Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 11× 12× 535× 179× 737×

Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839)

České jménoskálovka otazníková
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy737 nálezů, 127 kvadrátů
První nález 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T, eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška0-1150

Literatura

 © Oto Zimmermann

While the majority of the Central European landscape would be covered by forests without human influence, rocky areas form isolated, islet-like, natural, non-forest habitats. The surface of some of these non-forested areas is composed of bare bedrock or products of its erosional breakdown (without a soil layer) such as gravel, sand banks, sand dunes, scree slopes and rock outcrop habitats. These habitats harbour specialized  spider species that depend on their specific substratum and microclimate (Růžička 2000). Out of these habitats, rock walls (and scree slopes) form one of the most distinct ecological gradients of any terrestrial ecosystem (Larson et al. 1989, Růžička et al. 1995). They provide habitats with extremely warm and cold microclimatic conditions in close proximity. They also belong to habitats almost unknown until now due to the technical and practical problems of sampling.

Sandstones can form extensive systems of rocks, sometimes with a broad spectrum of meso- and microhabitats due to their very dynamic relief. Sandstone rocks are characterised by a marked contrast between forested plateau and bare vertical rock walls (Balatka and Sládek 1984). Upper margins of rocks are dry, vertical rock walls can be sun-exposed, dry and bare, or shady and humid and hence covered by mosses. Spaces with an extremely cold climate can occur in deep gorges. The aim of this study is to evaluate available data on the species composition of spider assemblages in sandstone rocks, including new data about spiders on rock walls in the Bohemian Switzerland (České Švýcarsko) National Park.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (737 použitých nálezů)
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past65563989490
Individuální sběr1842048
Smyk151108
Prosev811012
Neurčeno69712176
Sklepávání3203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (737 použitých nálezů)
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Kamenolomy7809
Neurčeno1581951310
Lesostepní doubravy4971040
Xerotermní travinobylinná společenstva1413217
Písčiny403248
Vřesoviště nižších poloh1502
Reliktní bory na skalách2024013
Travnaté stepi0101
Suché doubravy3428025
Pastviny129012
Suťové a roklinové lesy0101
Lesní okraje169011
Stinné skály nižších poloh201705
Suché louky2382291147
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin5705
Močály1203
Porosty borůvek2319023
Dubohabřiny1001
Lesy2002
Kamenité suti nižších poloh4707
Haldy a výsypky22839
Louky a pastviny21406
Skalní a suťové biotopy0101
Skalní stepi na vápenci4141038
Rašeliniště1204
Přirozené lesy202207
Acidofilní bory1919014
Paseky2304
Suché křoviny12405
Mokré louky0001
Výsadby jehličnanů4105
Břehy tekoucích vod1001
 SamciSamiceMláďataNálezy