Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Není ohrožený 5x 79x 5x 89x

Agyneta affinis (Kulczyński, 1898)

České jménoplachetnatka trávová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy89 nálezů, 50 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2013 , Robert Tropek
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-1400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (89 použitých nálezů)
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past10532047
Individuální sběr910015
Neurčeno310012
Prosev1001
Eklektor0101
Smyk10013
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (89 použitých nálezů)
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno73017
Vrchoviště13704
Xerotermní travinobylinná společenstva2002
Rašeliniště a slatiniště2002
Louky50020
Luční úhory1102
Xerotermy na jiných podkladech2203
Porosty vysokých ostřic1001
Vlhké louky1206
Mezofilní louky3202
Kamenité sutě1001
Urbánní biotopy1101
Ovocné sady12208
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou5002
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1001
Lesní okraje0002
Lesy8802
Lesní paseky25601
Smrkové monokultury25903
Močály1001
Haldy a výsypky0001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1103
Horské smrčiny1501
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
Břehy tekoucích vod0402
 SamciSamiceMláďataNálezy