Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Styloctetor romanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Silně ohrožený 12×

Styloctetor romanus (O. Pickard-Cambridge, 1873)

České jménopavučenka římská
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy12 nálezů, 7 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller & V. Šilhavý, Miller 1947
Poslední nález 2013 , Robert Tropek
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška150-450

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (12 použitých nálezů)
Styloctetor romanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past121004
Neurčeno1106
Individuální sběr1202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (12 použitých nálezů)
Styloctetor romanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno1006
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Suché louky131104
Písčiny0101
 SamciSamiceMláďataNálezy