Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený 8x 7x 313x 71x 399x

Trochosa robusta (Simon, 1876)

České jménoslíďák dutinkový
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy399 nálezů, 58 kvadrátů
První nález 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (399 použitých nálezů)
Trochosa robusta (Simon, 1876) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr3641349
Prosev6408
Zemní past23618645234
Neurčeno54270101
Smyk2204
Sklepávání1203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (399 použitých nálezů)
Trochosa robusta (Simon, 1876) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Hliník0101
Travnaté stepi0202
Pískovna0101
Ruderály3201
Haldy a výsypky0201
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2201
Vlhké doubravy0101
Neurčeno71551144
Kamenolomy1102
Kamenolom514114
Xerotermní travinobylinná společenstva2412012
Xerotermy na jiných podkladech4648452
Skály nižších a středních výšek1203
Skalní stepi na vápencových podkladech106702794
Kamenité sutě1012015
Skalní a suťové biotopy0101
Ovocné sady0101
Pastviny1001
Trnkové křoviny2002
Lesní okraje2002
Lesní cesta1001
Polní meze6124
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1414015
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1012
Borové monokultury0011
Písečné přesypy4103
Louky a pastviny33181120
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků2102
 SamciSamiceMláďataNálezy