Kvadráty: 6147
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866) Silně ohrožený 1x 1x
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 2x 2x
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) Silně ohrožený 1x 1x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 1x 1x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (14 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 2 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 1 0 2
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 1 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 3 0 2
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (17 použitých nálezů)
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 2 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 3 2 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 2 2
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 1 0 2
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 1 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 3 0 2
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy