Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 9x 10x 242x 52x 313x

Salticus scenicus (Clerck, 1757)

České jménoskákavka pruhovaná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy313 nálezů, 114 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2019 , Radek Šich
Areál rozšířeníHolarctic, Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumVertical surfaces
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-1000

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (198 použitých nálezů)
Salticus scenicus (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past3524747
Individuální sběr668116111
Pozorování0001
Žlutá miska0101
Smyk0617
Sklepávání8291226
Prosev3215
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (171 použitých nálezů)
Salticus scenicus (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Xerotermní travinobylinná společenstva416111
Skalní a suťové biotopy0213
okraje silnic0001
vnější stěny budov0011
Kamenolom10161317
Skalní stepi na vápencových podkladech7919
Pastviny0202
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1012
Interiéry budov6519
Skály nižších a středních výšek79114
Louky2103
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy0605
Urbánní biotopy5306
Bylinný lem lesa3202
Reliktní bory na skalních podkladech0302
Horské buko-jedlové lesy0101
Vnější stěny budov98314
Lesní okraje3214
Kamenité sutě816017
Xerotermy na jiných podkladech1416625
Ovocné sady1304
Květnaté bučiny0101
Trnkové křoviny1111
Louky a pastviny1102
Bylinné porosty na březích potoků a řek0101
Cesty, silnice0202
Floristicky pestré křoviny0101
Vinohrady3201
Osamělé stavby, samoty, hradní zříceniny2502
Acidofilní bory0101
Břehy tekoucích vod1001
Lužní lesy0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1002
Močály0101
Přirozené lesy2001
Borové monokultury0011
 SamciSamiceMláďataNálezy