Nálezy podle období
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený 133× 39× 177×

Zora silvestris Kulczyński, 1897

České jménozora lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy177 nálezů, 81 kvadrátů
První nález 1931, F. Miller, Kůrka 2000a
Poslední nález 2020 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T, eM
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-900

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (177 použitých nálezů)
Zora silvestris Kulczyński, 1897 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev2235
Individuální sběr610417
Zemní past5851790
Neurčeno1720360
Smyk2103
Eklektor2101
Sklepávání0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (177 použitých nálezů)
Zora silvestris Kulczyński, 1897 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Mokré louky3023
Rašeliniště44110
Výsadby listnáčů0101
Suché doubravy10605
Pastviny4201
Neurčeno1513360
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Xerotermní travinobylinná společenstva8218
Dubohabřiny3514
Porosty borůvek2004
Písčiny0101
Suché louky617218
Výsadby jehličnanů4226
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod6406
Lesy2204
Stinné skály nižších poloh2002
Kamenolomy0101
Mezofilní louky0101
Reliktní bory na skalách1102
Lesní okraje2206
Mokřadní olšiny0101
Skalní stepi na vápenci2427
Luční ostřicové mokřady0021
Haldy a výsypky0101
Acidofilní bory0101
Bučiny nižších poloh0101
Přirozené lesy0202
Kamenité suti nižších poloh0201
Lesostepní doubravy118115
Paseky0101
Vlhké lesní lemy1001
Suché křoviny0001
 SamciSamiceMláďataNálezy