Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Není ohrožený 5x 79x 5x 89x

Agyneta affinis (Kulczyński, 1898)

České jménoplachetnatka trávová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy89 nálezů, 50 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2013 , Robert Tropek
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-1400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (78 použitých nálezů)
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past11032051
Individuální sběr510012
Prosev1001
Eklektor0101
Smyk10013
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (72 použitých nálezů)
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) ESSamciSamiceMláďataNálezy
rašeliniště15706
Xerotermní travinobylinná společenstva2002
Louky50020
úhory1102
travnaté stepi2203
ostřicové porosty stojatých vod1001
mokré louky1206
mezofilní louky3202
kamenité suti nižších poloh1001
ruderály1101
ovocné sady bez bylinné vegetace12208
horská vřesoviště5002
lesostepní doubravy1001
Lesní okraje0002
paseky25601
výsadby jehličnanů25802
Lesy8802
Močály1001
haldy a výsypky0001
dubohabřiny1103
horské smrčiny1501
21211100101
alpínské trávníky1001
Břehy tekoucích vod0402
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019