Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 11x 12x 535x 143x 701x

Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839)

České jménoskálovka otazníková
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy701 nálezů, 127 kvadrátů
První nález 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T, eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500-700

Literatura

 © Oto Zimmermann

While the majority of the Central European landscape would be covered by forests without human influence, rocky areas form isolated, islet-like, natural, non-forest habitats. The surface of some of these non-forested areas is composed of bare bedrock or products of its erosional breakdown (without a soil layer) such as gravel, sand banks, sand dunes, scree slopes and rock outcrop habitats. These habitats harbour specialized  spider species that depend on their specific substratum and microclimate (Růžička 2000). Out of these habitats, rock walls (and scree slopes) form one of the most distinct ecological gradients of any terrestrial ecosystem (Larson et al. 1989, Růžička et al. 1995). They provide habitats with extremely warm and cold microclimatic conditions in close proximity. They also belong to habitats almost unknown until now due to the technical and practical problems of sampling.

Sandstones can form extensive systems of rocks, sometimes with a broad spectrum of meso- and microhabitats due to their very dynamic relief. Sandstone rocks are characterised by a marked contrast between forested plateau and bare vertical rock walls (Balatka and Sládek 1984). Upper margins of rocks are dry, vertical rock walls can be sun-exposed, dry and bare, or shady and humid and hence covered by mosses. Spaces with an extremely cold climate can occur in deep gorges. The aim of this study is to evaluate available data on the species composition of spider assemblages in sandstone rocks, including new data about spiders on rock walls in the Bohemian Switzerland (České Švýcarsko) National Park.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (701 použitých nálezů)
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1842048
Prosev811012
Zemní past61558389455
Neurčeno69712176
Smyk151007
Sklepávání3203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (701 použitých nálezů)
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Acidofilní teplomilné doubravy0101
Xerotermní travinobylinná společenstva1413217
Písčiny0101
Vřesoviště nižších poloh1502
Reliktní bory na skalních podkladech2024013
Úzkolisté suché trávníky ostatní bez význačného výskytu vstavačovitých0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1914021
Neurčeno1181391275
Pastviny0101
Suché doubravy0101
Kamenolomy0101
Suťové lesy0101
Lesní okraje169011
Pískovcová skalní města151503
Xerotermy na jiných podkladech2382291147
Skály nižších a středních výšek5202
Pískovna5705
Močály1203
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou2319023
Skupiny stromů, remízky < 1 ha1001
Lesy2002
Kamenité sutě4707
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy4970039
Písečné přesypy403147
Haldy a výsypky22839
Louky a pastviny21406
Skalní a suťové biotopy0101
Skalní stepi na vápencových podkladech4141038
Kamenolom7607
Pastviny9608
Rašeliniště a slatiniště1204
Polní meze3203
Přirozené lesy202207
Acidofilní bory1919014
Lesní paseky2304
Trnkové křoviny12404
Vlhké louky0001
Borové monokultury2002
Břehy tekoucích vod1001
Floristicky pestré křoviny0001
Smrkové monokultury2103
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků151303
 SamciSamiceMláďataNálezy