Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 10× 242× 63× 324×

Salticus scenicus (Clerck, 1757)

České jménoskákavka pruhovaná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy324 nálezů, 120 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumVertical surfaces
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška0-2250

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (324 použitých nálezů)
Salticus scenicus (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr679116122
Neurčeno42403115
Zemní past3524747
Pozorování0001
Žlutá miska0101
Smyk0617
Sklepávání8291226
Prosev3215
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (324 použitých nálezů)
Salticus scenicus (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vnější stěny budov1116420
Ruderály5407
Neurčeno63468142
Kamenolomy11171319
Vřesoviště nižších poloh0101
Xerotermní travinobylinná společenstva416111
Skalní a suťové biotopy0213
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0202
Okraje silnic0203
Osluněné skály nižších poloh0101
Suťové a roklinové lesy0101
Skalní stepi na vápenci7919
Pastviny0202
Porosty borůvek1012
Interiéry budov6519
Stinné skály nižších poloh79114
Louky2103
Lesostepní doubravy0605
Vlhké lesní lemy3202
Reliktní bory na skalách0302
Horské bučiny0101
Lesní okraje3214
Kamenité suti nižších poloh816017
Suché louky1416625
Ovocné sady s luční vegetací1304
Bučiny nižších poloh0101
Suché křoviny1212
Louky a pastviny1102
Bylinné porosty břehů0101
Vinice3201
Acidofilní bory0101
Břehy tekoucích vod1001
Lužní lesy nížin0101
Suché doubravy1002
Močály0101
Přirozené lesy2001
Výsadby jehličnanů0011
 SamciSamiceMláďataNálezy