Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený 8x 7x 313x 65x 393x

Trochosa robusta (Simon, 1876)

České jménoslíďák dutinkový
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy393 nálezů, 54 kvadrátů
První nález 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2016 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (292 použitých nálezů)
Trochosa robusta (Simon, 1876) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr3638346
Zemní past23318345232
Smyk2204
Sklepávání1203
Prosev6307
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (249 použitých nálezů)
Trochosa robusta (Simon, 1876) LCSamciSamiceMláďataNálezy
haldy a výsypky0201
pískovny2201
kamenolomy1102
Kamenolom514114
Xerotermní travinobylinná společenstva2412012
Xerotermy na jiných podkladech4648452
Skály nižších a středních výšek1203
Skalní stepi na vápencových podkladech106702794
Kamenité sutě1012015
Skalní a suťové biotopy0101
Ovocné sady0101
Pastviny1001
Trnkové křoviny2002
Lesní okraje2002
Lesní cesta1001
Polní meze6124
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1414015
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1012
Borové monokultury0011
Písečné přesypy4103
Louky a pastviny33181120
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků2102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020