Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 3x 194x 58x 255x

Zelotes electus (C. L. Koch, 1839)

České jménoskálovka dvoubarvá
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy255 nálezů, 56 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2017 , Robert Stejskal
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T, eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (194 použitých nálezů)
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev2002
Zemní past2431106170
Individuální sběr2515118
Smyk10303
Sklepávání4001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (170 použitých nálezů)
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Xerotermní travinobylinná společenstva15828
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy2102
pískovny4301
Rašeliniště a slatiniště1001
skalní stepi na jiných horninách0101
Cesty, silnice5102
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou137010
Písečné přesypy2202
Skály nižších a středních výšek0101
Lesy1001
Xerotermy na jiných podkladech13654170
Lesní okraje1103
Reliktní bory na skalních podkladech1001
Pastviny231209
Ovocné sady0101
Louky a pastviny0202
Polní meze4102
Slaniska0101
Acidofilní bory1102
Trnkové křoviny2103
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1203
Haldy a výsypky0002
Skalní stepi na vápencových podkladech4418437
Borové monokultury1001
Luční úhory7202
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků1202
 SamciSamiceMláďataNálezy