Kvadráty: 7170
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Gibbaranea gibbosa Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001+
Atypus piceus Atypus piceus (Sulzer, 1776) Ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Lathys humilis Lathys humilis (Blackwall, 1855) Ohrožený
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dysdera cechica Dysdera cechica Řezáč, 2018 Není ohrožený
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Scotophaeus quadripunctatus Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Hahnia helveola Hahnia helveola Simon, 1875 Téměř ohrožený
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta affinis Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Není ohrožený
Agyneta ramosa Agyneta ramosa Jackson, 1912 Ohrožený
Ceratinella brevipes Ceratinella brevipes (Westring, 1851) Není ohrožený
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Lepthyphantes minutus Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Metopobactrus ascitus Metopobactrus ascitus (Kulczyński, 1894) Kriticky ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Panamomops fagei Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zacheus crista Zacheus crista (Brullé‚ 1832)
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený
Philodromus margaritatus Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) Ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený
Tmarus piger Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (122 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 1 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 3 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 1 0 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Metopobactrus ascitus (Kulczyński, 1894) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 1 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 2 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 3 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 5 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 4 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 3 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 1 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 1 0 2
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 3 5 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 2 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 2 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 1 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 2 2 1 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 2 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 3 3 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 1 1
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Hahnia helveola Simon, 1875 0 2 0 1
Agyneta ramosa Jackson, 1912 1 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 1 0 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 2 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 1 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 5 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 4 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 2 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 5
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 2
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera cechica Řezáč, 2018 2 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Zacheus crista (Brullé‚ 1832) 0 0 3 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 2 2 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (122 použitých nálezů)
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 1 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 3 1 2
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 1 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Metopobactrus ascitus (Kulczyński, 1894) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 2 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 1 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 1 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 2 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 4 2 0 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 5 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 4 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 3 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 1 1
Agyneta ramosa Jackson, 1912 1 1 0 1
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 2 5 0 1
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 1 0 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 2 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 3 6 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 2 2 1 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 2 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 5
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 2
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera cechica Řezáč, 2018 2 1 0 1
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Hahnia helveola Simon, 1875 0 2 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 2 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 2 2 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 3 3 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 4 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Zacheus crista (Brullé‚ 1832) 0 0 3 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy