Kvadráty: 6147
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Kishidaia conspicua Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866) Silně ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený
Alopecosa schmidti Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) Silně ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený

Fotografie

Kishidaia conspicua

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (17 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 2 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 1 0 2
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 1 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 3 0 2
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 2 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (17 použitých nálezů)
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 2 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 3 2 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 2 2
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 1 0 2
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 1 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 3 0 2
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy