 0 0 1 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 21 0 2 11
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 4 8 2 6
Arctosa figurata (Simon, 1876) 0 2 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 3 0 0 3
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 2 0 2
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 4 0 0 3
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 73 83 39 24
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 2 8 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 1 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 2 7 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 0 4 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 2 1 0 2
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 3 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 66 17 0 16
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 1 2
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 1 1 2
Zora manicata Simon, 1878 5 76 1 14
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 3 5 0 2
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 7 0 4
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 2
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 2 1 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 3 0 2
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 1 4 0 2
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 2 3 0 6
Thanatus atratus Simon, 1875 0 3 1 2
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 5 0 0 3
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 3 1 2 4
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 2 3 0 3
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 0 2 0 2
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 11 6 0 4
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 7 2 0 8
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 0 3 0 1
Attulus saltator (O. P.-Cambridge, 1868) 1 2 0 1
Chalcoscirtus brevicymbialis Wunderlich, 1980 1 3 0 3
Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 4 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 7 0 5
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 2
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 5 2 5 4
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 4 1 2
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 4 0 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 10 2 0 2
Hypositticus pubescens (Fabricius, 1775) 1 4 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 3 0 1
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 1 3 2 2
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 0 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Neon rayi (Simon, 1875) 0 1 0 2
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 0 2 0 2
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 7 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 1 1 0 3
Phlegra bresnieri (Lucas, 1846) 0 1 0 1
Phlegra cinereofasciata (Simon, 1868) 3 4 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 5 8 3 8
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 6 6 0 5
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) 0 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 2
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 3 5 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 2 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 2 0 1
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 2
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Segestria senoculata (Linné, 1758) 0 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 1 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 1 1
Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) 1 2 0 1
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) 0 6 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 2 1 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 8 24 0 2
Euryopis episinoides (Walckenaer, 1847) 1 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 2
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 2 0 0 1
Lasaeola coracina (C. L. Koch, 1837) 2 4 0 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 2 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 0 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 2 0 2
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) 1 2 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Theridion boesenbergi Strand, 1904 0 0 0 1
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 1 3 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 5 0 3
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 5 0 1
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Ozyptila rauda Simon, 1875 0 3 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 2 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 15 23 0 3
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 2 5 2 1
Xysticus acerbus Thorell, 1872 2 0 0 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 4 6 0 3
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 5 0 2
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 7 19 0 2
Xysticus ferrugineus Menge, 1876 1 3 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 6 0 3
Xysticus marmoratus Thorell, 1875 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 1 6 6
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 0 0 0 1
Cetonana laticeps (Canestrini, 1868) 0 1 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 2 7 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 5 0 3
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) 0 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 2
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 0 1 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 1
Sosticus loricatus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 3 0 0 1
Acartauchenius scurrilis (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1834) 2 1 0 2
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) 0 1 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Minicia marginella (Wider, 1834) 0 3 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 2 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 1 0 1
Zora manicata Simon, 1878 1 2 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 2 2 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 11 1 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 2 0 2
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 2 2 0 2
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 0 1 0 1
Phlegra cinereofasciata (Simon, 1868) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 2 0 0 2
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 7 45 0 2
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 4 0 3
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) 1 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 6 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 1 0 2
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 2 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 4 2 1 2
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 4 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 2 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 7 7 0 2
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 2 1 0 3
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 21 11 0 7
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 6 4 0 6
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 7 5 0 5
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 3 0 2
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 6 2 0 3
Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 1 0 0 1
Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) 1 0 0 1
Thyreosthenius biovatus (O. P.-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Trichopterna cito (O. P.-Cambridge, 1873) 0 2 0 2
Typhochrestus digitatus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 2 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 7 14 0 6
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 1 0 1
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 1 0 0 1
Arctosa figurata (Simon, 1876) 0 1 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 8 15 2 5
Pardosa palustris (Linné, 1758) 7 7 0 4
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 4 5 0 4
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 2 5 1 5
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) 2 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 1 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 5 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 2 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 0 1 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 5 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 1 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 2 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 19 2 0 3
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 7 1 0 2
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 0 1 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 0 2 0 2
Arctosa figurata (Simon, 1876) 0 1 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 7 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 1 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 5 0 1
Agyneta conigera (O. P.-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Agyneta subtilis (O. P.-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 2 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 3 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 2 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 1 8 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Bathyphantes setiger F. O. P.-Cambridge, 1894 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 3 1
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 1 4 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 3 0 1
0000000SamciSamiceMláďataNálezy
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Dipoena erythropus (Simon, 1881) 1 0 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 1 1
skalní stepi na jiných hornináchSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 1 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Obhospodařované pozemkySamciSamiceMláďataNálezy
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 1
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 0 1 0 1
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 1 1 0 1
suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019