Kvadráty: 6849
  Nálezy podle období
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 1x 1x
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený 1x 1x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený 1x 1x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (12 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 2 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 2 2 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 14 4 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 1 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 2 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 21 1 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 1 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 3 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (12 použitých nálezů)
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 2 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 2 2 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 14 4 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 1 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 2 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 21 1 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 1 1
Doly, štolySamciSamiceMláďataNálezy
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 3 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy