Records by time  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Trochosa robusta (Simon, 1876) Almost threatened 313× 78× 406×

Trochosa robusta (Simon, 1876)

Czech nameslíďák dutinkový
Threat levelAlmost threatened
Records406 nálezů, 62 kvadrátů
First record 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2022 , Pavel Krásenský, Kryštof Rückl
Distribution areaEuropean - eM (U
Phytogeographic area
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Altitude150-800

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (406 used records)
Trochosa robusta (Simon, 1876) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr3745353
Zemní past23918745237
Prosev6408
Neurčeno54270101
Smyk2204
Sklepávání1203
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (406 used records)
Trochosa robusta (Simon, 1876) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Travnaté stepi1404
Suché louky4649453
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2403
Neurčeno73561146
Kamenolomy715117
Ovocné sady s luční vegetací0202
Ruderály3201
Haldy a výsypky0201
Vlhké doubravy0101
Xerotermní travinobylinná společenstva2412012
Stinné skály nižších poloh1203
Skalní stepi na vápenci106702794
Kamenité suti nižších poloh1012015
Skalní a suťové biotopy0101
Pastviny7125
Suché křoviny2002
Lesní okraje2002
Lesní cesta1001
Lesostepní doubravy1414015
Suché doubravy3114
Výsadby jehličnanů0011
Písčiny4103
Louky a pastviny33181120
 MalesFemalesJuvenilesRecords