Kvadráty: 6863
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Tegenaria domestica Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Amaurobius ferox Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Amaurobius jugorum Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Agalenatea redii Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Araneus alsine Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Araneus angulatus Araneus angulatus Clerck, 1757 Téměř ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
Araneus triguttatus Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Cercidia prominens Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Gibbaranea bituberculata Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Gibbaranea gibbosa Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Hypsosinga albovittata Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Larinioides patagiatus Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Larinioides sclopetarius Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Zilla diodia Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001+
Atypus muralis Atypus muralis Bertkau, 1890 Silně ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium oncognathum Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 Ohrožený
Cheiracanthium virescens Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) Téměř ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený
Clubiona germanica Clubiona germanica Thorell, 1871 Ohrožený
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona marmorata Clubiona marmorata L. Koch, 1866 Ohrožený
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubiona saxatilis Clubiona saxatilis L. Koch, 1867 Silně ohrožený
Clubiona similis Clubiona similis L. Koch, 1867 Kriticky ohrožený
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Clubiona subsultans Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený
Porrhoclubiona genevensis Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) Kriticky ohrožený
Porrhoclubiona leucaspis Porrhoclubiona leucaspis (Simon, 1932) Ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Altella biuncata Altella biuncata (Miller, 1949) Silně ohrožený
Argenna subnigra Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) Není ohrožený
Brigittea latens Brigittea latens (Fabricius, 1775) Ohrožený
Brommella falcigera Brommella falcigera (Balogh, 1935) Silně ohrožený
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený
Lathys humilis Lathys humilis (Blackwall, 1855) Ohrožený
Lathys stigmatisata Lathys stigmatisata (Menge, 1869) Ohrožený
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dysdera cechica Dysdera cechica Řezáč, 2018 Není ohrožený
Dysdera moravica Dysdera moravica Řezáč, 2014 Téměř ohrožený
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 16× 20×
Eresidae 0-19001901-19501951-20002001+
Eresus kollari Eresus kollari Rossi, 1846 Ohrožený 12×
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Callilepis schuszteri Callilepis schuszteri (Herman, 1879) Ohrožený
Civizelotes pygmaeus Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) Ohrožený
Cryptodrassus hungaricus Cryptodrassus hungaricus (Balogh, 1935) Kriticky ohrožený
Drassodes cupreus Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 10× 13×
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus pumilus Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 11× 11×
Drassyllus villicus Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený
Echemus angustifrons Echemus angustifrons (Westring, 1861) Ohrožený
Gnaphosa lucifuga Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Gnaphosa lugubris Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 13× 17×
Gnaphosa opaca Gnaphosa opaca Herman, 1879 Ohrožený 11×
Haplodrassus dalmatensis Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) Ohrožený
Haplodrassus kulczynskii Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 Ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Haplodrassus umbratilis Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Micaria albovittata Micaria albovittata (Lucas, 1846) Nezvěstný
Micaria dives Micaria dives (Lucas, 1846) Silně ohrožený
Micaria formicaria Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Micaria guttulata Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený
Scotophaeus scutulatus Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Sosticus loricatus Sosticus loricatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Zelotes aeneus Zelotes aeneus (Simon, 1878) Téměř ohrožený
Zelotes apricorum Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) Téměř ohrožený
Zelotes atrocaeruleus Zelotes atrocaeruleus (Simon, 1878) Kriticky ohrožený
Zelotes aurantiacus Zelotes aurantiacus Miller, 1967 Téměř ohrožený
Zelotes electus Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 32× 35×
Zelotes erebeus Zelotes erebeus (Thorell, 1871) Ohrožený
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Zelotes longipes Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Téměř ohrožený 12×
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 52× 56×
Zelotes segrex Zelotes segrex (Simon, 1878) Kriticky ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený 14×
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Abacoproeces saltuum Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Acartauchenius scurrilis Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený
Agyneta affinis Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Není ohrožený
Agyneta conigera Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Agyneta equestris Agyneta equestris (L. Koch, 1881) Silně ohrožený
Agyneta fuscipalpa Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836) Silně ohrožený
Agyneta mollis Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený
Agyneta subtilis Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 11× 13×
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bathyphantes setiger Bathyphantes setiger F. O. Pickard-Cambridge, 1894 Silně ohrožený
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Canariphantes nanus Canariphantes nanus (Kulczyński, 1898) Kriticky ohrožený
Centromerus brevipalpus Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) Téměř ohrožený
Centromerus capucinus Centromerus capucinus (Simon, 1884) Silně ohrožený
Centromerus incilium Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený 10×
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený
Entelecara erythropus Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigonoplus jarmilae Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) Ohrožený
Frontinellina frutetorum Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) Silně ohrožený
Gonatium paradoxum Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Hypomma cornutum Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený
Improphantes geniculatus Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) Silně ohrožený
Incestophantes crucifer Incestophantes crucifer (Menge, 1866) Ohrožený
Ipa keyserlingi Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Ohrožený
Lasiargus hirsutus Lasiargus hirsutus (Menge, 1869) Ohrožený
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Metopobactrus prominulus Metopobactrus prominulus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený
Micrargus subaequalis Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Minicia marginella Minicia marginella (Wider, 1834) Ohrožený
Minyriolus pusillus Minyriolus pusillus (Wider, 1834) Není ohrožený
Moebelia penicillata Moebelia penicillata (Westring, 1851) Není ohrožený
Nematogmus sanguinolentus Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene furtiva Neriene furtiva (O. Pickard-Cambridge, 1871) Nezvěstný
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Oedothorax fuscus Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Panamomops inconspicuus Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) Silně ohrožený
Pelecopsis elongata Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený
Pelecopsis parallela Pelecopsis parallela (Wider, 1834) Není ohrožený
Peponocranium orbiculatum Peponocranium orbiculatum (O. Pickard-Cambridge, 1882) Silně ohrožený
Peponocranium praeceps Peponocranium praeceps Miller, 1943 Silně ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Styloctetor compar Styloctetor compar (Westring, 1861) Ohrožený
Styloctetor romanus Styloctetor romanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Silně ohrožený
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený
Tapinocyboides pygmaeus Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) Ohrožený
Tapinopa longidens Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Theonina cornix Theonina cornix (Simon, 1881) Ohrožený
Theonina kratochvili Theonina kratochvili Miller & Weiss, 1979 Ohrožený
Thyreosthenius biovatus Thyreosthenius biovatus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Trichoncus auritus Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) Ohrožený
Trichopterna cito Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený
Typhochrestus digitatus Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený
Walckenaeria capito Walckenaeria capito (Westring, 1861) Téměř ohrožený
Walckenaeria corniculans Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Scotina palliardii Scotina palliardii (L. Koch, 1881) Ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 16× 18×
Alopecosa cursor Alopecosa cursor (Hahn, 1831) Silně ohrožený
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 12× 15×
Alopecosa inquilina Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa schmidti Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) Silně ohrožený
Alopecosa solitaria Alopecosa solitaria (Herman, 1879) Silně ohrožený
Alopecosa striatipes Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839) Kriticky ohrožený
Alopecosa sulzeri Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) Ohrožený 12× 16×
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Arctosa cinerea Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) Kriticky ohrožený
Arctosa figurata Arctosa figurata (Simon, 1876) Ohrožený
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený
Arctosa maculata Arctosa maculata (Hahn, 1822) Silně ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený
Pardosa agricola Pardosa agricola (Thorell, 1856) Kriticky ohrožený
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený 30× 33×
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Trochosa robusta Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 15× 18×
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero aphana Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Ero tuberculata Ero tuberculata (De Geer, 1778) Silně ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora manicata Zora manicata Simon, 1878 Ohrožený 11× 18×
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Oxyopidae 0-19001901-19501951-20002001+
Oxyopes ramosus Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) Téměř ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Rilaena triangularis Rilaena triangularis (Herbst, 1799)
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený
Philodromus emarginatus Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) Téměř ohrožený
Philodromus fuscomarginatus Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) Ohrožený
Thanatus arenarius Thanatus arenarius L. Koch, 1872 Ohrožený 12×
Thanatus atratus Thanatus atratus Simon, 1875 Ohrožený
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Phrurolithus minimus Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 Ohrožený
Phrurolithus pullatus Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 Ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 13×
Asianellus festivus Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený
Attulus caricis Attulus caricis (Westring, 1861) Ohrožený
Attulus penicillatus Attulus penicillatus (Simon, 1875) Silně ohrožený
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Attulus saltator Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) Ohrožený
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Carrhotus xanthogramma Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) Ohrožený
Chalcoscirtus brevicymbialis Chalcoscirtus brevicymbialis Wunderlich, 1980 Ohrožený
Dendryphantes hastatus Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha laetabunda Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený
Heliophanus aeneus Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožený
Heliophanus auratus Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Heliophanus dubius Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený
Macaroeris nidicolens Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Marpissa muscosa Marpissa muscosa (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Marpissa nivoyi Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) Ohrožený
Marpissa radiata Marpissa radiata (Grube, 1859) Ohrožený
Myrmarachne formicaria Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) Ohrožený
Neon rayi Neon rayi (Simon, 1875) Silně ohrožený
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Pellenes nigrociliatus Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) Ohrožený
Pellenes tripunctatus Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Philaeus chrysops Philaeus chrysops (Poda, 1761) Ohrožený
Phlegra bresnieri Phlegra bresnieri (Lucas, 1846) Nezvěstný
Phlegra cinereofasciata Phlegra cinereofasciata (Simon, 1868) Silně ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 13× 17×
Pseudeuophrys erratica Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Není ohrožený
Pseudeuophrys obsoleta Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) Ohrožený
Salticus cingulatus Salticus cingulatus (Panzer, 1797) Téměř ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Sibianor aurocinctus Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria bavarica Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 Ohrožený
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Meta menardi Meta menardi (Latreille, 1804) Není ohrožený
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Tetragnatha nigrita Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anelosimus vittatus Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený
Cryptachaea riparia Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Dipoena braccata Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) Ohrožený
Dipoena erythropus Dipoena erythropus (Simon, 1881) Kriticky ohrožený
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
Episinus truncatus Episinus truncatus Latreille, 1809 Téměř ohrožený
Euryopis episinoides Euryopis episinoides (Walckenaer, 1847) Nezvěstný
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Euryopis quinqueguttata Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 Silně ohrožený
Lasaeola coracina Lasaeola coracina (C. L. Koch, 1837) Silně ohrožený
Lasaeola tristis Lasaeola tristis (Hahn, 1833) Téměř ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Neottiura suaveolens Neottiura suaveolens (Simon, 1880) Ohrožený
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Simitidion simile Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) Ohrožený
Steatoda albomaculata Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený
Theridion betteni Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený
Theridion boesenbergi Theridion boesenbergi Strand, 1904 Kriticky ohrožený
Theridion melanurum Theridion melanurum Hahn, 1831 Není ohrožený
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Bassaniodes robustus Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) Ohrožený
Coriarachne depressa Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Ebrechtella tricuspidata Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený
Ozyptila pullata Ozyptila pullata (Thorell, 1875) Ohrožený
Ozyptila rauda Ozyptila rauda Simon, 1875 Kriticky ohrožený
Ozyptila scabricula Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený
Pistius truncatus Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený
Psammitis ninnii Psammitis ninnii (Thorell, 1872) Silně ohrožený
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Thomisus onustus Thomisus onustus Walckenaer, 1805 Ohrožený
Tmarus piger Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Xysticus acerbus Xysticus acerbus Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Xysticus ferrugineus Xysticus ferrugineus Menge, 1876 Silně ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
Xysticus marmoratus Xysticus marmoratus Thorell, 1875 Silně ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 11×
Titanoeca schineri Titanoeca schineri L. Koch, 1872 Téměř ohrožený
Trachelidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cetonana laticeps Cetonana laticeps (Canestrini, 1868) Silně ohrožený
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001+
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1391 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 2 7 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 3 1 0 2
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 1 5 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 0 2
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 0 2 0 1
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 3 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 4 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 2 0 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 3
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 2 0 3
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 2 0 3
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 4 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 1 0 4
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 2
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 1 0 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 2
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 2 0 3
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 5 12 0 3
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 2 0 0 2
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 3
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 2
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 4 0 2
Atypus muralis Bertkau, 1890 1 12 0 5
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 2 0 2
Clubiona germanica Thorell, 1871 2 1 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 2 0 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona similis L. Koch, 1867 1 1 0 2
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 10 0 2
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 1 0 2
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 3 0 4
Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Altella biuncata (Miller, 1949) 2 3 0 4
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 0 0 0 1
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 0 1 0 2
Brommella falcigera (Balogh, 1935) 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 0 0 2
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 0 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 0 0 1
Dysdera cechica Řezáč, 2018 0 0 0 1
Dysdera moravica Řezáč, 2014 0 2 0 2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 1 0 3
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 5 19 0 9
Eresus kollari Rossi, 1846 13 3 0 6
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 2 3 0 4
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 4 13 0 4
Cryptodrassus hungaricus (Balogh, 1935) 2 10 4 4
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 3
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 2 3 0 4
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 3 6 0 3
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 2 2 0 2
Echemus angustifrons (Westring, 1861) 0 4 0 4
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 2 4 0 5
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 1 7 4 7
Gnaphosa opaca Herman, 1879 1 2 0 5
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 0 6 0 2
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 0 2 0 2
Micaria albovittata (Lucas, 1846) 0 1 0 1
Micaria dives (Lucas, 1846) 1 10 0 4
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 1 0 4
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) 0 11 0 3
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 1 11 0 3
Zelotes aeneus (Simon, 1878) 0 1 0 1
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 1 0 0 1
Zelotes atrocaeruleus (Simon, 1878) 2 2 0 4
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 0 1 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 6 0 4
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 1 1 0 3
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 8 2 1 5
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 18 6 1 10
Zelotes segrex (Simon, 1878) 1 2 0 3
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 5 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 6 14 0 5
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 9 0 3
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 0 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 2 0 2
Agyneta equestris (L. Koch, 1881) 1 1 0 1
Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 5 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 2 0 2
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 1 2
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 2 0 2
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 2 0 2
Bathyphantes setiger F. O. Pickard-Cambridge, 1894 0 2 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Canariphantes nanus (Kulczyński, 1898) 3 1 0 2
Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) 0 0 0 1
Centromerus capucinus (Simon, 1884) 1 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 2 0 3
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 6 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 2 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 2
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 11 0 2
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 2 0 2
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 2
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 3 0 2
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 2 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 0 2 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 2 0 2
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 2 4 0 2
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) 2 1 0 4
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 2 0 0 2
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 0 2 0 2
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) 0 1 0 1
Incestophantes crucifer (Menge, 1866) 0 0 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 0 1 0 3
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 2 2 0 4
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 8 0 3
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 1 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 4 0 2
Metopobactrus prominulus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 2 0 3
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 4 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 2 0 0 2
Minicia marginella (Wider, 1834) 1 8 0 4
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 0 0 0 2
Moebelia penicillata (Westring, 1851) 0 0 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 1 5 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 4 0 2
Neriene furtiva (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 6 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 0 0 2
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 1 4 0 3
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 0 2 0 2
Peponocranium praeceps Miller, 1943 0 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 3
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 3
Styloctetor compar (Westring, 1861) 0 0 0 1
Styloctetor romanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 1 0 2
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) 1 0 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 0 0 2
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 6 0 0 3
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 2 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 3
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 1 0 2
Theonina cornix (Simon, 1881) 2 8 0 2
Theonina kratochvili Miller & Weiss, 1979 0 5 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 2 0 0 2
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 4 0 2
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 2 0 2
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 2
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 2 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 8 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 4 0 2
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 1 13 0 3
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 2 0 0 2
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 0 2 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Alopecosa cursor (Hahn, 1831) 0 6 0 2
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 0 3
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 3 1 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 4 0 2
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 2 0 0 2
Alopecosa solitaria (Herman, 1879) 0 6 0 3
Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839) 0 1 1 2
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 0 0 0 3
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 2 4 0 3
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 2
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 0 1 1 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 2
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 3 3 0 2
Pardosa agricola (Thorell, 1856) 0 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 2 0 3
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 2 8 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 2
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 2 7 0 3
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 6 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 3 5 0 3
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 6 0 3
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 2
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 4 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 3
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 2
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 4 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 2
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 2 1 3
Zora manicata Simon, 1878 2 70 0 8
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 1 5 0 3
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 6 0 4
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 3
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 2 1 0 3
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 3 0 3
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 2 0 2
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 1 6 0 3
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 2
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 3 1 0 5
Thanatus atratus Simon, 1875 0 3 1 2
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 1 0 3
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 2 0 2
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 0 3 0 3
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 11 8 0 3
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 3 0 0 3
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 3 0 0 6
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 2
Attulus caricis (Westring, 1861) 0 1 0 2
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 0 3 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 4 0 2
Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) 1 2 0 2
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 1 0 3
Chalcoscirtus brevicymbialis Wunderlich, 1980 0 3 0 4
Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 6 0 3
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 4 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 1 0 5
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 4 3 5 5
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 0 0 2
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 3
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 3 5 1 5
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 7 0 3
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 10 2 0 3
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 3 0 1
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 1 3 2 2
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 2 0 2
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 2 0 0 2
Neon rayi (Simon, 1875) 0 1 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 6 0 4
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 0 3 0 3
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 8 0 4
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 1 2 0 6
Phlegra bresnieri (Lucas, 1846) 0 2 0 2
Phlegra cinereofasciata (Simon, 1868) 3 4 0 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 5 7 0 6
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 0 0 2
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 3 9 0 4
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) 0 0 0 2
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 5 0 7
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 3 6 0 3
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 2 2 0 3
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 4 0 2
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 3
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 0 0 0 2
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 0 0 2
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 4 0 3
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 2
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 1 0 2
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 6 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 2 0 2
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 1 2
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 8 0 2
Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) 1 12 0 5
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 3 1 5
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 6 0 4
Episinus truncatus Latreille, 1809 9 24 0 6
Euryopis episinoides (Walckenaer, 1847) 1 0 0 2
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 4 0 0 2
Lasaeola coracina (C. L. Koch, 1837) 2 4 0 2
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 2 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 7 0 3
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 4 2 1 4
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 4 0 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 3 0 3
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 3 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 5 0 2
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 2 0 2
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) 2 2 0 3
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 0 0 3
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 4 0 1
Theridion boesenbergi Strand, 1904 1 0 0 2
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 4 0 2
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 2 0 0 2
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 1 3 0 2
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 6 0 2
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 10 0 3
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Ozyptila rauda Simon, 1875 0 6 0 2
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 4 0 2
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 0 1 2
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 15 23 0 5
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 3 5 2 3
Xysticus acerbus Thorell, 1872 2 0 0 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 5 6 0 5
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 2 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 4 0 2
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 7 18 0 2
Xysticus ferrugineus Menge, 1876 1 6 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 5 0 2
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Xysticus marmoratus Thorell, 1875 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 1 0 4
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 0 0 0 1
Cetonana laticeps (Canestrini, 1868) 0 2 0 2
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 2 2 0 3
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 1 0 2
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 6 1 1 7
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 2 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 2 0 2
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 1 0 0 1
Dysdera cechica Řezáč, 2018 4 0 0 3
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 2 0 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 6 1 8
Eresus kollari Rossi, 1846 7 1 1 6
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 8 0 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 5 4 0 5
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 2 1 0 3
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 1 0 2
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 9 0 0 5
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 14 6 0 11
Echemus angustifrons (Westring, 1861) 0 1 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 3 1 0 3
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 8 9 0 9
Gnaphosa opaca Herman, 1879 2 5 0 5
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 6 5 0 7
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 2
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 2 1 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 62 24 0 30
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 2 2 0 4
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 3 0 3
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 6 5 0 7
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 74 48 0 44
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 8 3 0 8
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 7 0 6
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 17 4 0 10
Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) 3 1 0 4
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 3 12 0 7
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 13 2 0 5
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 2 1 0 1
Incestophantes crucifer (Menge, 1866) 0 1 0 1
Lasiargus hirsutus (Menge, 1869) 0 2 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 1 0 2
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 2 0 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 3 0 4
Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) 5 0 0 4
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Thyreosthenius biovatus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 1 1
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 6 1 0 5
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 2 0 2
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 2 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 2 4 0 5
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 8 4 0 6
Apostenus fuscus Westring, 1851 4 1 0 3
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 7 1 0 5
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 26 24 3 16
Alopecosa cursor (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 31 17 0 12
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 1 0 1 2
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 21 3 2 13
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 2 4 1 4
Arctosa figurata (Simon, 1876) 0 4 0 4
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 2 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 2 2 0 3
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 9 0 0 4
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 81 102 41 27
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 7 8 0 5
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 2 1 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 2 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 64 11 0 13
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 1 1
Zora manicata Simon, 1878 4 6 0 6
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 2 1 0 2
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) 8 3 0 1
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 5 7 0 7
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 5 0 0 3
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 2 0 1 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 2 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 3 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 5 1 0 4
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 5 0 4
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 2 0 0 2
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 4 6 4 10
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 2 0 0 2
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 1 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 1 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 2 0 1 3
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 5 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 2 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 1 2 4
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 2 7 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 4 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 2 0 2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 2 1 3
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 7 2 1 5
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 3 2 0 2
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Gnaphosa opaca Herman, 1879 0 1 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Sosticus loricatus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 0 1 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 2 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 2 1 0 2
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 6 1 0 1
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 0 1 0 1
Peponocranium orbiculatum (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 1 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 3 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 1 1 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 6 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 1 0 1
Zora manicata Simon, 1878 0 4 1 4
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 1 1
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 2 0 0 2
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 11 2 0 3
Chalcoscirtus brevicymbialis Wunderlich, 1980 1 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 2 1 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Phlegra cinereofasciata (Simon, 1868) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 8 44 0 2
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 7 6 4 2
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona saxatilis L. Koch, 1867 2 0 0 1
Porrhoclubiona leucaspis (Simon, 1932) 0 2 0 1
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 2 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 0 1
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 3 1 0 2
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Dipoena erythropus (Simon, 1881) 1 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 4 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 0 1 2 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 1 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 4 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 0 1 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1392 použitých nálezů)
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 1 0 2
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 1 5 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 0 1
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 6 2 1 8
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 2 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 4 1 2
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 2 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 2 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 5 12 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Atypus muralis Bertkau, 1890 1 12 0 3
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 1 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 1 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona saxatilis L. Koch, 1867 2 0 0 1
Clubiona similis L. Koch, 1867 1 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 1 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 2 2 0 3
Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Altella biuncata (Miller, 1949) 2 2 0 3
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 1 0 0 1
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Brommella falcigera (Balogh, 1935) 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 0 0 1
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 0 0 0 1
Dysdera cechica Řezáč, 2018 1 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 3 1 0 4
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 7 1 10
Eresus kollari Rossi, 1846 16 3 1 9
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 0 1 0 1
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 12 12 0 4
Cryptodrassus hungaricus (Balogh, 1935) 0 2 0 1
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 11 4 0 9
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 5 3 0 6
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 3 3 0 3
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 12 5 0 6
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 12 5 0 8
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 2 2 0 2
Echemus angustifrons (Westring, 1861) 0 3 0 3
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 2 1 0 3
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 8 10 0 11
Gnaphosa opaca Herman, 1879 2 5 0 6
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 0 3 0 1
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 5 5 0 6
Micaria albovittata (Lucas, 1846) 0 1 0 1
Micaria dives (Lucas, 1846) 1 5 0 3
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 1 0 2
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) 0 7 0 2
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 2 5 0 3
Zelotes atrocaeruleus (Simon, 1878) 1 2 0 3
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 2 2 0 2
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 41 15 0 24
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 3 3 0 6
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 5 0 6
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 8 3 1 5
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 65 46 1 42
Zelotes segrex (Simon, 1878) 1 1 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 5 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 14 12 0 12
Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 4 0 1
Agyneta equestris (L. Koch, 1881) 1 1 0 1
Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 5 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2 6 0 5
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 0 1 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 10 3 0 7
Canariphantes nanus (Kulczyński, 1898) 3 1 0 1
Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) 3 0 0 3
Centromerus capucinus (Simon, 1884) 1 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 3 12 0 7
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 13 2 0 5
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 2 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 3 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 2 4 0 1
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 2
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Incestophantes crucifer (Menge, 1866) 0 1 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 0 0 0 1
Lasiargus hirsutus (Menge, 1869) 0 2 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 1 1 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Metopobactrus prominulus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 2 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 1 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 2 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 3 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 1 0 2
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 3
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 1 0 0 1
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 0 1 0 1
Peponocranium orbiculatum (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 4 0 5
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Styloctetor romanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 1 0 1
Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) 5 0 0 4
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 2
Theonina cornix (Simon, 1881) 2 8 0 1
Theonina kratochvili Miller & Weiss, 1979 0 5 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 5 1 0 5
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 2 0 1
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 2 4 0 5
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 4 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 8 5 0 7
Apostenus fuscus Westring, 1851 4 1 0 3
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 7 2 0 6
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 20 12 3 11
Alopecosa cursor (Hahn, 1831) 0 4 0 2
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 31 16 0 12
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 1 0 1 2
Alopecosa solitaria (Herman, 1879) 0 3 0 1
Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839) 0 0 1 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 21 0 2 11
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 4 8 2 6
Arctosa figurata (Simon, 1876) 0 2 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 3 0 0 3
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 2 0 2
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 4 0 0 3
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 73 83 39 24
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 2 8 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 1 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 2 7 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 4 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 2 1 0 2
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 3 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 66 17 0 16
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 1 2
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 1 1 2
Zora manicata Simon, 1878 5 76 1 14
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 3 5 0 2
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 7 0 4
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 2
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 2 1 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 3 0 2
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 1 4 0 2
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 2 3 0 7
Thanatus atratus Simon, 1875 0 3 1 2
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 5 0 0 3
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 3 1 2 4
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 2 3 0 3
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 0 2 0 2
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 11 6 0 4
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 7 2 0 8
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 0 3 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 4 0 1
Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) 1 2 0 1
Chalcoscirtus brevicymbialis Wunderlich, 1980 1 3 0 3
Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 4 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 7 0 5
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 2
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 5 2 5 4
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 4 1 2
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 4 0 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 10 2 0 2
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 3 0 1
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 1 3 2 2
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 0 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Neon rayi (Simon, 1875) 0 1 0 2
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 0 2 0 2
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 7 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 1 1 0 3
Phlegra bresnieri (Lucas, 1846) 0 1 0 1
Phlegra cinereofasciata (Simon, 1868) 3 4 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 5 8 3 8
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 6 6 0 5
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) 0 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 2
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 3 5 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 2 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 2 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 2
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 1 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 1 1
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) 0 6 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 2 1 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 8 24 0 2
Euryopis episinoides (Walckenaer, 1847) 1 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 2
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 2 0 0 1
Lasaeola coracina (C. L. Koch, 1837) 2 4 0 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 2 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 0 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 2 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 2 0 2
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) 1 2 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Theridion boesenbergi Strand, 1904 0 0 0 1
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 1 3 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 5 0 3
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 5 0 1
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Ozyptila rauda Simon, 1875 0 3 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 2 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 15 23 0 3
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 2 5 2 1
Xysticus acerbus Thorell, 1872 2 0 0 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 4 6 0 3
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 5 0 2
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 8 19 0 3
Xysticus ferrugineus Menge, 1876 1 3 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 6 0 3
Xysticus marmoratus Thorell, 1875 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 1 6 6
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 0 0 0 1
Cetonana laticeps (Canestrini, 1868) 0 1 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 2 7 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 3 1 0 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 0 1
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 0 2 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 3 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 2
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 2 0 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 2
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 2 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 2
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 1 0 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 0 0 2
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Atypus muralis Bertkau, 1890 0 0 0 2
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 1 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona similis L. Koch, 1867 0 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 5 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 1 0 2
Altella biuncata (Miller, 1949) 0 1 0 1
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 0 0 0 1
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 0 0 1
Dysdera cechica Řezáč, 2018 0 0 0 1
Dysdera moravica Řezáč, 2014 0 2 0 2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 5 17 0 6
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 2 2 0 3
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 0 0 0 1
Cryptodrassus hungaricus (Balogh, 1935) 2 8 4 3
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 2
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 2
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Echemus angustifrons (Westring, 1861) 0 2 0 2
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 2 4 0 4
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 0 6 4 5
Gnaphosa opaca Herman, 1879 1 2 0 4
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 0 3 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 0 2 0 2
Micaria dives (Lucas, 1846) 0 5 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) 0 4 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 1 6 0 2
Zelotes aeneus (Simon, 1878) 0 1 0 1
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 1 0 0 1
Zelotes atrocaeruleus (Simon, 1878) 1 0 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 3 0 2
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 0 0 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 4
Zelotes segrex (Simon, 1878) 0 1 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 5 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 4 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 0 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 0 1
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Bathyphantes setiger F. O. Pickard-Cambridge, 1894 0 1 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Canariphantes nanus (Kulczyński, 1898) 0 0 0 1
Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) 0 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 1 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 2
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 11 0 2
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 0 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 0 0 0 1
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Incestophantes crucifer (Menge, 1866) 0 0 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 0 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 1 1 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 7 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 2 0 1
Metopobactrus prominulus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 2
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 2 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Minicia marginella (Wider, 1834) 1 5 0 3
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 0 0 0 2
Moebelia penicillata (Westring, 1851) 0 0 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 1 5 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 2 0 1
Neriene furtiva (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 3 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 0 0 2
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 4 0 2
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 0 1 0 1
Peponocranium praeceps Miller, 1943 0 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 3
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Styloctetor compar (Westring, 1861) 0 0 0 1
Styloctetor romanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 3 0 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 2 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 1
Theonina cornix (Simon, 1881) 0 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 2 0 1
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 2
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 4 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 2 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 5 0 2
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa cursor (Hahn, 1831) 0 3 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 0 2
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 1 0 0 1
Alopecosa solitaria (Herman, 1879) 0 3 0 2
Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 0 0 0 2
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 0 1 1 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 3 3 0 2
Pardosa agricola (Thorell, 1856) 0 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 3 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 3 5 0 3
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 3 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 4 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 1
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Zora manicata Simon, 1878 0 0 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 0 0 2
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 2 0 1
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 2 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 2 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 3
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Attulus caricis (Westring, 1861) 0 1 0 2
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) 0 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 1 0 3
Chalcoscirtus brevicymbialis Wunderlich, 1980 0 0 0 2
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 2 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 3
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 0 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 4 0 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 2
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 2 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 6 0 3
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 0 1 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 3
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 0 0 0 2
Phlegra bresnieri (Lucas, 1846) 0 1 0 1
Phlegra cinereofasciata (Simon, 1868) 0 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 2
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 0 0 2
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 0 2 0 1
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) 0 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 0 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 2 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 3 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 2 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 8 0 2
Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) 0 6 0 3
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 2
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 0 0 3
Euryopis episinoides (Walckenaer, 1847) 0 0 0 1
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 2 0 0 1
Lasaeola coracina (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 5 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 0 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 4 0 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 3 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 5 0 3
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 0 0 2
Theridion boesenbergi Strand, 1904 1 0 0 1
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 3 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 5 0 2
Ozyptila rauda Simon, 1875 0 3 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 2 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 0 0 0 2
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 2
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Xysticus ferrugineus Menge, 1876 0 3 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 2
Cetonana laticeps (Canestrini, 1868) 0 1 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 1 2 0 2
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 2 7 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 5 0 3
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 2
Eresus kollari Rossi, 1846 0 1 0 1
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 0 1 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 1
Sosticus loricatus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 3 0 0 1
Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) 2 1 0 2
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) 0 1 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Minicia marginella (Wider, 1834) 0 3 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 2 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 1 0 1
Zora manicata Simon, 1878 1 2 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 2 2 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 11 1 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 2 0 2
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 2 2 0 2
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 0 1 0 1
Phlegra cinereofasciata (Simon, 1868) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 2 0 0 2
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 7 45 0 2
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 4 0 3
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) 1 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 6 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 1 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 2 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 4 2 1 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 4 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 2 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 7 7 0 2
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Eresus kollari Rossi, 1846 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 2 1 0 3
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 21 11 0 7
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 6 4 0 6
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 7 5 0 5
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 3 0 2
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 6 2 0 3
Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 1 0 0 1
Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) 1 0 0 1
Thyreosthenius biovatus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 2 0 2
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 2 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 7 14 0 6
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 1 0 1
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 1 0 0 1
Arctosa figurata (Simon, 1876) 0 1 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 8 15 2 5
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 7 7 0 4
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 4 5 0 4
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 2 5 1 5
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Dysdera cechica Řezáč, 2018 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 2 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 1 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 5 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 2 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 5 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Skalní stepi na jiných hornináchSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Porrhoclubiona leucaspis (Simon, 1932) 0 2 0 1
Eresus kollari Rossi, 1846 3 0 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 0 1 0 1
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 1 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 2 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Zora manicata Simon, 1878 0 2 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 0 1 2 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 4 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 2 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 0 0 1
Dysdera cechica Řezáč, 2018 2 0 0 1
Gnaphosa opaca Herman, 1879 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 1 0 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 1 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 2 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 19 2 0 3
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 7 1 0 2
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 0 1 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 0 2 0 2
Arctosa figurata (Simon, 1876) 0 1 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 7 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 1 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 5 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 2 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 3 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 2 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 1 8 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Bathyphantes setiger F. O. Pickard-Cambridge, 1894 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 3 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 4 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 3 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Dipoena erythropus (Simon, 1881) 1 0 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Obhospodařované pozemkySamciSamiceMláďataNálezy
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 1 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) 8 3 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 0 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 1
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 4 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 0 1 1
Štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy