Kvadráty: 7152
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 17× 18×
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001+
Atypus affinis Atypus affinis Eichwald, 1830 Téměř ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes cupreus Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 13× 13×
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 16× 16×
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Haplodrassus umbratilis Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 17× 18×
Zelotes apricorum Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) Téměř ohrožený
Zelotes electus Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 12× 12×
Zelotes erebeus Zelotes erebeus (Thorell, 1871) Ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 17× 19×
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 12× 12×
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Abacoproeces saltuum Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Agyneta affinis Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Není ohrožený
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený
Centromerus incilium Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Ceratinella major Ceratinella major Kulczyński, 1894 Téměř ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Formiphantes lephthyphantiformis Formiphantes lephthyphantiformis (Strand, 1907) Není ohrožený
Gonatium paradoxum Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Lasiargus hirsutus Lasiargus hirsutus (Menge, 1869) Ohrožený
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený
Lepthyphantes notabilis Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený
Mecopisthes silus Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Micrargus subaequalis Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený
Ostearius melanopygius Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) Není ohrožený
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Panamomops affinis Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený
Pelecopsis elongata Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Saaristoa firma Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) Není ohrožený
Scotargus pilosus Scotargus pilosus Simon, 1913 Není ohrožený
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Walckenaeria acuminata Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený 10× 11×
Walckenaeria mitrata Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa aculeata Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) Ohrožený
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 14×
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 11×
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 10× 14×
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený 20× 27×
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený
Arctosa lutetiana Arctosa lutetiana (Simon, 1876) Ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 17×
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 15× 15×
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 12× 12×
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 18× 39× 57×
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 11×
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 10× 19×
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený
Pirata tenuitarsis Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Téměř ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Piratula knorri Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Trochosa robusta Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 16× 11× 27×
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 29× 38×
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 18× 18×
Phrurolithus minimus Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 Ohrožený 13× 13×
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Dolomedes plantarius Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) Kriticky ohrožený
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 16× 16×
Attulus distinguendus Attulus distinguendus (Simon, 1868) Silně ohrožený
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Heliophanus dubius Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Pellenes tripunctatus Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Talavera petrensis Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) Ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Pholcomma gibbum Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Robertus neglectus Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Bassaniodes robustus Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) Ohrožený
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus luctator Xysticus luctator L. Koch, 1870 Ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 19× 20×

Fotografie

Alopecosa trabalis

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (825 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 3 13 0 12
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 3 0 0 3
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 2
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 4
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 2 0 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 5
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 4
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 7
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 10
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 0 0 2
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 0 0 0 4
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 0 0 4
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 12
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 0 0 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 10
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 0 0 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 14
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 6
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 0 0 3
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 4
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 4 30 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Ceratinella major Kulczyński, 1894 14 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Formiphantes lephthyphantiformis (Strand, 1907) 0 0 0 1
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 0 2 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 5 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 2 0 1
Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 2 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 4 0 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 0 0 0 1
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 0 0 0 3
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 5 2 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Scotargus pilosus Simon, 1913 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 2 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 3
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 12 4 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 5 0 0 5
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 9 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 0 0 1
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 31 3 0 10
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 102 12 0 9
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 14 8 0 10
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 31 0 0 21
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 0 0 0 4
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 24 1 1 13
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 11
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 128 44 0 12
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 240 95 0 49
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 37 6 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 6 0 0 9
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 95 17 0 8
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 32 8 0 6
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 120 38 0 15
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 3 2 0 2
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 4 0 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 31 3 0 4
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 1 1 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 21 4 0 3
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 0 0 4
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 3 0 0 3
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 12 0 0 4
Trochosa terricola Thorell, 1856 101 36 0 23
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 26 6 3 30
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 0 5
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 10
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 0 0 0 7
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 0 0 10
Attulus distinguendus (Simon, 1868) 0 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 0 3
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 3 0 2
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 3
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 0 0 0 2
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 3 0 0 6
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 6
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 3
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 2 1 2 16
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 6
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 0 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 2
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 4
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 4
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 2
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 3
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 2
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 3
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 2 0 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 2
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 0 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 4
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 2
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 6
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 6
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 0 0 2
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 0 0 0 4
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 6
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 0 0 0 2
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 2
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 0 0 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 5
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 6
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 0 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 4
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 0 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 2
Lasiargus hirsutus (Menge, 1869) 0 0 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 0 0 2
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 0 0 0 2
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 0 0 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 4
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 0 0 6
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 0 0 2
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 4
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 0 0 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 4
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 8
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 4
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 0 0 4
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 8
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 8
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 0 0 0 6
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 0 0 6
Attulus distinguendus (Simon, 1868) 0 0 0 2
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 0 0 2
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 0 2
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 2
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 4
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 4
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 0 0 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 2
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 0 0 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 3
Xysticus luctator L. Koch, 1870 0 0 0 2
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 2
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 4
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 0 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) 1 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 2 2 0 1
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 3 2 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 0 3 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (825 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 3 13 0 18
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 0 0 3
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 3
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 3 0 0 5
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 6
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 8
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 2 0 4
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 3
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 3
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 4
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 0 2
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 3
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 3 0 0 4
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 3
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 0 0 3
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 9
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 6
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 3
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 13
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 16
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 0 0 4
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 0 0 0 8
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 0 0 6
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 17
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 0 0 0 3
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 12
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 0 0 0 4
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 2 1 0 19
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 12
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 0 0 5
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 8
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 0 0 3
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 4 30 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 2
Formiphantes lephthyphantiformis (Strand, 1907) 0 0 0 1
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 0 2 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Lasiargus hirsutus (Menge, 1869) 0 0 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 5 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 2 0 1
Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 2 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 4 0 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 0 0 3
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 0 0 0 3
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 0 0 0 5
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 5 2 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 3
Scotargus pilosus Simon, 1913 0 1 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 2 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 7
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 3
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 12 4 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 0 0 10
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 9 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 0 0 3
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 0 0 0 6
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 8
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 10
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 0 0 18
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 0 0 0 6
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 1 10
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 15
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 39
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 7
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 9
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 0 0 8
Trochosa terricola Thorell, 1856 64 15 0 12
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 29
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 0 3
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 0 7
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 3
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 18
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 0 0 0 13
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 0 0 16
Attulus distinguendus (Simon, 1868) 0 0 0 3
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 4
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 0 0 2
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 0 5
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 3
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 4
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 3 0 4
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 4
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 6
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 7
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 0 0 0 4
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 3
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 0 0 7
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 3
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 8
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 6
Xysticus luctator L. Koch, 1870 0 0 0 2
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 3
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 19
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 44 10 0 3
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 14 8 0 4
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 9 0 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 16 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 13 15 0 3
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 59 23 0 4
Trochosa terricola Thorell, 1856 15 13 0 4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 15 4 0 3
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 27 2 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 52 2 0 2
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 16 0 0 4
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 127 21 0 4
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 59 13 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 7 6 0 4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 1 2 2
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis Eichwald, 1830 1 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Ceratinella major Kulczyński, 1894 14 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 5 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 5 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 6 1 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 4 19 0 4
Trochosa terricola Thorell, 1856 5 2 0 3
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 8 1 1 3
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 3 0 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 2 1 2 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 38 3 0 3
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 37 6 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 2 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 47 10 0 3
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 4 0 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 30 3 0 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 6 0 0 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 20 10 0 3
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 4 0 0 3
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 12 1 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 8 0 0 2
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 6 10 0 3
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 36 6 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 29 7 0 3
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 20 4 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 4 0 0 2
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 92 40 0 4
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 2 2 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 6 0 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 3 2 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Písčité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 62 12 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 4 0 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 3 0 0 1
Štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 9 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 1 1 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) 1 1 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 0 3 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 0 2 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 2 2 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy