Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 18x 19x 455x 45x 537x

Salticus scenicus (Clerck, 1757)

České jménoskákavka pruhovaná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy537 nálezů, 113 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2018 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníHolarctic, Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumVertical surfaces
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-1000

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (199 použitých nálezů)
Salticus scenicus (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past209329
Individuální sběr758819125
Pozorování0001
Žlutá miska0101
Smyk0415
Sklepávání8321228
Prosev0212
?8508
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (169 použitých nálezů)
Salticus scenicus (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Skalní a suťové biotopy0011
okraje silnic0203
vnější stěny budov98415
kamenolomy10161317
skalní stepi na vápenci7919
horská vřesoviště1012
pastviny0202
interiéry budov6519
osluněné skály nižších poloh79114
Louky2103
lesostepní doubravy0605
suché lesní lemy3202
ruderály7808
Xerotermní travinobylinná společenstva31519
reliktní bory na skalách0302
horské bučiny0101
Skalní a suťové biotopy0202
Lesní okraje3214
kamenité suti nižších poloh816017
travnaté stepi1416625
A1211000202
bučiny nižších poloh0101
suché křoviny1212
Louky a pastviny1102
bylinné porosty břehů0101
vinice3201
ovocné sady bez bylinné vegetace1102
Acidofilní bory0101
Břehy tekoucích vod1001
dubohabřiny1002
údolní jasanoolšové luhy0101
Močály0101
Přirozené lesy2001
výsadby jehličnanů0011
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020