Kvadráty: 6147
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Kishidaia conspicua Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866) Silně ohrožený 1x 1x
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 2x 2x
Alopecosa schmidti Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) Silně ohrožený 1x 1x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 1x 1x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (14 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 2 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 1 0 2
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 1 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 3 0 2
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (17 použitých nálezů)
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 2 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 3 2 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 2 2
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 1 0 2
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 1 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 3 0 2
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy