Nálezy podle období
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený 5x 133x 36x 174x

Zora silvestris Kulczyński, 1897

České jménozora lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy174 nálezů, 78 kvadrátů
První nález 1931, F. Miller, Kůrka 2000a
Poslední nález 2016 , Filip Trnka
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T, eM
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500-900

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (114 použitých nálezů)
Zora silvestris Kulczyński, 1897 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past5851790
Individuální sběr69416
Smyk2103
Prosev1213
Eklektor2101
Sklepávání0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (114 použitých nálezů)
Zora silvestris Kulczyński, 1897 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy10605
pastviny4201
Vrchoviště0202
Pískovna1001
Xerotermní travinobylinná společenstva8218
Skupiny stromů, remízky < 1 ha3514
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou2004
Písečné přesypy0101
Vlhké louky3002
Xerotermy na jiných podkladech617218
Smrkové monokultury1113
Rákosiny, orobincové porosty6406
Lesy2204
Skály nižších a středních výšek1001
Kamenolom0101
Kulturní lesy2112
Mezofilní louky0101
Reliktní bory na skalních podkladech1102
Lesní okraje2206
Bažinné olšiny0101
Pískovcová skalní města1001
Přechodová rašeliniště0012
Skalní stepi na vápencových podkladech2427
Slatiniště0021
Haldy a výsypky0101
Acidofilní bory0101
Acidofilní bukové bučiny0101
Přirozené lesy0202
Kamenité sutě0201
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy118115
Lesní paseky0101
Rašeliniště a slatiniště3205
Bylinný lem lesa1001
Floristicky pestré křoviny0001
Kultury jehličnanů1001
 SamciSamiceMláďataNálezy