Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 22x 23x 1006x 128x 1179x

Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839)

České jménoskálovka otazníková
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1179 nálezů, 125 kvadrátů
První nález 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2014 , Tomáš Hamřík
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T, eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500-700

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (523 použitých nálezů)
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past64859687465
Individuální sběr736047
Prosev2204
?11007
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (417 použitých nálezů)
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) ESSamciSamiceMláďataNálezy
pastviny9709
suché doubravy151404
kamenolomy7708
dubohabřiny1912021
Lesní okraje169011
travnaté stepi2382291147
osluněné skály nižších poloh201705
pískovny5705
Močály1203
Xerotermní travinobylinná společenstva1412216
horská vřesoviště2319023
Lesy2002
reliktní bory na skalách2022012
kamenité suti nižších poloh4707
lesostepní doubravy4970039
písčiny403147
haldy a výsypky22839
Louky a pastviny21406
Skalní a suťové biotopy0101
skalní stepi na vápenci4141038
rašeliniště1204
mezofilní louky3203
Přirozené lesy202207
Acidofilní bory1919014
paseky2304
suché křoviny12405
mokré louky0001
výsadby jehličnanů4105
Břehy tekoucích vod1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019