Kvadráty: 5753
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Larinioides sclopetarius Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Zygiella atrica Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona brevipes Clubiona brevipes Blackwall, 1841 Téměř ohrožený
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Argyroneta aquatica Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Berlandina cinerea Berlandina cinerea (Menge, 1872) Silně ohrožený
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Micaria lenzi Micaria lenzi Bösenberg, 1899 Kriticky ohrožený
Zelotes longipes Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Téměř ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Gongylidiellum murcidum Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 Ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Styloctetor romanus Styloctetor romanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Silně ohrožený
Tiso vagans Tiso vagans (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Troxochrus scabriculus Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) Není ohrožený
Typhochrestus digitatus Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený
Alopecosa schmidti Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) Silně ohrožený
Arctosa perita Arctosa perita (Latreille, 1799) Silně ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Trochosa robusta Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Philodromus margaritatus Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) Ohrožený
Thanatus arenarius Thanatus arenarius L. Koch, 1872 Ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus zimmermanni Attulus zimmermanni (Simon, 1877) Kriticky ohrožený
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený
Pellenes nigrociliatus Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) Ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Pseudicius encarpatus Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anelosimus vittatus Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Enoplognatha latimana Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Theridion pictum Theridion pictum (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Ozyptila scabricula Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (111 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 1 2
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 3 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Dictyna uncinata Thorell, 1856 2 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 1 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 1 0 2
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 1 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 2 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 1 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 2 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 3 0 3 3
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Berlandina cinerea (Menge, 1872) 2 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Micaria lenzi Bösenberg, 1899 2 0 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 7 0 0 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Styloctetor romanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 12 3 0 2
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 1 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 3 0 0 1
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 0 0 1
Arctosa perita (Latreille, 1799) 0 0 2 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 2 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 21 13 0 2
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 2 5 1 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 1 2 2 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 4 0 0 3
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Attulus zimmermanni (Simon, 1877) 2 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 2 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 1 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 3 8 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 10 10 0 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 1 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 2 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 3 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 3 4 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 3 12 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 0 0 1
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 1 0 1
Arctosa perita (Latreille, 1799) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 1 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 2 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 3 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 5 0 1 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 6 4 2 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 6 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (111 použitých nálezů)
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 4 0 3 4
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 3 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Berlandina cinerea (Menge, 1872) 2 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Micaria lenzi Bösenberg, 1899 2 0 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 0 2 0 2
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 7 0 0 2
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 1 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Styloctetor romanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 12 3 0 2
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 1 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 8 0 1 2
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 1 0 2
Arctosa perita (Latreille, 1799) 1 0 2 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 1 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 2 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 3 1 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 27 17 2 3
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 2 5 1 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 1 2 2 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 4 0 0 3
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Attulus zimmermanni (Simon, 1877) 2 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 0 0 2
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 2 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 1 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 5 14 0 2
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 2 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 0 0 2
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 2 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 1 0 2
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 1 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 1 2
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 3 4 0 2
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 10 10 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 3 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 3 12 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 3 0 0 1
Bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 2 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy