Kvadráty: 5753
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený 1x 1x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Larinioides sclopetarius Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Zygiella atrica Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona brevipes Clubiona brevipes Blackwall, 1841 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Argyroneta aquatica Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený 4x 4x
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Berlandina cinerea Berlandina cinerea (Menge, 1872) Silně ohrožený 1x 1x
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Micaria lenzi Micaria lenzi Bösenberg, 1899 Kriticky ohrožený 1x 1x
Zelotes longipes Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Téměř ohrožený 2x 2x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Gongylidiellum murcidum Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 Ohrožený 1x 1x
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 1x 1x
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Styloctetor romanus Styloctetor romanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Silně ohrožený 1x 1x
Tiso vagans Tiso vagans (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Troxochrus scabriculus Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Typhochrestus digitatus Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 1x 1x
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 1x 2x 3x
Alopecosa schmidti Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) Silně ohrožený 2x 2x
Arctosa perita Arctosa perita (Latreille, 1799) Silně ohrožený 2x 2x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Trochosa robusta Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený 2x 2x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 3x 3x
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Philodromus margaritatus Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Thanatus arenarius Thanatus arenarius L. Koch, 1872 Ohrožený 2x 2x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 4x 4x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Attulus zimmermanni Attulus zimmermanni (Simon, 1877) Kriticky ohrožený 1x 1x
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 2x 2x
Pellenes nigrociliatus Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) Ohrožený 1x 1x
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 1x 1x
Pseudicius encarpatus Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anelosimus vittatus Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha latimana Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 2x 2x
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Theridion pictum Theridion pictum (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený 2x 2x
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Ozyptila scabricula Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený 1x 1x
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (109 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 1 2
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 3 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Dictyna uncinata Thorell, 1856 2 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 1 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 1 0 2
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 1 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 2 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 1 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 2 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 3 0 3 3
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Berlandina cinerea (Menge, 1872) 2 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Micaria lenzi Bösenberg, 1899 2 0 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 7 0 0 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Styloctetor romanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 12 3 0 2
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 1 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 3 0 0 1
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 0 0 1
Arctosa perita (Latreille, 1799) 0 0 2 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 2 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 21 13 0 2
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 2 5 1 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 1 2 2 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 4 0 0 3
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Attulus zimmermanni (Simon, 1877) 2 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 2 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 1 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 3 8 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 10 10 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 2 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 3 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 3 4 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 3 12 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 0 0 1
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 1 0 1
Arctosa perita (Latreille, 1799) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 1 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 2 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 5 0 1 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 6 4 2 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 6 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (109 použitých nálezů)
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 4 0 3 4
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 3 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Berlandina cinerea (Menge, 1872) 2 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Micaria lenzi Bösenberg, 1899 2 0 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 0 2 0 2
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 7 0 0 2
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 1 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Styloctetor romanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 12 3 0 2
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 1 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 8 0 1 2
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 1 0 2
Arctosa perita (Latreille, 1799) 1 0 2 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 1 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 2 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 3 1 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 27 17 2 3
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 2 5 1 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 1 2 2 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 4 0 0 3
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Attulus zimmermanni (Simon, 1877) 2 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 0 0 2
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 2 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 1 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 5 14 0 2
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 2 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 0 0 2
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 2 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 1 0 2
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 1 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 1 2
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 3 4 0 2
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 1 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 10 10 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 3 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 3 12 0 1
Bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 2 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy