Nálezy podle období
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený 9x 250x 33x 292x

Zora silvestris Kulczyński, 1897

České jménozora lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy292 nálezů, 77 kvadrátů
První nález 1931, F. Miller, Kůrka 2000a
Poslední nález 2014 , Stanislav Rada
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T, eM
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500-900

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (112 použitých nálezů)
Zora silvestris Kulczyński, 1897 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past5348691
Individuální sběr48415
Prosev1213
Eklektor2101
Smyk0101
?0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (112 použitých nálezů)
Zora silvestris Kulczyński, 1897 ESSamciSamiceMláďataNálezy
pastviny4201
rašeliniště3419
pískovny1001
Xerotermní travinobylinná společenstva8218
dubohabřiny4717
horská vřesoviště2004
písčiny0101
mokré louky3002
travnaté stepi617218
výsadby jehličnanů4226
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod6406
Lesy2204
osluněné skály nižších poloh2002
kamenolomy0101
mezofilní louky0101
reliktní bory na skalách1102
Lesní okraje2206
bažinné olšiny0101
skalní stepi na vápenci2427
luční ostřicové mokřady0021
haldy a výsypky0101
Acidofilní bory0101
bučiny nižších poloh0101
Přirozené lesy0202
kamenité suti nižších poloh0201
lesostepní doubravy118115
paseky0101
suché lesní lemy1001
suché křoviny0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019