Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 194× 98× 295×

Zelotes electus (C. L. Koch, 1839)

České jménoskálovka dvoubarvá
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy295 nálezů, 62 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2022 , Tomáš Krejčí
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T, eM
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-1000

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (295 použitých nálezů)
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr2617121
Zemní past3121626205
Prosev3104
Neurčeno3845261
Smyk10303
Sklepávání4001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (295 použitých nálezů)
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno117892117
Písčiny2404
Xerotermní travinobylinná společenstva15828
Vřesoviště nižších poloh4903
Travnaté stepi0101
Suché doubravy8805
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin4301
Rašeliniště1001
Suché louky13854171
Skalní stepi na jiných horninách0101
Okraje silnic5102
Porosty borůvek137010
Stinné skály nižších poloh0101
Lesy1001
Lesní okraje1103
Reliktní bory na skalách1001
Pastviny2713011
Ovocné sady s luční vegetací0101
Louky a pastviny0202
Slaniska0101
Acidofilní bory1102
Suché křoviny2103
Lesostepní doubravy1203
Haldy a výsypky0002
Skalní stepi na vápenci4418437
Výsadby jehličnanů1001
Úhory7202
 SamciSamiceMláďataNálezy