Kvadráty: 5860
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený 2x 2x
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Ohrožený 2x 2x
Singa nitidula (C. L. Koch, 1844) Téměř ohrožený 2x 2x
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubiona juvenis Simon, 1878 Kriticky ohrožený 1x 1x
Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 4x 4x
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 4x 4x
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Téměř ohrožený 2x 1x 3x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Altella biuncata (Miller, 1949) Silně ohrožený 1x 1x
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) Není ohrožený 6x 6x
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený 2x 2x
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) Není ohrožený 4x 4x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 1x 1x
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 2x
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Centromerus serratus (O. P.-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený 1x 1x
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) Není ohrožený 4x 4x
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 3x 3x
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený 2x 2x
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 3x 3x
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) Kriticky ohrožený 2x 2x
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený 2x 2x
Arctosa perita (Latreille, 1799) Silně ohrožený 2x 2x
Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 4x 11x 15x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 5x 5x
Pardosa palustris (Linné, 1758) Není ohrožený 4x 20x 24x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 4x 4x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 1x 3x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 3x 3x
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 4x 1x 5x
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 2x 2x
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený 1x 1x
Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený 4x 2x 6x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 7x 7x
Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 3x 3x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 4x 4x
Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 2x 2x
Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Enoplognatha latimana (Hippa & Oksala, 1982) Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 1x 3x
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) Není ohrožený 4x 4x
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 1x 1x
Robertus neglectus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený 2x 2x
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 4x 4x 8x
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 1x 1x
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (159 použitých nálezů)
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 1 1 0 2
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona juvenis Simon, 1878 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 0 1 0 1
Altella biuncata (Miller, 1949) 1 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 3 0 0 3
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 2 4 0 4
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 33 3 0 11
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 3 3 0 5
Pardosa palustris (Linné, 1758) 74 17 0 20
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 1 0 3
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2 1 0 3
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 1 0 3
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 1 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 3 6 0 7
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 2 0 0 2
Enoplognatha latimana (Hippa & Oksala, 1982) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 5 1 0 4
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Singa nitidula (C. L. Koch, 1844) 3 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 2 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) 2 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) 13 35 0 2
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 6 7 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 3 0 0 2
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) 1 4 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Arctosa perita (Latreille, 1799) 0 1 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 2 3 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 0 1 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 2 1 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 2 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 0 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 1 0 1
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 3 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 2 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 2 2 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 1 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus serratus (O. P.-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 2 0 2
Robertus neglectus (O. P.-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (67 použitých nálezů)
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 1 0 1
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) 1 2 0 3
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) 3 4 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Arctosa perita (Latreille, 1799) 0 1 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 2 3 0 2
Pardosa palustris (Linné, 1758) 0 2 0 2
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 4 2 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 3 1 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 2 0 2
Synageles venator (Lucas, 1836) 2 0 0 2
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 1 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 2 0 0 2
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 2 0 2
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Singa nitidula (C. L. Koch, 1844) 3 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 2 0 2
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) 13 35 0 2
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 6 7 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 3 0 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 3 0 2
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 2 2 0 1
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 6 7 0 1
bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 1
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019