Kvadráty: 5861
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus angulatus Araneus angulatus Clerck, 1757 Téměř ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus triguttatus Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Zilla diodia Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Zelotes electus Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Abacoproeces saltuum Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Centromerus sellarius Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Micrargus subaequalis Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Neriene emphana Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Pelecopsis elongata Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený
Walckenaeria alticeps Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) Není ohrožený
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený
Walckenaeria corniculans Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Arctosa cinerea Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) Kriticky ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Oxyopidae 0-19001901-19501951-20002001+
Oxyopes ramosus Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) Téměř ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Lacinius horridus Lacinius horridus (Panzer, 1794)
Opilio canestrinii Opilio canestrinii (Thorell, 1876)
Phalangium opilio Phalangium opilio Linnaeus, 1758
Rilaena triangularis Rilaena triangularis (Herbst, 1799)
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený
Philodromus emarginatus Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) Téměř ohrožený
Philodromus fuscomarginatus Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) Ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Dolomedes fimbriatus Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Attulus saltator Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) Ohrožený
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený
Myrmarachne formicaria Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) Ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Talavera petrensis Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) Ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coriarachne depressa Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Ebrechtella tricuspidata Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pistius truncatus Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Tmarus piger Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001+
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (169 použitých nálezů)
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 1 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 2 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 2 0 2
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 2 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 5 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 0 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 3 0 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 6 0 0 2
Zora silvestris Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 0 1 1
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 0 1 0 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 1 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 6 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 6 0 0 3
Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) 14 1 0 2
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 5 4 8 3
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 2 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 3 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 2 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 0 1 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 2 4 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 3 7 0 2
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 2 0 2
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 3 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 3 3 0 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 2 0 0 2
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 0 0 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 4 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 2 0 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 2 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 5 0 3
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 3 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 3 0 0 3
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 3 0 2
Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) 2 2 0 3
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 4 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 3 0 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 2 0 1
Araneus angulatus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 2 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Lacinius horridus (Panzer, 1794) 0 1 0 1
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) 0 1 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 1 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 1 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 4 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 2 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 1 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 2 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 3 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 3 3 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 6 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 3 0 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 1 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (169 použitých nálezů)
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 3 0 3
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 2 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 6 9 0 3
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 6 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 3 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 0 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 5 0 0 4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 6 1 0 3
Zora silvestris Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 4 0 2
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 6 0 0 3
Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) 16 3 0 5
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 2 1 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 2 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 4 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 4 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 2 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 3 0 0 2
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 7 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 3 1 0 1
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 4 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 3 0 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 3 1 0 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 2 1 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 1 1 0 2
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 2 4 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 2 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 3 1 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 2 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 4 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 1 0 2
Vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 1 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 2 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 0 1 1
Lacinius horridus (Panzer, 1794) 0 1 0 1
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 0 1 0 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 0 1 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 2 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 2 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 2 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 1 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 2
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 0 0 2
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 0 0 0 2
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 1 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 1 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 2 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) 0 1 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 3 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 1 0 2
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 2 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 2 0 0 1
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 3 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 1 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 4 8 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 3 1
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 3 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 2 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus angulatus Clerck, 1757 1 0 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 1 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy