Records by time
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Trochosa robusta (Simon, 1876) Almost threatened 16x 13x 569x 57x 655x

Trochosa robusta (Simon, 1876)

Czech nameslíďák dutinkový
Threat levelAlmost threatened
Records655 nálezů, 54 kvadrátů
First record 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2016 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean - eM (U
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (297 used records)
Trochosa robusta (Simon, 1876) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr1740049
Zemní past26118647244
Smyk1001
Sklepávání0101
Prosev0101
?0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (249 used records)
Trochosa robusta (Simon, 1876) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
haldy a výsypky0201
pískovny2201
kamenolomy615116
Xerotermní travinobylinná společenstva2412012
travnaté stepi4648452
osluněné skály nižších poloh1203
skalní stepi na vápenci106702794
kamenité suti nižších poloh1012015
Skalní a suťové biotopy0101
ovocné sady bez bylinné vegetace0101
pastviny1001
suché křoviny2002
Lesní okraje2002
Lesní cesta1001
mezofilní louky6124
lesostepní doubravy1414015
dubohabřiny1012
výsadby jehličnanů0011
písčiny4103
Louky a pastviny33181120
suché doubravy2102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019