Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 3x 194x 55x 252x

Zelotes electus (C. L. Koch, 1839)

České jménoskálovka dvoubarvá
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy252 nálezů, 55 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2015 , Pavel Marhoul
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T, eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (191 použitých nálezů)
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past2411096168
Individuální sběr2515118
Prosev1001
Smyk10303
Sklepávání4001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (167 použitých nálezů)
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) LCSamciSamiceMláďataNálezy
pískovny4301
skalní stepi na jiných horninách0101
Cesty, silnice5102
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou137010
Písečné přesypy2202
Skály nižších a středních výšek0101
Lesy1001
Xerotermy na jiných podkladech13654170
Lesní okraje1103
Reliktní bory na skalních podkladech1001
Pastviny231209
Ovocné sady0101
Xerotermní travinobylinná společenstva14827
Louky a pastviny0202
Polní meze4102
Slaniska0101
Acidofilní bory1102
Trnkové křoviny2103
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1203
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
Haldy a výsypky0002
Skalní stepi na vápencových podkladech4418437
Borové monokultury1001
Luční úhory7202
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků1202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020